Kopier engrosprislister til B2B-kataloger

Kataloger tilsvarer prislistene i Plus-engroskanalen, og gir deg mulighet til å tilby tilpassede priser og publisering til ulike kunder.

Prislistetyper i forhold til kataloger

Gå gjennom tabellen nedenfor for å forstå hvilke prislister fra Plus-engroskanalen som støttes og kan kopieres til B2B på Shopify-kataloger.

Prislister og B2B-kataloger
Prisliste Katalogalternativ
Prosentbasert rabatt (alle produkter) Prosentbaserte rabatterte prislister for alle produkter kan kopieres fullt ut til B2B på Shopify-kataloger.
Prosentbasert rabatt (samling) Prosentbaserte rabatterte prislister for samlinger kan kopieres til B2B på Shopify-kataloger. Katalogene oppdateres imidlertid ikke automatisk hvis du senere legger til flere produkter i samlingen. I tillegg kan ikke prislister som inneholder flere samlinger med ulike rabatter kopieres til kataloger.
Antallsregler Prislister som bruker regler for minimums-, maksimums- og økningsantall kan kopieres til B2B-kataloger. Hvis du legger til en ny variant for et produkt, vil det imidlertid ikke automatisk arve antallsreglene som gjelder for andre varianter i katalogen.
Volumprising (variantbasert) Prislister som bruker volumpriser (variantbasert) kan kopieres til B2B-kataloger. Sørg for at prisreduksjoner følger økningen og minimumsantallet som er angitt for prislisten. Hvis de ikke gjør det, vil du få en feilmelding når du kopierer prislister. For å fortsette må du justere enten prisreduksjonen, økningen eller minimumsantallet.
Volumprising (miks og bland) Volumprising på produktnivå støttes ikke av B2B på Shopify. Kundene kan ikke mikse og blande varianter for å nå et minimumskjøp, og disse prislistene kan ikke kopieres til B2B-kataloger.
I stedet kan du opprette en ny katalog med hver variant som et separat produkt.
Publisering på variantnivå Publisering på variantnivå støttes ikke av B2B på Shopify. Hvis du har prislister som bare inneholder noen varianter av et produkt (for eksempel blå og røde skjorter, men ikke grønne skjorter), vil alle varianter av disse produktene være inkludert når disse prislistene kopieres.
Hvis du bare vil inkludere enkelte varianter av et produkt, kan du oppdatere produktene slik at hver enkelt variant er et separat produkt.

Kopierer prislister til kataloger

Du kan kopiere prislister til kataloger. For hver prislister du velger, opprettes en tilsvarende katalog i B2B på Shopify.

Som standard er alle kataloger satt til Utkast når de opprettes. Du må publisere en katalog før kundene får tilgang til den. Finn ut mer om publisering av kataloger.

Steg

  1. Velg prislistene du vil flytte til B2B på Shopify fra Plus-engroskanalen.
  2. Klikk på Kopier prislister til kataloger.
  3. Velg om du vil tilordne kataloger til bedriftene du konfigurerer automatisk.
  4. Klikk på Kopier prislister.
  5. Gå til Shopify-administrator og klikk på Produkter > Kataloger for å gå gjennom katalogene.

Vanlige spørsmål

Er B2B-katalogene det samme som prislister for Plus-engroskanal?

I B2B on Shopify er prislister innlemmet i katalogene. I tillegg finner du også tilleggsfunksjoner, som volumprissetting, antallsregler og produktpublisering. Dette betyr at du kan definere ulike prisnivåer basert på volum, angi regler for minste antall og administrere produktsynlighet for hver enkelt bedriftslokalisasjon.

Vil kopiering av prislister til kataloger påvirke andre typer prissetting enn B2B?

Nei, kopiering av prislister til kataloger påvirker ikke andre typer prissetting enn B2B. Kataloger legges bare til bedrifter. For å få tilgang til katalogprissetting må kundene være lagt til i en bedrift, og være logget på.

Kan jeg legge til kataloger for nye bedrifter jeg konfigurerer automatisk?

Ja. Når du kopierer prislister til kataloger, kan du velge om du vil legge til nye B2B-kataloger for bedrifter automatisk. Hvis du velger dette alternativet legges kataloger til bedrifter basert på de tilhørende prislistene fra Plus-engroskanalen.

Chris var for eksempel en kunde i Plus-engroskanalen, og du har brukt konfigureringsverktøyet for kunder til å konfigurere Chris som en B2B-bedrift. Chris hadde prislisten for vestkysten i Plus-engroskanalen. Når du kopierer prislisten for vestkysten til B2B-kataloger, legges den nye katalogen for vestkysten automatisk til for bedriften.

Kan prislister med gavekort kopieres til kataloger?

Ja. Gavekort støttes imidlertid ikke for B2B, og vil ikke bli kopiert. Alle andre produkter i prislistene vil bli kopiert til katalogen.

Må jeg konfigurere bedrifter før jeg kopierer prislister for at de automatisk skal gjelde for bedrifter?

Nei. Du kan fullføre disse trinnene av prosessen i en hvilken som helst rekkefølge. Hvis du kopierer prislister til kataloger først, og konfigurerer bedrifter etterpå, kan du gå tilbake til Plus-engroskanalen og velge disse prislistene på nytt. Når du velger Kopier prislister blir du spurt om du vil bruke dem for bedrifter.

Hva skjer hvis jeg kopierer en prisliste ved et uhell?

Hvis du kopierer en prisliste ved et uhell, kan du slette katalogen. Hvis du sletter en katalog fjernes den fra alle bedrifter den gjaldt for.

Kan jeg eksportere en kopi av prislister fra Plus-engroskanalen?

Nei. Eksport av prislister er ikke en funksjon som er tilgjengelig i Plus-engroskanalen. Du kan imidlertid kopiere prislister til kataloger, og deretter eksportere en kopi av kataloger.

Kan lagerregler angis i kataloger, som for eksempel å gjøre en produktvariant utilgjengelig for B2B-kunder, hvis den har færre enn tre enheter?

Nei. For øyeblikket kan ikke lagerregler angis i kataloger for B2B-kunder.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis