Registratie voor groothandelsaccount

Vind nieuwe klanten door potentiële klanten toe te staan zich te registreren voor een account voor uw groothandel. U kunt ervoor kiezen iedereen die zich registreert automatisch goed te keuren of elke registratie te controleren voordat u deze goedkeurt.

Belangrijkste functies en mogelijkheden

Wanneer u groothandelsaccountregistratie instelt, kunt u de volgende functies kiezen:

 • De registraties controleren en goedkeuren of alle registraties automatisch goedkeuren (nadat een klant is goedgekeurd, kan hij zich aanmelden bij uw groothandel).
 • Standaardprijslijsten instellen voor deze klanten.
 • Een minimale bestelhoeveelheid instellen die deze klanten moeten behalen of overschrijden.
 • Deze klanten toestaan om voor sommige of alle bestellingen te betalen via afrekenen voor uw groothandel. Wanneer u deze optie inschakelt, kunt u het bedrag beperken dat ze bij het afrekenen kunnen betalen en toestaan dat bestellingen die dit bedrag overschrijden als conceptbestellingen worden ingediend.
 • Extra velden aan het registratieformulier toevoegen om extra gegevens van klanten te verzamelen, zoals het adres of telefoonnummer van hun bedrijf. U kunt deze gegevens gebruiken om u te helpen hun registratie goed te keuren en meer over hen te weten te komen.

Groothandelsaccountregistratie inschakelen

Schakel groothandelsaccountregistratie in, zodat uw klanten zich kunnen registreren voor hun eigen account. Er wordt dan een link naar een registratieformulier toegevoegd aan de aanmeldingspagina van uw groothandel. U kunt ervoor kiezen iedereen die zich registreert automatisch goed te keuren of elke registratie te controleren voordat u deze goedkeurt. Nadat de klant is goedgekeurd, kan hij zich aanmelden bij uw groothandel.

Ga als volgt te werk om groothandelsaccountregistratie in te schakelen:

 1. Open Voorkeuren in het groothandelskanaal.
 2. Als u potentiële klanten wilt goedkeuren voordat u hen toestaat een account te maken, klikt u op Instellingen beheren > Accountregistratie inschakelen > Nieuwe klanten handmatig goedkeuren. Anders worden alle registraties automatisch goedgekeurd. Uw klanten moeten standaard hun naam en e-mailadres invoeren voordat ze het registratieformulier kunnen indienen. Als u Nieuwe klanten handmatig goedkeuren niet heeft ingeschakeld, worden uw klanten gevraagd een wachtwoord voor hun groothandelsaccount te maken.
 3. Als u extra gegevens van uw potentiële klanten wilt verzamelen, volgt u de instructies om extra velden aan het formulier toe te voegen.
 1. Voer de prijslijsttags in die u aan deze klanten wilt geven wanneer ze zich voor een account registreren.

 2. Volg de instructies om andere instellingen aan deze klanten toe te voegen, zoals een minimaal aankoopbedrag en afrekenen voor uw groothandel.

 3. Klik op Opslaan.

Er wordt een link naar het registratieformulier toegevoegd aan de aanmeldingspagina van uw groothandel:

pagina voor groothandelsaccountregistratie

Registraties goedkeuren of afwijzen

Als u ervoor kiest alle nieuwe klanten handmatig goed te keuren, moet u hun registraties controleren voordat ze zich bij uw groothandel kunnen aanmelden. Wanneer een potentiële klant zijn registratieformulier indient, ontvang je een e-mailmelding om hem goed te keuren in het groothandelskanaal. U kunt klanten één voor één goedkeuren of u kunt Bulkacties gebruiken om meerdere klanten tegelijk goed te keuren.

Ga als volgt te werk om een registratie goed te keuren:

 1. Klik op de pagina Klanten in het groothandelskanaal op het tabblad In afwachting van goedkeuring.
 2. Als u een individuele klant wilt goedkeuren, opent u zijn of haar account en controleert u zijn of haar registratie. Als u om aanvullende informatie heeft gevraagd, worden de antwoorden van de klant op deze pagina weergegeven.
 3. Kies een van de volgende opties:
Optie Actie
De klant goedkeuren Klik op Goedkeuren. De klant ontvangt een e-mailmelding om zijn account te maken, en zijn groothandelsstatus wordt ingesteld op Ingeschakeld.
De klant afwijzen Klik op Afwijzen. Zijn groothandelsstatus wordt ingesteld op Afgewezen. Als u contact wilt opnemen met de klant (om uit te leggen waarom hij is afgewezen), moet u hem buiten Shopify om een e-mail sturen. Anders wordt hij niet op de hoogte gesteld dat zijn registratie is afgewezen.

Extra velden

Potentiële klanten moeten standaard hun naam en e-mailadres invoeren om zich te registreren voor een groothandelsaccount. Als u extra gegevens van deze klanten nodig heeft (zoals het adres, het telefoonnummer of een beschrijving van hun bedrijf), kunt u extra velden aan het registratieformulier toevoegen. Klanten moeten voor elk veld in het registratieformulier antwoorden invoeren voordat ze het kunnen indienen. Wanneer u de velden aan het formulier toevoegt, kunt u de volgorde ervan instellen door ze te slepen en neer te zetten.

Veelgestelde vragen over klanten

 • Wat gebeurt er nadat een klant het formulier heeft ingediend (en ik ervoor heb gekozen registraties automatisch goed te keuren)?
 • Wat gebeurt er nadat een klant het formulier heeft ingediend (en ik ervoor heb gekozen registraties handmatig goed te keuren)?
 • Wat gebeurt er wanneer ik een registratie goedkeur?
 • Wat gebeurt er wanneer ik een registratie afwijs?
 • Wat gebeurt er wanneer ik een registratie verwijder?
 • Als ik een registratie afwijs (of verwijder), ontvangt de klant dan een e-mailmelding?
 • Ik heb een klant al een uitnodiging gestuurd. Kan hij zich nog steeds zelf registreren?
 • Kan iedereen zich registreren, of alleen klanten van mijn winkel?
 • Wat gebeurt er wanneer bestaande klanten zich registreren?
 • Een klant heeft zich voor een groothandelsaccount geregistreerd met een ander e-mailadres dan dat ik in mijn Shopify had. Nu heb ik een dubbele klant in mijn Shopify-winkel. Kan ik deze klantvermeldingen samenvoegen?
 • Hoe weet ik wanneer een nieuwe klant zich heeft geregistreerd?
 • Kan ik conceptbestellingen maken voor klanten die zich registreren?

Wat gebeurt er nadat een klant het formulier heeft ingediend (en ik ervoor heb gekozen registraties automatisch goed te keuren)?

Nadat een potentiële klant het registratieformulier heeft ingediend, gebeurt het volgende:

 • Er wordt in Shopify een nieuwe klant toegevoegd, die de naam, het e-mailadres en het adres van de klant bevat (als u om deze gegevens heeft gevraagd). Dit adres wordt aanvankelijk als het standaard verzendadres ingesteld. De prijslijsttags die u heeft opgegeven, worden aan deze klant toegevoegd.
 • Er wordt ook een groothandelsaccount voor de klant toegevoegd aan het groothandelskanaal. Als u extra velden heeft gemaakt om extra gegevens te verzamelen, worden deze waarden aan het groothandelsaccount van de klant toegevoegd.
 • Er wordt een e-mailmelding verzonden naar het e-mailadres van de groothandel, zodat u weet dat er een nieuw groothandelsaccount is gemaakt.
 • De klant kan zich aanmelden bij uw groothandel.

Wat gebeurt er nadat een klant het formulier heeft ingediend (en ik ervoor heb gekozen registraties handmatig goed te keuren)?

Nadat een potentiële klant het registratieformulier heeft ingediend, gebeurt het volgende:

 1. Er wordt een tijdelijk groothandelsaccount voor de klant gemaakt. Als u extra velden heeft gemaakt om extra gegevens te verzamelen, worden deze waarden aan het groothandelsaccount van de klant toegevoegd.
 2. Er wordt een e-mailmelding verzonden naar het e-mailadres van de groothandel, zodat u de registratie kunt controleren. U kunt de klant goedkeuren via de pagina Klanten in het groothandelskanaal.
 3. Nadat u een klant heeft goedgekeurd, ontvangt hij een e-mail om de registratie te voltooien (een wachtwoord voor de groothandel te maken).
 4. Nadat de klant zijn account heeft gemaakt, ontvang je een e-mailmelding.

Wat gebeurt er wanneer ik een registratie goedkeur?

Wanneer u een klant goedkeurt:

 • wordt de status van zijn groothandelsaccount ingesteld op Goedgekeurd;
 • wordt er in Shopify een account voor de klant toegevoegd;
 • ontvangt de klant een e-mailmelding om zijn groothandelsaccount te voltooien door een wachtwoord te maken;
 • kunt u namens de goedgekeurde klant groothandelsconceptbestellingen maken.

Wat gebeurt er wanneer ik een registratie afwijs?

Wanneer u een klant afwijst:

 • wordt de status van zijn groothandelsaccount ingesteld op Afgewezen. Deze record van hun registratie is beschikbaar in het groothandelskanaal, zodat u ernaar kunt terugverwijzen en deze later zelfs kunt goedkeuren (als u van gedachten verandert). In Shopify is geen record van de klant beschikbaar;
 • kunt u geen groothandelsconceptbestellingen voor de klant maken;
 • wordt er geen e-mailmelding naar de klant verzonden. Als u contact wilt opnemen met de klant (om uit te leggen waarom hij is afgewezen), moet u hem buiten Shopify om een e-mail sturen.

Wat gebeurt er wanneer ik een registratie verwijder?

Wanneer u een registratie verwijdert:

 • wordt het groothandelsaccount voor de klant verwijderd en is er geen record van de klant beschikbaar in Shopify;
 • wordt er geen e-mailmelding naar de klant verzonden. Als u contact wilt opnemen met de klant (bijvoorbeeld om uit te leggen waarom hij is afgewezen), moet u hem buiten Shopify om een e-mail sturen.

Als ik een registratie afwijs (of verwijder), ontvangt de klant dan een e-mailmelding?

Nee. Als u wilt uitleggen waarom hij is afgewezen, kunt u hem buiten Shopify om een e-mail sturen. Als u een klant afwijst, wordt zijn of haar status ingesteld op Afgewezen en blijft zijn of haar record in je groothandelskanaal staan, zodat u naar zijn of haar registratie kunt terugverwijzen en er later voor kunt kiezen hem goed te keuren. Als u een klant verwijdert, wordt deze uit je groothandelskanaal verwijderd.

Ik heb een klant al een uitnodiging gestuurd. Kan hij zich nog steeds zelf registreren?

Ja. Uw klant kan uw uitnodiging negeren en zich voor een groothandelsaccount registreren via het registratieformulier. Wanneer de klant het registratieproces heeft voltooid, heeft hij de prijslijsttags die u voor hem heeft ingesteld (toen u de oorspronkelijke uitnodiging stuurde), evenals de standaard prijslijsttags die u geeft aan uw klanten die groothandelsaccountregistratie gebruiken.

Kan iedereen zich registreren, of alleen klanten van mijn winkel?

Iedereen kan zich registreren voor uw groothandel. Als de klant niet in uw winkel bestaat, wordt er in Shopify een nieuwe klant toegevoegd en krijgt deze de prijslijsttags en instellingen van de groothandel.

Wat gebeurt er wanneer bestaande klanten zich registreren?

Als een bestaande klant zich registreert voor groothandel, wordt zijn klantprofiel in Shopify bijgewerkt met de prijslijsttags en instellingen van de groothandel. Als een bestaande groothandelsklant zich probeert te registreren, wordt hij gevraagd zich aan te melden met zijn bestaande inloggegevens.

Een klant heeft zich voor een groothandelsaccount geregistreerd met een ander e-mailadres dan dat ik in mijn Shopify had. Nu heb ik een dubbele klant in mijn Shopify-winkel. Kan ik deze klantvermeldingen samenvoegen?

U kunt klanten niet samenvoegen in Shopify. Het is ook niet mogelijk een klant te verwijderen als hij een bestelling heeft (maar wel als hij alleen een conceptbestelling heeft). Als uw nieuwe groothandelsklant geen bestelling heeft, kunt u die klantvermelding verwijderen en uw klant vragen zich opnieuw te registreren.

Als de klant een bestelling heeft, kunt u:

 1. Een notitie aan hun klantprofiel toevoegen met een link naar de dubbele klantvermelding.
 2. De naam van de dubbele vermelding wijzigen, zodat u deze niet per ongeluk gebruikt (laat de achternaam van de klant bijvoorbeeld voorafgaan door zzzz).
 3. De klant vragen zich opnieuw te registreren.

Hoe weet ik wanneer een nieuwe klant zich heeft geregistreerd?

Er wordt een e-mailmelding verzonden naar het e-mailadres van uw groothandel nadat een klant het registratieformulier heeft ingediend. Als u Nieuwe klanten handmatig goedkeuren heeft ingeschakeld, kunt u zijn of haar registratie controleren via de pagina Klanten in het groothandelskanaal.

Kan ik conceptbestellingen maken voor klanten die zich registreren?

Ja. Er is geen verschil tussen klanten die zich registreren en klanten die u uitnodigt. U kunt altijd bestellingen maken namens uw groothandelsklanten.

Veelgestelde vragen over aanpassing

 • Kan ik sommige van de extra registratievelden als optioneel instellen?
 • Kunnen sommige van de extra velden alleen cijfers accepteren?
 • Kan ik een achtergrondafbeelding aan de registratiepagina toevoegen?
 • Kan ik een link toevoegen op de registratiepagina?
 • Wat gebeurt er als ik de extra velden in het registratieformulier wijzig?

Kan ik sommige van de extra registratievelden als optioneel instellen?

Nee. Alle velden in het registratieformulier moeten worden ingevuld voordat een potentiële klant het formulier kan indienen. Klanten kunnen het formulier niet indienen als er een veld leeg is.

Kunnen sommige van de extra velden alleen cijfers accepteren?

Nee. Er is geen manier om het gegevenstype van een registratieveld te beperken. U kunt echter wel het gewenste gegevenstype in de titel van het extra veld vermelden.

Kan ik een achtergrondafbeelding aan de registratiepagina toevoegen?

De registratiepagina voor klanten gebruikt dezelfde instellingen als de aanmeldingspagina voor groothandels. Als u een aangepaste registratiepagina nodig heeft, overweeg dan uw eigen registratiepagina te maken in uw online winkel.

Alleen in de titel van een extra veld. Als u een aangepaste registratiepagina nodig heeft, overweeg dan uw eigen registratiepagina te maken in uw online winkel.

Wat gebeurt er als ik de extra velden in het registratieformulier wijzig?

Wanneer een klant zich registreert voor een account, worden zijn antwoorden opgeslagen in zijn groothandelsklantenaccount. Als u velden in het formulier wijzigt of verwijdert, heeft dit geen invloed op bestaande groothandelsaccounts.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis