Ustawienia

Możesz użyć ustawień szablonu, aby wprowadzić zmiany w typografii sklepu online, kolorach, linkach do mediów społecznościowych i ustawieniach realizacji zakupu.

Zmień style szablonu

Styl szablonu to zbiór ustawień wybranych przez projektanta szablonu. Styl ten możesz zastosować w sklepie, aby ulepszyć jego wygląd i sposób obsługi. Wszystkie szablony mają domyślny styl szablonu. Podczas dostosowywania szablonu ustawienia stylu szablonu zastępuje się własnymi. Jeśli zastosujesz styl szablonu do swojego szablonu, Twoje bieżące ustawienia, takie jak kolory i typografia, ulegną zmianie.

Kroki:

  1. Kliknij opcję Ustawienia szablonu > Style.

  2. Korzystając z rozwijanych menu, wybierz opcje stylu szablonu. Dostępne opcje zależą od tego, którego szablonu używasz.

  3. Kliknij opcję Zapisz.

Cofnij i ponów zmiany

Przycisk Cofnij powoduje cofnięcie ostatniej zmiany, a przycisk Ponów powoduje jej przywrócenie. Kliknięcie przycisku Cofnij więcej niż jeden raz spowoduje kontynuację cofania pracy, jednej zmiany na raz. Przyciski Cofnij i Ponów znajdują się na pasku narzędzi edytora szablonów.

Przyciski Cofnij i Ponów na pasku narzędzi edytora szablonów

Kliknij przycisk Cofnij, aby cofnąć następujące zmiany:

  • dodawanie, zmiana kolejności i usuwanie sekcji
  • zastosowanie kolorów, czcionek i innych ustawień na karcie Ustawienia szablonu
  • ponowne ustawianie stylu szablonu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo