Zarządzanie dostawcami

Dostawcy nie konfigurują kont w aplikacji Shopify Bill Pay. To Ty dodajesz dane dostawcy do swojego konta Shopify Bill Pay i możesz zarządzać jego preferencjami i danymi w ramach utworzonego profilu dostawcy.

W ramach jednego profilu dostawcy nie można skonfigurować zarówno metod realizacji krajowej, jak i międzynarodowej. Zamiast tego musisz skonfigurować dwa konta dostawcy: jedno dla płatności krajowych i jedno dla płatności międzynarodowych.

Tworzenie profilu dostawcy

Gdy opłacasz rachunek za pomocą Shopify Bill Pay, a dostawca nie ma jeszcze profilu dostawcy na koncie Shopify Bill Pay, konto dostawcy jest tworzone automatycznie. Możesz także tworzyć profile dostawców ręcznie przed opłaceniem rachunku.

Jeśli połączysz swoje konto Shopify Bill Pay z kontem QuickBooks Online, profile dostawców z niezapłaconymi rachunkami są tworzone automatycznie podczas synchronizowania kont.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcje: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij opcję Dostawcy.
 3. Kliknij Dodaj dostawcę.
 4. Wprowadź dane dostawcy, a następnie kliknij opcję Zapisz.
 5. Wybierz metodę realizacji płatności.
 6. Wprowadź szczegóły, a następnie kliknij Zapisz szczegóły.
 7. Opcjonalnie: Dodaj inne dodatkowe metody dostawy:
  1. Kliknij opcję Dodaj metodę realizacji.
  2. Wybierz metodę realizacji płatności.
  3. Wprowadź szczegóły, a następnie kliknij Zapisz szczegóły.

Edytuj profil dostawcy lub metodę realizacji

Nie można usunąć metody realizacji danego dostawcy. Jeśli konto QuickBooks Online zostało zsynchronizowane z kontem Shopify Bill Pay, wszelkie zmiany zmian, które wprowadzisz w danych dostawców w Shopify Bill Pay są synchronizowane z Twoim kontem QuickBooks.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcje: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij opcję Zarządzaj dostawcami.
 3. Kliknij dostawcę.
 4. Kliknij opcję Edytuj obok danych lub metody realizacji, którą chcesz edytować.
 5. Edytuj dane, a następnie kliknij opcję Zapisz szczegóły.

Usuwanie dostawcy

Jeśli dla dostawcy zaplanowano płatności rachunku, nie można usunąć jego profilu. Usuń wszelkie nadchodzące płatności rachunków dla danego dostawcy przed usunięciem profilu tego dostawcy.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcje: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij opcję Dostawcy.
 3. Kliknij dostawcę.
 4. Kliknij opcję Usuń dostawcę, a następnie kliknij Usuń dostawcę.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo