Đăng ký Shopify Line of Credit

Bạn phải là chủ cửa hàng để đăng ký vay vốn qua Shopify Line of Credit. Đăng ký Shopify Line of Credit là một quy trình có hướng dẫn, trong đó bạn có thể cung cấp thông tin cần thiết, xem xét và đồng ý với các Điều khoản và điều kiện cũng như gửi đơn đăng ký. Sau đó, đội ngũ Shopify Lending sẽ hỗ trợ bạn hoàn tất quá trình đăng ký bằng cách hướng dẫn bạn gửi các giấy tờ tài chính cần thiết.

Bước:

  1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Line of Credit.
  2. Không bắt buộc: Trong mục Cách thức hoạt động > Trả nợ, nhấp vào Tính tiền thanh toán hằng tháng để tìm hiểu định nghĩa về số tiền thanh toán hàng tháng và chi phí vay ước tính đối với khoản rút tiền nhất định.
  3. Nhấp vào Đăng ký ngay để khởi tạo quá trình đăng ký và đào tạo ban đầu.
  4. Xem lại và xác nhận danh tính cũng như thông tin doanh nghiệp của bạn.
  5. Nhấp vào Chấp nhận để xác nhận rằng bạn đã đọc và đồng ý với Thông tin công khai về quyền riêng tư và sự đồng thuận.
  6. Nhấp vào Gửi để xác minh. Sau khi gửi đơn đăng ký để xác minh, bạn sẽ được chuyển hướng về trang chào bán sản phẩm chính.
  7. Trong hộp thoại Hoàn tất gửi đơn đăng ký, xem lại kỹ lưỡng thỏa thuận Line of Credit và mọi thông tin công khai bổ sung được nêu.
  8. Nhấp vào Gửi đơn đăng ký để xác nhận sự đồng ý và chấp thuận của bạn với các điều khoản của Shopify Line of Credit.

Sau khi gửi đơn đăng ký, bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận cho biết đơn đăng ký của bạn đã được gửi đi. Sau đó, chuyên viên tư vấn trong đội ngũ Shopify Lending sẽ gửi email cho bạn để yêu cầu giấy tờ tài chính cần thiết nhằm mục đích hoàn tất đăng ký cho bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí