Shopify Markets Pro

Shopify Markets Pro utökar kapaciteten hos de gränsöverskridande hanteringsverktyg som Shopify Markets erbjuder. Shopify Markets Pro erbjuder, tillsammans med verktyg som hjälper dig att konfigurera och hantera försäljning på internationella marknader, ytterligare funktioner som drivs av Global-e och som hjälper dig att skala upp och optimera dina internationella marknader direkt från din Shopify-administratör.

När du använder Shopify Markets Pro blir Global-e den ansvariga handlaren. En ansvarig säljare är den juridiska enhet som är ansvarig för att sälja produkter till en kund och för att följa lokala lagar och förordningar i en annan region eller ett annat land. Såvida inte en annan part, såsom Global-e, anlitas för att ta på sig dessa uppgifter agerar de flesta handlare som sin egen ansvariga säljare. När du agerar som din egen säljare är du ansvarig för att registrera dig för och betala skatter, ordna så att du kan acceptera lokala betalningsmetoder och organisera frakt och distribution.

Med Shopify Markets Pro hanterar Global-e komplexiteten i att sälja till andra länder eller regioner för din räkning, inklusive att betala skatt till lokala myndigheter, acceptera lokala betalningsmetoder och hantera tullavgifter och importskatter, så att du snabbt kan börja sälja på nya internationella marknader.

Global-e kommer att avvisa ordrar där betalning väntar som skickas till Australien, Storbritannien, Nya Zeeland, Norge och andra länder som inte är medlem i EU.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis