การสมัครใช้บริการ Shopify Line of Credit

คุณต้องเป็นเจ้าของร้านจึงจะสามารถสมัครขอเงินทุนผ่าน Shopify Line of Credit ได้ การสมัครใช้บริการ Shopify Line of Credit คือกระบวนการที่จะมีระบบคอยแนะนำซึ่งเป็นขั้นตอนสำหรับให้คุณระบุข้อมูลที่จําเป็น ตรวจสอบและยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงส่งใบสมัครของคุณด้วย จากนั้นทีม Shopify Lending จะช่วยเหลือคุณในการสมัครให้เสร็จสิ้น โดยแนะแนวให้คุณทราบเกี่ยวกับการส่งเอกสารทางการเงินที่จำเป็น

ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > Line of Credit
  2. ไม่บังคับ: ในหลักการทำงาน > ส่วนดำเนินการผ่อนชำระ ให้คลิกคํานวณการชําระเงินรายเดือน เพื่อให้ทราบถึงจำนวนเงินที่ต้องชําระต่อเดือนและต้นทุนการกู้ยืมโดยประมาณสำหรับจำนวนเงินที่ถอนไป
  3. คลิก “สมัครเลย” เพื่อเริ่มต้นกระบวนการสมัครและเริ่มต้นใช้งาน
  4. ตรวจสอบและยืนยันตัวตนและรายละเอียดธุรกิจของคุณ
  5. คลิกยอมรับ เพื่อยืนยันว่าคุณได้อ่านและยอมรับตามประกาศและเอกสารยินยอมด้านความเป็นส่วนตัวแล้ว
  6. คลิกส่งให้ดำเนินการตรวจสอบยืนยัน หลังจากส่งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบยืนยันแล้ว คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางกลับไปยังหน้าข้อเสนอสินค้าหลัก
  7. ในกล่องโต้ตอบยืนยันการส่งใบสมัครของคุณขั้นสุดท้าย ให้ตรวจสอบข้อตกลงของ Line of Credit และประกาศเพิ่มเติมที่ปรากฏอย่างถี่ถ้วน
  8. คลิกส่งใบสมัครเพื่อยืนยันการยอมรับและยินยอมตามข้อกำหนดของ Shopify Line of Credit

หลังจากที่ส่งใบสมัครแล้ว คุณจะได้รับข้อความยืนยันที่แจ้งให้คุณทราบว่าระบบส่งใบสมัครของคุณเรียบร้อยแล้ว ที่ปรึกษาจากทีม Shopify Lending จะส่งอีเมลถึงคุณเพื่อขอเอกสารทางการเงินที่ต้องใช้เพื่อดำเนินการสมัครให้เสร็จสมบูรณ์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี