Publisere temaer

Du kan legge til opptil 20 temaer i nettbutikken din, men bare ett tema kan publiseres om gangen. Et publiserte tema er temaet kunder ser når de besøker nettbutikken din. Det publiserte temaet ditt vises i Nåværende tema-delen av Tema-siden, og de upubliserte temaene dine vises i Flere temaer-delen.

Hvis du publiserer et nytt tema, flyttes de tidligere publiserte temaene dine til Flere temaer-delen. Ingen av temaendringene dine går tapt.

Publiser et tema fra administratoren

Du kan publisere et tema fra administratoren.

Trinn:

  1. Finn temaet du vil publisere i Flere temaer-seksjonen, og klikk deretter på Handlinger > Publiser.

  2. I Publiser …-vinduet klikker du på Publiser.

Etter du har publisert et nytt tema vises det forrige temaet ditt i Flere temaer-delen på Temaer-siden.

Publiser et tema fra redigeringsprogrammet for temaer

Du kan publisere et tema fra redigeringsprogrammet for temaer.

Trinn:

  1. I Flere temaer-delen finner du temaet du vil publisere, og deretter klikker du på Tilpass.

  2. Klikk på Publiser i den øverste linjen av redigeringsprogrammet for temaer.

  3. I Publiser …-vinduet klikker du på Publiser.

Etter du har publisert et nytt tema vises det forrige temaet ditt i Flere temaer-delen på Temaer-siden.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis