Kompensere for miljøpåvirkningen fra frakt

Når transportørtjenester frakter gods mellom lokalisasjoner, slipper transportmåtene ut drivhusgasser, som karbondioksid (CO2) i atmosfæren. Selv om frakt er en nødvendig del av de fleste bedrifter, påvirker det planeten vår og bidrar til global oppvarming.

Det finnes imidlertid grep du kan ta for å bidra til å kompensere for påvirkningen fra frakten din.

Installer Offset-appen

Offset-appen sporer utslippene fra bestillingene dine i Shopify, og beregner og belaster deg deretter for CO2-utslippene hver måned. Belastningene går direkte til klimakvoter, som kompenserer for mengden CO2 som slippes ut, slik at bedriften din kan tilby klimanøytral frakt til kundene dine.

Du finner mer informasjon i Kompenser for klimagassutslippene dine ved å bruke Offset-appen.

Alternativer for klimanøytral frakt

Når det er mulig kan du velge fraktmetoder fra transportører som tilbyr klimanøytrale fraktløsninger. Kontakt dine foretrukne transportører for å utforske hvilke fraktalternativer de tilbyr.

Velg passende emballasje for forsendelsene dine

Ved å pakke forsendelsene dine i emballasje som samsvarer med størrelsen på det som sendes, hjelper du transportøren din med å ha en lavere klimapåvirkning. Hvis pakken er større enn produktet og beskyttelsen tilsier, vil den ekstra plassen ta opp plass som kunne vært brukt til andre pakker. Jo mindre plass hver pakke bruker, jo flere pakker er det plass til på et kjøretøy på én tur.

Skriv ut fraktetiketter hjemme og avtal henting

Gjennom Shopify Shipping kan du sende alle produktene dine uten å reise til postkontoret. Du kan skrive ut fraktetiketter, pakke inn produktene dine og avtale henting med transportøren din, slik at de kommer til døren din og henter pakkene. Ved å legge til din lokalisasjon som et stopp på ruten til en transportør skapes sannsynligvis mindre utslipp enn om du må kjøre til og fra postkontoret.

For mer informasjon, kan du se Håndtere alt rundt frakt hjemmefra eller fra bedriften din.

Bruk komposterbar emballasje

Komposterbar emballasje er en god måte å redusere påvirkningen fra emballasjen din etter at leveransen kommer frem til kunden. I stedet for å kaste emballasjen, kan kunden bruke komposteringstjenester i sitt område, som for eksempel kompostinnsamling. Sjekk om de viktigste områdene du selger i har noen komposttjenester, og om komposterbar emballasje kan fungere for bedriften din.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis