Prawa autorskie i własność intelektualna

Shopify wspiera ochronę własności intelektualnej i prosi o to swoich klientów. Polityka Shopify polega na reagowaniu na wszystkie zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich, które są zgodne z amerykańską ustawą Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Shopify reaguje również na zawiadomienia o domniemanym naruszeniu znaku towarowego. Obowiązkiem właściciela sklepu jest przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie praw autorskich i praw dotyczących znaków towarowych. Obejmują one przepisy, które mogą obowiązywać w zależności od regionu lub kraju, w którym znajduje się dany sklep, a także regionów lub krajów, w których prowadzona jest sprzedaż.

Ważne: te informacje nie stanowią profesjonalnej porady prawnej. Skonsultuj się z niezależnym radcą prawnym, aby uzyskać informacje dotyczące Twojego regionu lub kraju i sytuacji.

Jeśli prowadzisz sklep w modelu dropshippingu lub zaopatrujesz się w produkty za pośrednictwem aplikacji bądź w firmie zewnętrznej, zadbaj o uzyskanie pozwolenia i dokumentacji, aby móc korzystać z produktów, marki i powiązanych treści, które obejmują zdjęcia i tekst. Jeśli nie utworzyłeś(-aś) treści, sprawdź, kto jest ich właścicielem, nawet jeśli nie są one oficjalnie zarejestrowane.

Jeśli Shopify otrzyma odpowiednie powiadomienie o domniemanym naruszeniu praw autorskich lub znaku towarowego, materiał naruszający może zostać usunięty z Twojego sklepu. W niektórych przypadkach sklepy mogą zostać zamknięte tymczasowo lub na stałe.

Własność intelektualna – przegląd

Własność intelektualna oznacza produkt będący wynikiem kreatywności jego autora. Pojęcie to obejmuje dzieła materialne i niematerialne, takie jak książki, tekst, kod, obrazy, filmy, logo i slogany. Prawa autorskie i znak towarowy to dwa rodzaje własności intelektualnej.

Jako właściciel sklepu musisz chronić swoją własność intelektualną i zadbać o nienaruszanie praw innych osób do treści.

Informacje na temat naruszenia praw autorskich

Naruszeniem praw autorskich jest używanie dzieł chronionych prawem autorskim bez zgody ich właściciela. Właściciel praw autorskich ma wyłączne prawa do kopiowania, wyświetlania, rozpowszechniania, sprzedaży i wykonywania dzieł lub tworzenia dzieł pochodnych.

Prawa autorskie chronią materialne oryginalne dzieła, takie jak zdjęcia w sklepie online. Prawa autorskie obowiązują od momentu powstania dzieł, ale można również złożyć wniosek o zarejestrowanie dzieł w urzędzie zajmującym się prawami autorskimi w swoim kraju. Takim urzędem jest na przykład U.S. Copyright Office (Urząd ds. praw autorskich w USA). W wielu krajach obowiązują przepisy dotyczące praw autorskich.

Możesz dowiedzieć się więcej o prawach autorskich na stronie internetowej amerykańskiego urzędu U.S. Copyright Office lub w przewodniku Canadian Intellectual Property Office's Guide to copyright.

Informacje o naruszeniu znaków towarowych

Znaki towarowe odnoszą się do dzieł niematerialnych, takich jak branding, które identyfikują i odróżniają firmę lub produkt od innych firm lub produktów. Naruszenie znaku towarowego to użycie znaku towarowego bez pozwolenia w sposób, który może prowadzić do pomyłek i niejasności związanych z marką, produktem lub usługami.

Możesz zarejestrować swój znak towarowy, aby chronić wizerunek marki, np. logo lub nazwę firmy, w urzędzie zajmującym się znakami towarowymi w swoim kraju. np. na stronie internetowej amerykańskiego urzędu United States Patent and Trademark Office.

Szukaj zarejestrowanych praw autorskich i znaków towarowych

Jeśli prawa autorskie lub znak towarowy zostały zarejestrowane, możesz przeszukać dokumenty urzędowe, aby potwierdzić rejestrację i uzyskać więcej informacji. Jeżeli prawa autorskie lub znak towarowy nie zostały zarejestrowane, nadal mogą obowiązywać przepisy dotyczące praw autorskich lub znaków towarowych. Oto przykłady dokumentów, które możesz przeszukiwać:

Zgłaszanie naruszeń praw autorskich lub znaków towarowych

Jeśli masz powody, by sądzić, że treści w sklepie korzystającym z Shopify naruszają Twoje prawa autorskie lub znak towarowy, możesz użyć formularza Zawiadomienie o naruszeniu ustawy DMCA Shopify lub formularza Zawiadomienie o naruszeniu znaku towarowego Shopify, aby zgłosić te treści.

Zanim prześlesz formularz, zastanów się, czy dzieła są chronione prawem i czy ich wykorzystanie w sklepie kwalifikuje się jako naruszenie praw autorskich lub znaku towarowego. Jeśli nie masz pewności, czy przepisy dotyczące praw autorskich lub znaków towarowych chronią materiał, skonsultuj się z niezależnym radcą prawnym.

Zespół Shopify ds. zaufania i bezpieczeństwa zajmie się Twoim zawiadomieniem tylko, jeśli wypełniona zostanie każda część formularza. Gdy zespół zapozna się z Twoim zawiadomieniem, otrzymasz odpowiedź.

W każdym zawiadomieniu uwzględnij tylko jeden sklep i podaj wszystkie istotne informacje. Możesz umieścić więcej niż jeden link.

Reagowanie na zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich lub znaku towarowego

Jeśli Twój sklep otrzyma zawiadomienie o naruszeniu ustawy DMCA lub znaku towarowego, Zespół Shopify ds. zaufania i bezpieczeństwa wyśle e-mail do właściciela sklepu informujący, jakie działania należy podjąć w celu zakwestionowania zasadności zawiadomienia. Działania te mogą obejmować dostarczenie dowodu zarejestrowania znaku towarowego lub złożenie zawiadomienia o przeciwnej treści. W odpowiedzi na wiadomość e-mail dotyczącą zawiadomienia o naruszeniu ustawy DMCA lub znaku towarowego możesz zawrzeć wszelkie pytania, które Ci się nasuną.

Firma Shopify może usunąć z Twojego sklepu wszelkie materiały naruszające prawa. W zależności od zawiadomienia, Twojej odpowiedzi, obowiązujących przepisów i polityki Shopify, firma Shopify powiadomi Cię, jeśli będzie mieć pozwolenie na zastąpienie usuniętych treści. W niektórych przypadkach sklepy naruszające własność intelektualną mogą zostać zamknięte tymczasowo lub na stałe.

Właściciele praw autorskich i znaków towarowych mogą wysłać Ci wezwanie do zaprzestania naruszeń. Będziesz mieć wówczas możliwość zareagowania i uniknięcia dzięki temu podjęcia przeciwko Tobie dalszych kroków w przypadkach, w których obowiązują przepisy dotyczące praw autorskich lub znaków towarowych.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo