Dodawanie i opłacenie rachunków za pośrednictwem aplikacji Shopify Bill Pay

Shopify Bill Pay obsługuje płatności za rachunki krajowe oraz międzynarodowe. Gdy po raz pierwszy konfigurujesz płatność dla dostawcy, dodajesz dane dostawcy i preferowaną metodę płatności. Następnym razem, gdy płacisz rachunek od tego dostawcy, jego informacje i Twoje preferencje dotyczące płatności są zapisywane, aby przyspieszyć cały proces.

Wymagania i uwagi dotyczące rachunku

Shopify Bill Pay umożliwia płacenie rachunków krajowych i międzynarodowych, z kilkoma wyjątkami. Sprawdź następujące ograniczenia:

 • Walutą wszystkich rachunków musi być USD.
 • W przypadku Portoryko rachunki uznaje się za płatności krajowe.
 • Firmy z siedzibą w Teksasie lub w stanie Vermont nie mogą dokonywać płatności międzynarodowych.
 • Płatności międzynarodowe na rzecz podmiotów w określonych krajów nie są obsługiwane. Przejrzyj pełną listę obsługiwanych krajów.
 • American Express ma ograniczenia dotyczące rachunków, które możesz opłacać za pomocą kart kredytowych tej firmy, w zależności od branży Twojego dostawcy. Sprawdź, które branże są dozwolone przez American Express.

Aby szybciej opłacać rachunki, zapoznaj się z następującymi zaleceniami:

 • Podłącz i zweryfikuj swoje konto bankowe, zanim opłacisz rachunek za pomocą przelewu bankowego. Dodawanie konta bankowego w trakcie procesu opłacania rachunku jest możliwe, ale może powodować opóźnienia.
 • Płatności dla rachunku powyżej określonych wartości mogą zostać wstrzymane do celów weryfikacji. Aby przyspieszyć proces weryfikacji, dodaj obraz rachunku w trakcie procesu opłacania rachunku.

Dodawanie rachunków do aplikacji Shopify Bill Pay

Rachunki można dodawać do Shopify Bill Pay w następujący sposób:

Ręczne dodawanie rachunku

Możesz ręcznie dodać rachunek do swojego konta Shopify Bill Pay i opłacić go później. Jeśli chcesz ręcznie dodać i opłacić rachunek w jednym kroku, zapoznaj się z sekcją opłacanie rachunku krajowego lub opłacanie rachunku międzynarodowego.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcje: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij opcję Dodaj rachunek.
 3. Dodaj szczegóły płatności:

  • Aby przesłać plik rachunku, kliknij opcję Dodaj plik. Plik musi mieć format PDF lub JPG.
  • Aby ręcznie wprowadzić dane rachunku, kliknij opcję Dodaj szczegóły ręcznie.
 4. Kliknij Zapisz i zapłać później.

Dodaj rachunek e-mailem

Do Twojego konta Shopify Bill Pay przypisany jest unikalny adres e-mail, na który Ty lub Twoi dostawcy możecie wysyłać rachunki. Jeśli nie masz rachunków na koncie Shopify Bill Pay, Twój unikalny adres e-mail Shopify Bill Pay jest wyświetlany na stronie głównej aplikacji Shopify Bill Pay. Jeśli masz rachunki, adres e-mail jest wyświetlany nad obszarem rachunku na stronie głównej.

Gdy na ten adres wysłany zostanie rachunek (przez Ciebie lub Twojego dostawcę), rachunek jest następnie wyświetlany na koncie Shopify Bill Pay w panelu administracyjnym Shopify z wypełnionymi informacjami o rachunku (wszystkimi lub niektórymi). Dołączony rachunek musi być plikiem w formacie PNG, JPG, PDF lub GIF, a jego rozmiar nie może przekraczać 10 MB.

Dodawanie rachunków e-mailem może być szybkim sposobem na wypełnienie konta Shopify Bill Pay rachunkami, które musisz zapłacić. Rozważ wykorzystanie niektórych z następujących metod:

 • Przekazanie dostawcom adresu e-mail w Shopify Bill Pay, tak aby mogli tam właśnie wysyłać rachunki
 • Przekierowanie wiadomości e-mail z dołączonymi rachunkami na adres e-mail Shopify Bill Pay
 • Zrobienie zrzutu ekranu lub zdjęcia rachunku i dołączenie go do wiadomości e-mail wysyłanej na adres e-mail Shopify Bill Pay

Dodawanie rachunków za pośrednictwem QuickBooks Online

Możesz podłączyć swoje konto QuickBooks Online, tak aby rachunki z Twojego konta QuickBooks były automatycznie dodawane do Twojego konta Shopify Bill Pay. Synchronizacja z QuickBooks powoduje również synchronizację listy dostawców, a w aplikacji Shopify Bill Pay tworzony jest profil dostawcy dla każdego dostawcy, który ma niezapłacony rachunek.

Po podłączeniu konta w ciągu kilku minut zsynchronizowane zostaną rachunki z ostatnich 60 dni. Później synchronizacja odbywa się co 2 godziny w celu wprowadzenia ewentualnych nowych rachunków.

Dodawanie rachunków za pośrednictwem skrzynki Gmail

Możesz połączyć swoje konto Gmail, aby rachunki z Twojej skrzynki odbiorczej Google mail zostały automatycznie dodane do Twojego konta Shopify Bill Pay.

Po połączeniu Shopify Bill Pay regularnie skanuje Twoją skrzynkę odbiorczą Gmail w poszukiwaniu faktur wysyłanych od dostawców w załącznikach. Shopify Bill Pay nie importuje innych pozycji do Twojej skrzynki odbiorczej ani nie ma do nich dostępu.

Dodaj rachunki poprzez Stocky

Jeśli korzystasz z aplikacji Stocky do zarządzania zapasami dla swojego sklepu, możesz połączyć Stocky z Shopify Bill Pay, co pozwoli przekształcać otwarte zamówienia ze Stocky w faktury w aplikacji Shopify Bill Pay.

Zanim dodasz rachunki za pośrednictwem Stocky, upewnij się, że połączyłeś(-as) Stocky z Shopify Bill Pay za pomocą klucza dostępu do Stocky API.

Podczas tworzenia rachunków z zamówień Stocky w wynikowych rachunkach synchronizowane są następujące informacje:

 • Łączna kwota w USD
 • Nazwa dostawcy
 • Termin realizacji
 • Numer zamówienia

Rachunki dodawane za pośrednictwem Stocky są wyświetlane w skrzynce odbiorczej Bill Pay jako niezapłacone i mają wskazane jako jako miejsce na pochodzenia Stocky.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij Twórz rachunki ze Stocky.
 3. Wybierz zamówienia zakupu, które chcesz przekształcić w rachunki, a następnie kliknij Utwórz rachunki.

Płacenie rachunku

Gdy po raz pierwszy płacisz dostawcy za pośrednictwem Shopify Bill Pay, preferencje płatności, które wybierzesz, zostaną zapisane i wykorzystane następnym razem, gdy będziesz dokonywać płatności na rzecz tego dostawcy. Możesz zmienić te preferencje za każdym razem.

Jeśli dostawca, któremu płacisz, nie ma jeszcze profilu dostawcy na koncie Shopify Bill Pay, zostanie on utworzony automatycznie po dodaniu danych dostawcy dla tego rachunku.

Opcje i kroki dla rachunku krajowego są inne niż w przypadku rachunku zagranicznego.

Zapłać rachunek krajowy

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcje: Finanse > Bill Pay.
 2. Otwórz ustawienia konfiguracji płatności dla rachunku:

  • Jeśli dostawca wysłał rachunek na adres e-mail Shopify Bill Pay, rachunek został zsynchronizowany z QuickBooks lub wcześniej dodany przez Ciebie, kliknij rachunek.
  • Jeśli ręcznie konfigurujesz płatność dla rachunku, kliknij opcję Dodaj rachunek.
 3. Dodaj lub sprawdź dane płatności rachunku:

  • Jeśli wszystkie lub niektóre dane rachunku zostały już wypełnione, sprawdź szczegóły i wprowadź ewentualne brakujące informacje.
  • Jeśli ustawiasz płatność dla rachunku ręcznie, dodaj szczegóły dotyczące płatności:
   • Aby przesłać plik rachunku, kliknij opcję Dodaj plik. Plik musi mieć format PDF lub JPG.
   • Aby ręcznie wprowadzić dane rachunku, kliknij opcję Dodaj szczegóły ręcznie.
 4. Kliknij Kontynuuj.

 5. Wybierz metodę płatności dla rachunku. Możesz także wybrać opcję Dodaj metodę płatności z menu rozwijanego, aby skonfigurować nową metodę.

 6. Wybierz metodę realizacji płatności dla dostawcy. Jeśli jest to pierwsza płatność na rzecz tego dostawcy w aplikacji Shopify Bill Pay, konieczne może być wprowadzenie dodatkowych szczegółów dotyczących metody realizacji, takich jak kod banku i numer konta, jeśli płacisz dostawcy przelewem bankowym.

  • Aby dostawca otrzymał przelew bankowy, wybierz Przelew bankowy ACH.
  • Aby dostawca otrzymał czek pocztą, kliknij opcję Czek papierowy. Jeśli po raz pierwszy wysyłasz czek dla tego dostawcy, zostaniesz poproszony o podanie adresu dostawy. Jeśli chcesz zmienić adres dostawy, kliknij opcję Edytuj. Sprawdź, co wyświetla się na czeku.
  • Aby pozwolić dostawcy na wybranie sposobu, w jaki otrzyma płatność, kliknij opcję Poproś dostawcę o wybranie (tylko dostawcy w USA). Do dostawcy wysyłany jest e-mail z prośbą o skonfigurowanie metody realizacji. Link zawarty w e-mailu jest ważny przez 7 dni.
 7. W sekcji Data potrącenia wybierz datę dokonania płatności za pomocą wybranej metody.

 8. Jeśli wybrana opcja to przelew bankowy ACH, wybierz szybkość realizacji.

 9. Kliknij opcję Zaplanuj płatność.

Opłać rachunek międzynarodowy

Rachunki międzynarodowe muszą być opłacane przelewem bankowym lub za pomocą konta Shopify Balance; opcja opłacania rachunku zagranicznego za pomocą karty kredytowej lub debetowej jest niedostępna. Twój dostawca otrzyma wówczas płatność za pomocą międzynarodowego przelewu bankowego. Potrzebny jest numer SWIFT lub IBAN dostawcy.

Jeśli po raz pierwszy opłacasz rachunek międzynarodowy, w trakcie procesu płatności musisz wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące Twojej firmy, takie jak dane podatkowe firmy i dane osobowe wszystkich właścicieli firm, którzy posiadają 25% lub więcej udziałów, lub osób podejmujących kluczowe decyzje w firmie.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcje: Finanse > Bill Pay.
 2. Otwórz ustawienia konfiguracji płatności dla rachunku:

  • Jeśli dostawca wysłał rachunek na adres e-mail Shopify Bill Pay, rachunek został zsynchronizowany z QuickBooks lub wcześniej dodany przez Ciebie, kliknij rachunek.
  • Jeśli ręcznie konfigurujesz płatność dla rachunku, kliknij opcję Dodaj rachunek.
 3. Dodaj lub sprawdź dane płatności rachunku:

  • Jeśli wszystkie lub niektóre dane rachunku zostały już wypełnione, sprawdź szczegóły i wprowadź ewentualne brakujące informacje.
  • Jeśli ustawiasz płatność dla rachunku ręcznie, dodaj szczegóły dotyczące płatności:
   • Aby przesłać plik rachunku, kliknij opcję Dodaj plik. Plik musi mieć format PDF lub JPG.
   • Aby ręcznie wprowadzić dane rachunku, kliknij opcję Dodaj szczegóły ręcznie.
 4. Kliknij Kontynuuj.

 5. Wybierz metodę płatności dla rachunku.

 6. Wybierz międzynarodowy przelew bankowy jako metodę realizacji.

 7. Jeśli po raz pierwszy dokonujesz płatności na rzecz tego dostawcy, wprowadź wymagane dane płatności, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

 8. Wybierz cel płatności z menu rozwijanego. Jeśli wybierzesz opcję Inne, wprowadź opis.

 9. Kliknij Kontynuuj.

 10. W sekcji Data potrącenia wybierz datę dokonania płatności za pomocą wybranej metody.

 11. Kliknij opcję Zaplanuj płatność.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo