บริการจัดส่งระหว่างประเทศกับ Shopify

Shopify มีบริการสำหรับบางประเทศโดยเฉพาะเพื่อช่วยเหลือในการจัดส่งระหว่างประเทศ

หากธุรกิจของคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือออสเตรเลีย คุณสามารถใช้ Shopify Shipping เพื่อช่วยจัดส่งระหว่างประเทศได้

หากธุรกิจของคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา คุณอาจใช้เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ได้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งานของคุณ

Shopify Shipping

Shopify Shipping ช่วยให้คุณสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศได้จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณโดยตรง ซึ่งจะช่วยสร้างป้ายจ่าหน้าโดยใช้ข้อมูลจากคำสั่งซื้อของลูกค้า รวมถึงช่วยให้คุณกรอกแบบฟอร์มศุลกากรที่อาจต้องกรอก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shopify Shipping

เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify เป็นโซลูชันคลังสินค้าที่สามารถส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าแทนคุณได้ คุณส่งสินค้าของคุณไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify และเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้า คลังสินค้าจะจัดส่งสินค้าแทนคุณเอง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี