Importowanie i eksportowanie recenzji za pomocą aplikacji Product Reviews

Możesz użyć aplikacji Product Reviews do importowania i eksportowania recenzji produktów z/do innych usług recenzowania.

Jeśli korzystasz z szablonu Online Store 2.0, aplikacja Product Reviews zapisuje dane dotyczące ocen w standardowych polach Oceny produktu i Liczba ocen produktów. Oznacza to, że dane oceny są zapisywane jako dodatkowe dane o produkcie. Dane te są zapisane w standardowych metapolach, dlatego mogą być kompatybilne z innymi aplikacjami. Inne aplikacje również mogą być używane do tworzenia danych dotyczących oceny produktu poprzez zapisywanie w tych metapolach.

Pliki CSV z recenzjami produktów

Importowane i eksportowane recenzje produktów są formatowane do pliku arkusza CSV. Poniższa tabela opisuje nagłówki arkusza (górny wiersz) i typy informacji, które znajdują się w poszczególnych kolumnach:

Nagłówki arkuszy recenzji produktu
Nazwa nagłówka Informacje o recenzji produktu
product_handle To jest końcówka adresu URL produktu. Na przykład, jeśli produkt pojawia się w Twoim sklepie online pod adresem https://johns-apparel.com/products/blue-t-shirt, to kodem product_handle jest blue-t-shirt.
state Status recenzji, np. zatwierdzona lub opublikowana.
rating Ocena z przedziału 0-5, gdzie 5 odpowiada najbardziej pozytywnej recenzji produktu.
title Krótki, pogrubiony tytuł podsumowujący doświadczenie klienta. Na przykład „Wspaniałe!”
author Imię i nazwisko powiązane z kontem klienta, z którego przesłano recenzję.
e-mail Adres e-mail klienta
location Adres klienta, tj. miasto i kraj.
body Dłuższy opis doświadczenia klienta. Może dotyczyć tego, co klientowi się podobało lub nie podobało w Twoim produkcie.
reply Opcjonalna odpowiedź na recenzję.
created_at Data i godzina utworzenia recenzji produktu przez klienta.
replied_at Data i godzina utworzenia odpowiedzi.

Importuj recenzje

Zanim rozpoczniesz, pobierz plik CSV z danymi recenzji z usługi recenzowania, z której chcesz je przenieść. Większość usług recenzowania umożliwia eksport danych do pliku CSV.

Importer CSV powinien działać automatycznie dla popularnych usług recenzowania, jednak może być konieczne sformatowanie pliku CSV w taki sposób, aby pasował do formatu tego przykładowego pliku CSV. Upewnij się, że przykładowy produkt został usunięty z szablonu CSV, w przeciwnym razie podczas importu pliku CSV wystąpi błąd.

Aby zaimportować recenzje do aplikacji Product Reviews:

 1. Upewnij się, że dysponujesz plikiem CSV z recenzjami, które chcesz zaimportować, i że jest on poprawnie sformatowany.

 2. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 3. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Product Reviews.

 4. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 5. Kliknij opcję Ustawienia.

 6. Kliknij Importuj.

 7. Kliknij opcję Wybierz plik, a następnie wybierz plik CSV.

 8. Kliknij Importuj.

Eksportuj recenzje

Aby wyeksportować istniejące recenzje z aplikacji Product Reviews:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Product Reviews.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Ustawienia.

 5. Kliknij Eksportuj.

Plik arkusza CSV zostanie pobrany w Twojej przeglądarce.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo