Produkty zabronione i podlegające ograniczeniom w Shopify Markets Pro

W każdym kraju obowiązują inne ograniczenia dotyczące tego, jakie rodzaje towarów można wysłać do tego kraju. Na przykład klientom w Szwajcarii nie można sprzedawać ani wysyłać złota, a w Australii nie są dozwolone określone nasiona.

Jeśli sprzedajesz produkt, który jest zabroniony w kraju docelowym, Markets Pro usuwa produkt z katalogu dla klientów w tym kraju.

Przed rozpoczęciem korzystania z Shopify Markets Pro sprawdź, które produkty i kategorie produktów są zabronione lub podlegają ograniczeniom, gdy używasz tego rozwiązania.

Napoje i produkty zawierające alkohol

Napoje alkoholowe i produkty spożywcze zawierające alkohol są zabronione.

Do tej kategorii należą między innymi:

 • wino
 • napoje spirytusowe
 • alkohole wysokoprocentowe

Odzież

Produkty zawierające składniki pochodzące od gatunków zagrożonych — zgodnie z postanowieniami CITES (konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem) — nie są dozwolone w Shopify Markets Pro.

Do tej kategorii należą między innymi:

 • guziki z masy perłowej
 • skóra z krokodyla (torebki i buty)
 • skóra z pytona (paski)
 • pióra (boa i ozdoby)
 • skóra z aligatora (buty i torebki)
 • skóra ze strusia (wyroby skórzane)

Dzieła sztuki

Dzieła sztuki naruszające prawa autorskie lub znaki towarowe nie są dozwolone w Shopify Markets Pro.

Motoryzacja i sporty motorowe

Produkty z branży motoryzacyjnej i sportów motorowych są uznawane za towary niebezpieczne i wymagają wstępnego zatwierdzenia przez Shopify Markets Pro.

Baterie

Większość baterii jest uznawana za towary niebezpieczne (do celów wysyłki) i podlega ograniczeniom. Baterie wymagają zatwierdzenia przez przewoźnika lotniczego zgodnie z procedurą dotyczącą towarów niebezpiecznych, a także odpowiedniej koordynacji z magazynem/3PL w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami dotyczącymi pakowania.

Wysyłka ​luzem​ baterii zawierających ​metaliczny lit ​jest zabroniona​ na podstawie ​sekcji ​II ​IATA​ PI968.

Produkty CBD

W transporcie międzynarodowym produkty zawierające jakąkolwiek postać kannabidiolu (CBD) są zabronione. CBD to jeden z wielu kannabinoidów występujących w konopiach indyjskich.

Produkty z tej kategorii obejmują między innymi:* pastylki * liquidy do e-papierosów * spraye * olejki zawierające CBD, THC bądź inne kannabinoidy

Kosmetyki

Kosmetyki i produkty do pielęgnacji zawierające materiały niebezpieczne są niedozwolone.

Do tej kategorii należą między innymi:

 • perfumy
 • woda kolońska
 • woda toaletowa
 • dezodorant zawierający alkohol
 • lakier do paznokci
 • produkty do pielęgnacji włosów ze środkiem rozjaśniającym
 • aerozole

Suplementy diety i leki na receptę

Suplementy diety, witaminy i leki wydawane na receptę są zabronione.

Do tej kategorii należą między innymi:

 • leki wydawane tylko na receptę
 • leki, które mogą być sprzedawane tylko przez uprawnionego farmaceutę
 • produkty ziołowe lub homeopatyczne
 • nielicencjonowane leki i produkty, do których dołączono deklaracje dotyczące działania leczniczego lub zdrowotnego

Produkty cyfrowe

Produkty cyfrowe są zabronione w Shopify Markets Pro.

Do tej kategorii należą między innymi:

 • kursy online
 • podcasty
 • efekty dźwiękowe i muzyka

Narkotyki i akcesoria związane z narkotykami

Narkotyki i akcesoria związane z narkotykami są zabronione w Shopify Markets Pro.

Elektronika

Sprzedaż produktów elektronicznych w większości krajów jest zasadniczo dozwolona, o ile produkty te spełniają następujące wymagania:

 • są zgodne ze wszystkimi lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi importu i mającymi zastosowanie do tych produktów
 • nie zakłócają działania innych urządzeń elektronicznych
 • są opatrzone oznaczeniem akredytowanego laboratorium, np. CE w Europie lub UL w Stanach Zjednoczonych.

Odpowiadasz za przestrzeganie przepisów i regulacji dotyczących produktów, które sprzedajesz.

Materiały wybuchowe, broń i powiązane produkty

Materiały wybuchowe, broń i powiązane produkty są zabronione w Shopify Markets Pro.

Do tej kategorii należą między innymi:

 • broń palna i części do broni palnej
 • noże bojowe
 • produkty, które należą do kategorii taktyczne

Eksport produktów kontrolowanych

Produkty podlegające amerykańskim przepisom eksportowym („EAR”) i uznane za produkty podwójnego zastosowania (wykorzystywane zarówno do celów wojskowych, jak i cywilnych) mogą podlegać regulacjom Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych („DOC”) zgodnie z EAR. Produkty wymagające pozwolenia na wywóz lub innego zatwierdzenia przez DOC nie są dopuszczone do sprzedaży w Shopify Markets Pro.

Niektóre rodzaje broni uznaje się za „przedmioty służące do obrony” i są one regulowane przez Departament Stanu USA w ramach przepisów USA dotyczących międzynarodowego handlu bronią (ITAR).Produkty podlegające przepisom EAR i/lub ITAR nie są dopuszczone do sprzedaży w Shopify Markets Pro.

Produkty łatwopalne i w pojemnikach pod ciśnieniem

Produkty łatwopalne i w pojemnikach pod ciśnieniem, takie jak aerozole, nie są dopuszczone do sprzedaży w Shopify Markets Pro.

Żywność i napoje

W przypadku żywności i napojów konieczne jest uzyskanie odpowiednich pozwoleń i spełnienie wymogów ministerstwa zdrowia (lub odpowiedniej instytucji) kraju importującego. Ze względu na charakter handlu elektronicznego produkty te są zabronione.

Biżuteria i kamienie szlachetne

Kamienie luzem (szlifowane lub nieszlifowane, polerowane lub niepolerowane) nie są dopuszczone do sprzedaży w Shopify Markets Pro.

Wyroby i akcesoria medyczne

Artykuły zakwalifikowane jako wyroby medyczne przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) nie są dopuszczone do sprzedaży w Shopify Markets Pro. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze stroną internetową FDA.

Pieniądze lub przedmioty wykorzystywane do dokonywania płatności

Pieniądze lub wszelkie przedmioty używane do dokonywania płatności są zabronione.

Do tej kategorii należą między innymi:

 • waluta
 • ekwiwalenty pieniężne
 • karty prezentowe
 • kamienie szlachetne luzem
 • losy na loterię

Produkty zawierające rośliny i nasiona

Produkty zawierające rośliny, takie jak wieńce lub potpourri, mogą podlegać ograniczeniom w niektórych krajach ze względu na zagrożenie związane z gatunkami inwazyjnymi.

Artykuły erotyczne

Produkty o wyraźnie seksualnym charakterze nie są dopuszczone do sprzedaży w usłudze Shopify Markets Pro.

Do tej kategorii należą między innymi:

 • filmy dla dorosłych
 • gry wideo
 • czasopisma
 • książki i komiksy, które zawierają obrazy przedstawiające czynności seksualne
 • pornografia dziecięca
 • materiały lub produkty przedstawiające akty zoofilii
 • tortury
 • filmy snuff
 • nekrofilia
 • gwałt
 • koprofilia
 • kazirodztwo
 • inne nielegalne lub obsceniczne treści, zarówno prawdziwe, jak i fikcyjne

Tytoń i produkty tytoniowe

Tytoń i produkty tytoniowe są zabronione w Shopify Markets Pro.

Do tej kategorii należą między innymi:

 • papierosy
 • cygara
 • e-papierosy
 • inne produkty tytoniowe

Gwarancje, plany obsługi i umowy

Dobra niematerialne, takie jak gwarancje, plany obsługi i umowy, są zabronione w usłudze Shopify Markets Pro.

Produkty z drewna

Niektóre rodzaje drewna są zabronione w niektórych miejscach docelowych w celu uniknięcia potencjalnego zagrożenia związanego z gatunkami inwazyjnymi. Na przykład w związku z postanowieniami CITES ograniczeniom podlega sprzedaż brazylijskiego drzewa różanego.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo