Kompensoi hiilipäästöjäsi Offset-sovellusta käyttämällä

Offset-sovelluksessa voit kompensoida toimitustesi ´´hiilidioksidipäästöjä (CO2). Offset käyttää teollisuusmalleja määrittäessään kunkin lähetyksen ilmakehään päästämän CO2:n määrän, ja veloittaa sinulta tietyn summan lähetystä kohden päästöjen kompensoimiseksi. Keskimääräinen kustannus lähetystä kohden on 0,0075 USD, eli alle sentin. Jos toimitat 100 tilausta kuukaudessa, tämän keskiarvon perusteella kompensointikustannuksesi ovat 0,75 USD eli 75 senttiä.

Päästöjesi kompensoimisesta aiheutuvat kustannukset veloitetaan sinulta kuukausittaisessa Shopify-laskussasi. Varoja käytetään päästöhyvitysten ostamiseen, jotka kompensoivat päästöjäsi metsien suojeluhankkeiden kautta.

Offset rahoittaa tällä hetkellä yhteistyössä Pachaman kanssa Acapa - Bajo Mira y Frontera REDD+ Avoided Unplanned Deforestation -projektia. Kyseessä on Verified Carbon Standard -sertifioinnin saanut projekti, jonka Pachama varmentaa seurantateknologiaansa avulla. Offset-sovelluksen käytöstä saatavat maksut edistävät olemassa olevien metsien suojelua, kasvattavat biomassan määrää metsänhoitokäytäntöjä parantamalla sekä varmentavat, että projekti etenee suunnitellulla tavalla.

Päästöjäsi koskeva yleinen laskelma

Offset yhdistää kauppasi tiedot toimialan tietoihin ja vertaisarvioituihin malleihin, joiden avulla se määrittää, kuinka paljon lähetyksesi aiheuttavat CO2-päästöjä, minkä jälkeen se yhteistyössä Pachaman kanssa määrittää päästöjesi kompensoimisesta aiheutuvat kulut.

Koska Offset tavoite on varmistaa, että toimituksistasi aiheutuvat CO2-päästöt kompensoidaan kokonaisuudessaan, kaikki tietomalleissa käytetyt arvot pyöristetään ylöspäin.

Offset käyttää jokaisen toimitetun lähetyksen osalta seuraavia tietoja:

Arvot, joita käytetään päästölaskelmissa ja jotka perustuvat siihen, mitä on saatavilla
Tekijä Ensisijainen arvo Jos ensisijaista arvoa ei ole saatavilla
Paino Lähetyksen paino Toimitusten keskimääräinen paino
Etäisyys Kuljetusmatka seurantadatan mukaan Lähtöpaikan ja määränpään osoitteen välinen suora etäisyys kerrottuna epävarmuustekijällä
Kuljetuksen tyyppi Rekan tai lentokoneen aiheuttamat hiilipäästöt, jotka määritetään nopeuden ja etäisyyden perusteella Rekan aiheuttamat päästöt

Kun tuettua kuljetuspalvelua koskeva seurantanumero on käytettävissä, Offset pystyy laskemaan tarkasti käytetyt päästöt. Jos seurantanumeroa ei kuitenkaan ole saatavilla tai kuljetuspalvelu ei ole tuettu, Offset kertoo arvioidut päästöt epävarmuustekijällä, joka on noin 1,5:n suuruinen. Tällä varmistetaan, että kaikki päästösi kompensoidaan. Jos jokin tieto on epäjohdonmukainen tai se puuttuu, Offset käyttää kohtuullista maksimiarvoa.

Oletetaan esimerkiksi, että toimitat paketin Bostonista New Yorkiin. Suora etäisyys on 305,94 km, mutta lyhyin tiereitti on noin 350 km. Jos seurantanumero on käytettävissä, Offset käyttää tarkkaa kuljettua matkaa. Jos seurantanumeroa ei kuitenkaan ole käytettävissä, peruslaskennassa käytetään arvoa 305,94 km, ja tulokseksi saadut päästöt kerrotaan luvulla 1,5. Tällä otetaan huomioon reitissä ilmenevät vaihtelut kuten kuljetut matkat postitoimistoista ja jakelukeskuksista sekä kuljetusliikkeen käyttämä reitti sen toimittaessa pakettia asiakkaasi ovelle.

Veloituksen ymmärtäminen

Kun asennat Offset ensimmäisen kerran, saat myös hinta-arvion kuukausittaisista kompensaatiokustannuksistasi, jotka perustuvat viimeisimpiin verkkokauppaasi koskeviin tietoihin sekä Shopifyn keskiarvoihin.

Shopify-laskullasi sinulta laskutetaan kaikkien viimeisten 30 päivän aikana ”toimitetuksi” katsottujen toimitusten päästökompensaatiokulut. Jos seurantatiedot ovat käytettävissä, tilausta pidetään "toimitettuna", kun seurantatiedoista ilmenee, että tilaus on toimitettu. Jos seurantatietoja ei ole käytettävissä, tilaus katsotaan toimitetuksi 20 päivän kuluttua tilauksen tekemisestä. Jos tuote palautetaan tai tilaus peruutetaan 20 päivän kuluessa, sinulta ei veloiteta tuotteen kuljetuksen aiheuttamien päästöjen kompensointikuluja.

Jos päästöjen kompensoimisen viimeisten 30 päivän ajalla aiheuttamat kustannukset ovat alle 0,01 USD, veloitus pyöristetään ylös arvoon 0,01 USD.

Rajoitukset

Tarkista seuraavat rajoitukset:

  • Mallit ja arviot eivät ole tarkkoja, mutta Offset yliarvioi päästösi varmistaakseen, että ne kompensoidaan kokonaan.
  • Vain CO2 kompensoidaan. Muut päästöt, kuten CH4, N2O tai GFG, eivät kuulu kompensoinnin piiriin. CO2:n osuus fossiilisten polttoaineiden käytön aiheuttamista kuljetusten ilmastovaikutuksista on kuitenkin 95 %.
  • Tilausten merikuljetuksista ei generoidu sellaista dataa, jota tarvitaan päästöjen tarkkaan laskemiseen. Merikuljetusten osalta käytetäänkin alan hyväksymiä vaihtoehtoisia menetelmiä.
  • Tällä hetkellä kompensointi koskee vain toimituksiin liittyvistä kuljetuksista aiheutuvia päästöjä.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi