Zarządzanie pracownikami

Po dodaniu rachunków możesz udzielić pracownikom dostępu do aplikacji Shopify Bill Pay. Udzielenie pracownikom dostępu do aplikacji Shopify Bill Pay umożliwia im planowanie płatności za rachunki, przeglądanie historii płatności, zarządzanie dostawcami oraz metodami płatności.

Przyznaj pracownikowi dostęp do Shopify Bill Pay

Aby przyznać pracownikowi dostęp do Shopify Bill Pay, musisz mieć możliwość edycji uprawnień innych użytkowników.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia.
 2. Kliknij nazwisko pracownika, któremu chcesz udzielić dostępu.
 3. W sekcji Uprawnienia do aplikacji zaznacz Shopify Bill Pay.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Pracownik ma teraz dostęp do aplikacji Shopify Bill Pay.

Odbierz pracownikowi dostęp do Shopify Bill Pay

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia.
 2. Kliknij nazwisko pracownika, któremu chcesz odebrać dostęp.
 3. W sekcji Uprawnienia do aplikacji odznacz Shopify Bill Pay.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Pracownik nie ma już dostępu do aplikacji Shopify Bill Pay.

Skonfiguruj Shopify Bill Pay dla pracownika

Gdy właściciel sklepu przyzna Ci dostęp do aplikacji Shopify Bill Pay, możesz otworzyć aplikację w panelu administracyjnym Shopify. Kroki te mogą być wykonywane tylko przez pracownika. Nie może ich realizować użytkownik, który przyznał mu dostęp.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
 2. Jeśli uwierzytelnianie dwuetapowe nie zostało jeszcze skonfigurowane, pojawi się baner z prośbą o jego skonfigurowanie. Wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij opcję Skonfiguruj uwierzytelnianie dwuetapowe.
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby aktywować uwierzytelnianie dwuetapowe.

Po aktywacji uwierzytelniania dwuetapowego będziesz mieć dostęp do aplikacji Shopify Bill Pay. Możesz wówczas płacić rachunki, przeglądać historię płatności za rachunki, zarządzać dostawcami i metodami płatności.

Monitoruj aktywność pracowników

Po przyznaniu pracownikom dostępu do aplikacji Shopify Bill Pay możesz sprawdzić ich aktywność.

Ustal, który pracownik zaplanował płatność Shopify Bill

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij płatność, którą chcesz sprawdzić.
 3. Przejdź do sekcji Aktywność płatnicza, a następnie znajdź ID płatności.

Pracownik, który zaplanował płatność, oraz data zaplanowania są wyświetlane pod ID płatności.

Powiadomienia

Gdy pracownik podejmuje działanie, takie jak zaplanowanie płatności, dodanie konta bankowego, edycja lub anulowanie płatności, zarówno pracownik, jak i właściciel sklepu otrzymują powiadomienie e-mail.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo