การเก็บถาวรร้านค้าระยะพัฒนา

เมื่อไม่ต้องการจัดการร้านค้าระยะพัฒนาแล้ว คุณสามารถเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ถาวรเพื่อให้ระบบลบออกจากหน้าร้านค้าใน Partner Dashboard ได้ หลังจากที่เก็บร้านค้าถาวรแล้ว คุณก็ยังยกเลิกการเก็บถาวรได้ในภายหลังหากต้องการจัดการต่อ

เก็บร้านค้าระยะพัฒนาถาวร

หลังจากที่เก็บร้านค้าระยะพัฒนาถาวรแล้ว ระบบจะไม่แสดงในรายการร้านค้าบนหน้าร้านค้าใน Partner Dashboard อีกต่อไป

ขั้นตอน:

  1. คลิกร้านค้าจาก Partner Dashboard
  2. คลิกชื่อของร้านค้าระยะพัฒนาที่ต้องการเก็บถาวร
  3. คลิกเก็บร้านค้าระยะพัฒนาถาวร

ยกเลิกการเก็บร้านค้าระยะพัฒนาถาวร

หากต้องกู้คืนร้านค้าระยะพัฒนาที่เก็บถาวรไว้ คุณสามารถยกเลิกการเก็บถาวรได้ ซึ่งเมื่อทำแล้ว ร้านค้าระยะพัฒนาจะปรากฏอีกครั้งในรายชื่อร้านค้าบนหน้าร้านค้าใน Partner Dashboard

ขั้นตอน:

  1. คลิกร้านค้าจาก Partner Dashboard
  2. คลิก X ถัดจากตัวกรองไม่เก็บถาวร
  3. คลิกชื่อของร้านค้าระยะพัฒนาที่ต้องการยกเลิกการเก็บถาวร
  4. คลิกยกเลิกการเก็บร้านค้าระยะพัฒนาถาวร