Usein kysyttyä yhteistyökumppaniohjelmamme sopimuksen ja API-ehtojen päivityksistä

Shopify lähetti 6.12.2021 yhteenvedon API-lisenssiin ja -käyttöehtoihin ("API-ehdot") ja yhteistyökumppaniohjelmamme sopimukseen ("PPA") tulevista päivityksistä. Muutokset tulevat voimaan 5.1.2022, ja ne sisältävät digitaalisten palveluiden veroon liittyvät ehdot (joita sovelletaan tietyillä lainkäyttöalueilla).

Seuraavassa on esitetty joitakin usein kysyttyjä kysymyksiä näistä muutoksista ja siitä, miten ne vaikuttavat kumppaneiden ja kehittäjien toimintaan.

Miksi Shopify ottaa käyttöön uuden yhteistyökumppaniohjelman sopimuksen ja uudet API-ehdot?

Päivitämme API-ehtojamme ja PPA-sopimusta tukeaksemme Shopify-yhteistyökumppaneiden ja kehittäjien kasvua säilyttäen samalla Shopify-alustalla tarjolla olevien tuotteiden ja palveluiden turvallisuuden ja eheyden.

Mikä on digitaalisten palveluiden vero?

Joillakin lainkäyttöalueilla sovelletaan digitaalisten palveluiden veroa ("DST") tuotteisiin ja palveluihin, joita myydään digitaalisesti. DST lasketaan prosenttiosuutena digitaalisen palvelun myynnin bruttotuloista, ja se vaihtelee sen mukaan, missä lainkäyttöalueella kauppiaan yrityksen osoite sijaitsee. Esimerkiksi kauppias, jonka yritysosoite on Italiassa, maksaa 100 dollaria sovelluksesta. Koska DST-verokanta on 3 prosenttia Italiassa, yhteistyökumppanin on maksettava 3 dollaria kyseisestä maksutapahtumasta.

Jotta lisämaksu voidaan mukauttaa sovellettaville lainkäyttöalueille, yhteistyökumppanin julkiseen sovellukseen ja teemamyyntiin sovelletaan 5.1.2022 alkaen sääntelyn käyttömaksua. Sääntelyn käyttömaksua sovelletaan, jos kauppiaan yrityksen osoite sijaitsee jossakin luettelossa mainituista lainkäyttöalueista. Prosenttimäärä voi vaihdella lainkäyttöalueen mukaan.

DST-hinnat maan tai alueen mukaan

DST-hinnat maan tai alueen mukaan
Maa tai alue DST-hinnat
Yhdistynyt kuningaskunta 2 %
Italia 3 %
Turkki 5 %
Intia 2 %
Espanja 3 %

Veloitetaanko tämä sääntelyn käyttömaksu taannehtivasti?

Ei, emme sovella tätä sääntelyn käyttömaksua taannehtivasti. Tätä maksua sovelletaan vain 5.1.2022 alkaen.

Miten voin nähdä, mitä sääntelyn käyttömaksua tililleni sovelletaan?

Kumppanit voivat tarkastella Partner Dashboardista sovellettavia sääntelyn käyttömaksuja (tarvittaessa) Partner Dashboardinmaksusivulla, maksujen CSV-tiedostossatai Partner API :n kautta.

Mistä saan lisätietoja sääntelyn käyttömaksuista?

Lisätietoja sääntelyn käyttömaksuista saat Shopify-yhteistyökumppanin tuloista.

Mitä markkinointitoimia säännellään PPA-sopimuksen nojalla?

Pysyäksemme mukana uusissa ja nousevissa teknologioissa olemme laajentaneet säätelemäämme markkinointitoimintaa, mutta ei rajoittuen, sosiaalisiin alustoihin, tekstiviesti- ja sähköpostimarkkinointiin. Kuten aina, vaadimme yhteistyökumppaneitamme sitoutumaan vastuullisiin markkinointikäytäntöihin sovellettavien lakien, sääntöjen, asetusten ja direktiivien mukaisesti. Markkinoinnin tulee aina olla kunnioittavaa markkinoitavia kauppiaita kohtaan, ja on varmistettava, että kaikki vaadittu suostumus on annettu turvallisesti ja että vältetään toimintaa, jota voidaan pitää invasiivisena tai roskapostina.

Mitä on muuttunut markkinointisuostumuksen tietojen myötä?

Olemme päivittänyt Asiakkaan REST Admin API -resurssin erottamaan tekstiviestien ja sähköpostimarkkinoinnin suostumuksen toisistaan sääntelyvaatimusten täyttämiseksi. Yhteistyökumppaneiden, jotka keräävät ja tallentavat suostumustietoja markkinointiin, on synkronoitava (täydennys ja reaaliaikainen) tarkat tekstiviesti- ja sähköpostimarkkinoinnin suostumustiedot Shopifyihin.

API tulee integroida yhteistyökumppanin kanaviin niin, että kun yhteistyökumppani saa suostumustietoja, tietojen synkronointi tapahtuu reaaliaikaisesti.

Vanhentaako Shopify accepts_marketing -ominaisuuden?

Kyllä, vanhennamme asiakkaan accepts_marketing -ominaisuuden REST Admin API:n loppuessa vuoden 2022 loppupuolella. Odotamme, että yhteistyökumppanit alkavat käyttää välittömästi uusia suostumuskenttiä. Tuemme tällä välin accepts_marketing API-päätepistettä.

Voivatko kauppiaat saada tekstiviestillä suostumuksen kassalla?

Shopifyn avulla kauppiaat voivat helposti aloittaa suostumuksen vastaanottamisen kassalla tekstiviestillä. Kauppiaat voivat ottaa tämän uuden ominaisuuden käyttöön noudattamalla Shopifyn ohjekeskuksessa annettuja ohjeita.

Mitä tapahtuu, jos suostumus ei päivity?

Käytämme suostumustietuetta uusimpien consent_updated_at timekanssa, joten yhteistyökumppanien on varmistettava, että uusin suostumuksen tietue on ajan tasalla. Muussa tapauksessa varmista, että puhelinnumeroa ei ole jo liitetty toiseen asiakkaaseen. Suostumus päivitetään vain, jos kyseessä on yksilöllinen puhelinnumero.

Miten vahvistettu suostumus toimii?

Tila merkitään odottavaksi, kunnes saamme päivitetyn suostumuksen tilan.

Päivitin asiakkaan suostumuksen tilan UNSUBSCRIBED avulla ja suostumustaso on NULL. Miksi suostumustaso on asetettu tilaan SINGLE_OPT_IN?

Tämä toiminta on odotetunlaista. Sallimme NULL -arvon tilaan UNSUBSCRIBED , mutta tallennamme tiedot muodossa SINGLE OPT IN tietokantaamme.

Mitä jos kerään jo suostumuksen kassalla muokkaamalla checkout.liquidia?

Kauppiaat voivat nyt saada tekstiviestillä suostumuksen kassalla ilman tarvetta muokata checkout.liquidia. Suosittelemme, että kaikki yhteistyökumppanit työskentelevät kauppiaidensa kanssa, jotta tämä uusi suostumustyönkulku voidaan toteuttaa suoraan Shopifyssa ja poistaa kaikki tekstiviesti- tai sähköpostimarkkinoinnin suostumukseen liittyvät "checkout.liquid" -muokkaukset. Kauppiaat voivat ottaa tämän uuden ominaisuuden käyttöön noudattamalla Shopifyn ohjekeskuksessa annettuja ohjeita. Kaikki checkout.liquid -muokkausten kautta kerätty suostumus on annettava takaisin Shopifylle.