เขตการจัดส่งและตลาด

ประเทศและภูมิภาคที่คุณเพิ่มไปยังเขตการจัดส่งของคุณในการตั้งค่าการจัดส่งและส่งมอบของคุณจะมีให้เลือกในการตั้งค่าตลาดของคุณโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่าตลาดของคุณมีลำดับความสำคัญสูงกว่าการตั้งค่าเขตการจัดส่งของคุณ ยกตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีประเทศในเขตการจัดส่งที่มีอัตราค่าจัดส่งให้ใช้งาน แต่ประเทศดังกล่าวก็ยังอยู่ในตลาดที่ไม่ได้ใช้งานในการตั้งค่าตลาดของคุณ แม้ว่าจะมีอัตราค่าจัดส่งให้ใช้งาน ลูกค้าจากประเทศดังกล่าวก็ไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าได้เนื่องจากประเทศนั้นๆ อยู่ในตลาดที่ไม่ได้ใช้งานอยู่

การเพิ่มประเทศและภูมิภาคใหม่ไปยังเขตการจัดส่ง

ประเทศหรือภูมิภาคใหม่ที่คุณเพิ่มไปยังเขตการจัดส่งนั้นจะถูกเพิ่มไปยังการตั้งค่าตลาดของคุณโดยอัตโนมัติ โดยมีข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

  • หากตลาดระหว่างประเทศของคุณกำลังใช้งานอยู่ และต่อมามีการเพิ่มประเทศหรือภูมิภาคใหม่ไปที่ตลาดนั้น ตลาดดังกล่าวก็จะยังคงใช้งานดังเดิม
  • หากตลาดระหว่างประเทศของคุณไม่ได้ใช้งานอยู่ และต่อมามีการเพิ่มประเทศหรือภูมิภาคใหม่ไปยังตลาดนั้น ตลาดดังกล่าวก็จะยังคงไม่ได้ใช้งานดังเดิม
  • หากไม่มีตลาดระหว่างประเทศ ระบบจะสร้างให้คุณหนึ่งแห่ง และประเทศหรือภูมิภาคใหม่นั้นจะถูกเพิ่มไปยังตลาดแห่งใหม่ ตลาดดังกล่าวก็ยังตั้งไว้เป็นไม่ได้ใช้งาน

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าตลาดระหว่างประเทศของคุณไม่ได้ใช้งานอยู่ และคุณได้เพิ่มเบลเยียมไปยังเขตการจัดส่งในการตั้งค่าการจัดส่งและการส่งมอบของคุณ เบลเยียมจะถูกเพิ่มไปยังตลาดระหว่างประเทศของคุณ และตลาดนี้จะยังคงไม่ได้ใช้งาน คุณสามารถย้ายเบลเยียมไปยังตลาดแห่งใหม่ได้ในการตั้งค่าตลาดของคุณ

การลบประเทศและภูมิภาคใหม่ออกจากเขตการจัดส่ง

เมื่อคุณลบประเทศหรือภูมิภาคออกจากเขตการจัดส่ง ตลาดที่ประเทศหรือภูมิภาคนั้นอยู่จะไม่ถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ หากประเทศหรือภูมิภาคนั้นไม่มีวิธีการจัดส่งที่สามารถดำเนินการได้ ก็จะปรากฏข้อผิดพลาดในตลาดโดยระบุว่าลูกค้าจะไม่สามารถดำเนินการชำระเงินได้จากประเทศใดบ้าง หากประเทศหรือภูมิภาคไม่มีอัตราค่าจัดส่ง แต่มีตัวเลือกการรับสินค้าที่ร้าน ก็จะปรากฏข้อผิดพลาดในตลาดโดยระบุว่าประเทศใดบ้างที่ไม่มีอัตราค่าจัดส่ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี