ประโยชน์และฟีเจอร์สำคัญของ Shopify Line of Credit

Shopify Line of Credit เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่เสนอการเข้าถึงวงเงินสินเชื่อให้แก่ผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติเพื่อให้ผู้ขายรายดังกล่าวสามารถถอนเงินได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถรับเงินสดผ่านบัญชีธนาคารของตนเองได้ภายในไม่กี่วัน ตราบใดที่ยังไม่เกินวงเงินสินเชื่อที่คุณได้รับ โดยจะเริ่มมีการคิดดอกเบี้ยหลังจากที่คุณถอนเงินผ่าน Shopify Line of Credit แล้วเท่านั้น

Shopify Line of Credit มีโซลูชันที่สะดวกและราคาไม่แพงให้คุณใช้สำหรับจัดการความต้องการทางการเงินของธุรกิจ โดยมาพร้อมกับโครงสร้างต้นทุนตามอัตราร้อยละต่อปี (APR), ตัวเลือกเงินกู้ที่ยืดหยุ่น และระยะเวลาการชำระเงินคืนที่จัดการเองได้

ตามอัตราร้อยละต่อปี (APR)

เมื่อใช้ Shopify Line of Credit ระบบจะกำหนดต้นทุนการกู้ยืมตาม APR ซึ่งจะจากทั้งจากทั้งต้นทุนดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (หากมี) ต้นทุนดอกเบี้ยต่อเดือนจะได้รับการคํานวณตามอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่คุณยังคงเหลือยอดค้างชำระจากวงเงินสินเชื่อดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าคุณจะถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยจากเงินทุนที่คุณใช้เท่านั้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ Shopify Line of Credit เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับการจัดการด้านการเงินของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ APR ได้ที่อภิธานศัพท์

เงินกู้ที่ยืดหยุ่น

การใช้บริการ Shopify Line of Credit จะทำให้คุณมีความยืดหยุ่นในการเข้าถึงเงินทุนได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ในจำนวนที่ไม่เกินวงเงินสินเชื่อที่คุณใช้ได้ ความสามารถเช่นนี้ถือเป็นประโยชน์โดยเฉพาะสำหรับการจัดการกระแสเงินสดและจัดการกับความต้องการทางการเงินของธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน Shopify Line of Credit จะมอบอิสระทางการเงินให้คุณในการดําเนินการต่างๆ ไม่ว่าคุณจะต้องการลงทุนสต็อกสินค้าคงคลังหรือนำไปใช้ชำระค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด

วงเงินเครดิต

เมื่อใช้บริการ Shopify Line of Credit คุณจะสามารถสมัครขอวงเงินสินเชื่อได้สูงสุดถึง 800,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของคุณ ข้อเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างขั้นตอนการสมัคร ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อกำหนดด้านคุณสมบัติของ Shopify Line of Credit

หากคุณกำลังมองหาเงินทุนในจำนวนที่แตกออกไปจากที่มีเสนอให้ คุณสามารถขอรับคําปรึกษาส่วนบุคคลได้

ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > Line of Credit
  2. คลิกนัดหมายเวลาโทร

เมื่อคุณนัดหมายเวลาโทร ระบบจะติดต่อที่ปรึกษาด้านการจัดหาเงินทุนโดยเฉพาะให้คุณ ซึ่งจะเป็นผู้ที่ประสานงานกับคุณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของธุรกิจ และพูดคุยเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านวงเงินสินเชื่อที่คุณอาจมีคุณสมบัติเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่คุณต้องการมากที่สุด

ระยะเวลาการชำระเงินคืน 6 เดือน

เมื่อคุณถอนเงินจาก Shopify Line of Credit คุณจะต้องผ่อนชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยคืนทุกเดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน หากคุณมียอดค้างชำระ เมื่อเข้าไปในส่วนผู้ดูแล Shopify คุณจะสามารถค้นหารายละเอียดการชำระเงินคืนต่อไปนี้ได้

  • การชำระเงินที่จะมาถึง
  • วันครบกําหนดการชำระเงินคืน
  • จํานวนเงินที่ชำระคืน
  • เวลาที่รายการชำระเงินคืนปัจจุบันของคุณจะเสร็จสิ้น

ระยะเวลาการชําระเงินคืนดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณมีโครงสร้างการชําระเงินคืนที่สามารถจัดการได้และคาดการณ์ได้ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถผ่อนชําระเงินกู้ได้อย่างไม่เดือดร้อนภายในกรอบเวลาที่ระบุไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถอนเงินทุนและการชำระเงินคืน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี