Wymagania i uwagi dotyczące wysyłki za pośrednictwem Markets Pro

W przypadku wysyłki w ramach Markets Pro Twoje przesyłki muszą spełniać wymagania dotyczące paczki i wartości. Niektóre wymagania mogą się różnić w zależności od kraju docelowego. Niektóre produkty i kategorie produktów są zabronione lub podlegają ograniczeniom w Markets Pro.

W przypadku wysyłki za pomocą Markets Pro obowiązują następujące ustalenia:

 • Możesz kupować tylko etykiety wysyłkowe DHL lub UPS i musisz realizować zamówienia międzynarodowe, korzystając z jednej z opcji realizacji Markets Pro.
 • Narzędzie Markets Pro nie jest kompatybilne z kontami UPS, które są połączone z Twoim panelem administracyjnym Shopify.
 • Markets Pro nie obsługuje produktów zrealizowanych z lokalizacji aplikacji lub niestandardowych lokalizacji realizacji. Te lokalizacje są często używane przez aplikacje do dropshippingu i drukowania na żądanie. Produkty z aplikacji, które nie są kompatybilne z Markets Pro, mogą być nadal sprzedawane w kraju.
 • Produkty, które wysyłasz, muszą być publicznie dostępne w Twojej witrynie sklepu. Czasami przewoźnicy muszą zobaczyć produkt w witrynie sklepu, aby dokonać odprawy celnej. Na przykład zabezpieczenie sklepu hasłem lub niedawne usunięcie produktów mogą uniemożliwić przewoźnikowi dostęp do produktów i zablokować proces odprawy celnej.
 • Każda osobna przesyłka wysyłana za pośrednictwem Markets Pro wymaga indywidualnej etykiety. Przesyłki nie mogą być razem sklejone i wysyłane z jedną etykietą.
 • Etykiety wysyłkowe zakupione za pośrednictwem Markets Pro powinny zostać zakupione jak najbliżej daty wysyłki. Zbyt wczesny zakup etykiet może spowodować problemy z dostawą.

Korekty cen etykiet wysyłkowych dla zamówień Markets Pro

Korekta ceny etykiety wysyłkowej występuje, gdy waga lub wymiary paczki nie pasują do tych, które wprowadzisz podczas zakupu etykiety albo jeśli paczki nie można dostarczyć. Na przykład, jeśli paczka jest cięższa lub większa niż wskazana podczas zakupu etykiety, może zostać zastosowana korekta ceny. Po wysłaniu zamówienia poprawność ceny etykiety wysyłkowej jest weryfikowana przez przewoźnika. Jeśli przewoźnik ustali, że Twoja przesyłka wymaga korekty ceny, korekta zostanie wyświetlona na osi czasu zamówienia. Otrzymujesz opłatę przy następnej wypłacie. Twoja przesyłka może zostać dostarczona mimo korekty.

Wszystkie numery podatków, VAT (podatek od wartości dodanej) i IOSS (Import One Stop Shop) są stosowane automatycznie dla zamówień Markets Pro.

Korekty cen są standardową praktyką branżową i większość przewoźników przestrzega tego standardu. Aby uniknąć korekt cen, sprawdź, czy wprowadzasz prawidłowe informacje podczas zakupu etykiety wysyłkowej. Ze względu na czas przetwarzania przez przewoźnika zdarza się, że pojawia się opóźnienie między zakupem etykiety wysyłkowej a otrzymaniem opłaty lub kredytu za korektę cenową.

Oto przykłady możliwych powodów korekt cenowych:

 • Waga paczki podana na etykiecie nie odpowiada rzeczywistej wadze przesyłki.
 • Wymiary paczki podane na etykiecie nie odpowiadają faktycznym wymiarom przesyłki.
 • Etykieta stawki zryczałtowanej jest używana z polem stawki zależnej od wagi lub etykieta stawki zależnej od wagi jest używana z polem stawki zryczałtowanej.
 • Adres podany dla dostawy jest nieprawidłowy.

Jeśli masz pytania dotyczące korekt cen etykiet wysyłkowych, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Przesyłki w Markets Pro, których nie można dostarczyć

Jeśli przesyłka nie może zostać dostarczona klientowi, posiada status Niemożliwa do dostarczenia. Przyczyny braku możliwości dostarczenia przesyłek są różne. Poniżej przedstawiono kilka typowych powodów, dla których przesyłka nie może zostać dostarczona:

 • Adres klienta jest niekompletny, nieczytelny, nieprawidłowy lub nie można go znaleźć.
 • Przesyłka nie może zostać odprawiona przez organ celny w kraju lub regionie klienta.
 • Przesyłka została odrzucona przez klienta przed otwarciem.
 • Przesyłka zawiera zabronione towary.

Zasadniczo, jeśli przesyłka zostanie uznana za niemożliwą do dostarczenia, otrzymasz wiadomość e-mail od Pomocy technicznej Shopify ze szczegółowymi informacjami na temat przyczyny braku możliwości dostarczenia przesyłki i konsekwencji wynikających dla przesyłki. W niektórych przypadkach DHL Express może kontaktować się tylko z klientem. W zależności od przewoźnika, lokalizacji przesyłki i przyczyny statusu Niemożliwa do dostarczenia konsekwencje braku możliwości dostarczenia przesyłki mogą być następujące:

 • przekierowanie przesyłki
 • zwrot do miejsca nadania
 • przerwanie wysyłki przesyłki

Konsekwencje te zazwyczaj wiążą się z opłatą ujętą w kolejnej wypłacie i na osi czasu zamówienia.

Skutki braku możliwości dostarczenia paczek
Wynik Szczegóły Opis w panelu administracyjnym Shopify
Przekieruj przesyłkę Podaj nowy adres wysyłki dla przesyłki. Za dostosowanie etykiety wysyłkowej naliczana jest opłata. Korekta etykiety wysyłkowej
Zwrot do miejsca nadania Przesyłka jest zwracana do miejsca, z którego została nadana. Za utworzenie nowej etykiety wysyłkowej naliczana jest opłata. Etykieta wysyłkowa
Porzucona przesyłka Przesyłka jest utylizowana przez przewoźnika w kraju lub regionie klienta. Za utylizację przesyłki może zostać naliczona opłata. Dostosowanie

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo