Auteursrecht en handelsmerk

Shopify ondersteunt de bescherming van intellectueel eigendom, en het beleid voor aanvaardbaar gebruik verbiedt het plaatsen of uploaden van content die in strijd is met het auteursrecht of handelsmerken van anderen.

Belangrijk: De informatie op deze pagina is bedoeld voor educatieve doeleinden en is geen juridisch advies. Je eigen juridisch adviseur kan juridisch advies en hulp bieden bij specifieke vragen over intellectueel eigendom.

Informatie over intellectueel eigendom

Intellectueel eigendom verwijst naar iets dat wordt geproduceerd als gevolg van creativiteit. Dit omvat materiële en immateriële werken, zoals boeken, tekst, code, afbeeldingen, video's, logo's en slogans. Het auteursrecht en het handelsmerk zijn twee soorten intellectueel eigendom.

Winkeleigenaren moeten hun intellectuele eigendom beschermen en ervoor zorgen dat ze niet in strijd zijn met het intellectuele eigendom van iemand anders.

Auteursrecht beschermt tastbare originele werken, zoals foto's in een onlinewinkel.

Auteursrechtelijke wetten variëren per land of regio, maar over het algemeen is het auteursrecht van toepassing vanaf het moment dat het werk wordt gemaakt. In veel landen of regio's kunnen auteursrechten ook worden geregistreerd bij het auteursrechtenbureau van de overheid.

Een auteursrechthouder heeft de exclusieve rechten om werken te kopiëren, weer te geven, te distribueren, te verkopen of uit te voeren, of om afgeleide werken te maken. Auteursrechthouders bepalen hoe hun werken worden gebruikt, en anderen die hun werken willen gebruiken, moeten hun toestemming krijgen. Als iemand auteursrechtelijk beschermde werken gebruikt zonder toestemming van de eigenaar, wordt daarmee mogelijk het auteursrecht geschonden.

Meer informatie over het auteursrecht is te vinden op de website van het U.S. Copyright Office of de Auteursrechtgids van het Canadian Intellectual Property Office.

Informatie over handelsmerken

Handelsmerken beschermen unieke symbolen of woorden die een bedrijf of product identificeren en onderscheiden van andere bedrijven of producten.

Na registratie heeft een handelsmerk bepaalde beschermingen volgens de wet en heeft de handelsmerkeigenaar de exclusieve rechten om het geclaimde handelsmerk voor bepaalde producten of services te gebruiken. Als iemand een handelsmerk zonder toestemming gebruikt op een manier die verwarring veroorzaakt over het merk, het product of de services, wordt daarmee mogelijk inbreuk gemaakt op een handelsmerk.

Meer informatie over handelsmerken is te vinden op de website van het United States Patent and Trademark Office.

Dropshipping en intellectueel eigendom

Als je producten dropshipt, dan kun je kiezen met welke producten, services en leveranciers je werkt. Houd ook rekening met de risico's omdat sommige leveranciers mogelijk auteursrechtelijk beschermde, merk- of handelsmerkproducten te koop aanbieden. Meer informatie over auteursrechtgeschillen of handelsmerkgeschillen.

Enkele productcategorieën die een groter risico inhouden dat het om auteursrechtelijk beschermde, merk- of handelsmerkgoederen gaat, zijn onder meer:

 • kleding
 • designertassen
 • horloges
 • cosmetica
 • elektrische artikelen
 • speelgoed

Het is het beleid van Shopify om snel te reageren op duidelijke kennisgevingen van vermeende auteursrechtinbreuk die voldoen aan de United States Digital Copyright Act ('DMCA'), waarvan de tekst kan worden gevonden op de website van het U.S. Copyright Office, https://www.copyright.gov.

Van alle gebruikers van welk onderdeel dan ook van Shopify wordt verwacht dat zij de toepasselijke auteursrechtwetten naleven. Als we echter toch op de juiste manier op de hoogte worden gesteld van een geclaimde inbreuk op het auteursrecht, omvat onze reactie op dergelijke kennisgevingen het verwijderen of uitschakelen van de toegang tot materiaal waarvan wordt beweerd dat het het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en/of het beëindigen van het account van de gebruiker.

In overeenstemming met Artikel 512(i)(1)(a) van de DMCA zal Shopify in de juiste omstandigheden de accounts van terugkerende inbreukmakende gebruikers uitschakelen en/of beëindigen.

Je kunt inloggen om het onlineformulier te gebruiken om content op Shopify te melden waarvan je denkt dat deze in strijd is met of inbreuk maakt op je auteursrecht.

Je kunt ook meerdere winkels melden die inbreuk maken op dezelfde auteursrechtelijk beschermde werken in één formulier. Als je valselijk melding maakt van content die in strijd is met je auteursrecht, ben je mogelijk aansprakelijk voor een schadevergoeding.

Vereisten voor auteursrechtschending

Het onlineformulier is de meest efficiënte manier om een auteursrechtschending in te dienen. Als je het onlineformulier niet kunt gebruiken, kun je een melding met alle informatie die de DMCA vereist sturen naar de aangewezen contactpersoon bij Shopify. Je melding moet de volgende informatie bevatten:

 • Je contactgegevens, inclusief je volledige naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Identificatie van het oorspronkelijke auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt geclaimd dat het is geschonden. Geef directe links naar het oorspronkelijke werk. Als je geen directe links hebt, kun je een gedetailleerde beschrijving van je werk geven.
 • Links naar de content die volgens jou je auteursrecht op Shopify schendt of er inbreuk op maakt. Geef een uitgebreide lijst naar elke afzonderlijke pagina met content die je wilt laten verwijderen en niet alleen de link naar de winkel.
 • De volgende verklaringen:

  • Ik ben te goeder trouw van mening dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet.
  • Ik zweer, op straffe van meineed, dat de informatie in de melding correct is en dat ik de eigenaar van het auteursrecht ben of bevoegd ben om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt.
  • Ik erken dat een kopie van deze inbreukmelding, inclusief alle hierboven verstrekte contactgegevens, kan worden verstrekt aan de persoon die de gerapporteerde content heeft gepost.
 • Je fysieke of elektronische handtekening.

De aangewezen agent van Shopify

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O’Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Canada

legal@shopify.com

Als je winkel een melding ontvangt van inbreuk op het auteursrecht, zal het Trust and Safety-team van Shopify de winkeleigenaar een e-mail sturen om door te geven welke content offline is gehaald.

Als je van mening bent dat de content offline is gehaald vanwege een fout of onjuiste identificatie, kun je een verweer indienen. De e-mail bevat een link naar een formulier voor verweer.

Als je het formulier voor verweer niet kunt gebruiken, kun je het verweer sturen naar de aangewezen contactpersoon bij Shopify. Je bericht dient de volgende informatie te bevatten:

 • Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is uitgeschakeld en de locatie waar het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of de toegang ertoe werd uitgeschakeld.
 • Je naam, adres en telefoonnummer.
 • De volgende verklaringen:

  • Ik stem in met de jurisdictie van de Federal District Court voor het gerechtelijk district waarin mijn adres zich bevindt of, als mijn adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, stem ik in met de jurisdictie van de Federal District Court voor het district van Delaware.
  • Ik accepteer de procedure van de partij die de melding van DMCA-schending heeft ingediend of diens vertegenwoordiger.
  • Ik zweer, op straffe van meineed, dat ik te goeder trouw geloof dat het betreffende materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of verkeerde identificatie van het materiaal dat moet worden verwijderd of uitgeschakeld en dat ik de merchant ben die de DMCA-kennisgeving heeft ontvangen, of dat ik ben geautoriseerd om namens die merchant te handelen.
  • Ik erken dat een kopie van dit verweer, inclusief mijn volledige naam en contactgegevens, zal worden verstrekt aan de partij die de DMCA-kennisgeving heeft ingediend.
 • Een fysieke of elektronische handtekening.

Je kunt eventuele vragen sturen door op de e-mail van het Trust and Safety-team van Shopify te reageren.

Handelsmerkbeleid

Het is het beleid van Shopify om snel te reageren op duidelijke kennisgevingen van vermeende inbreuk op handelsmerk. Ons antwoord op dergelijke kennisgevingen kan bestaan uit het verwijderen of uitschakelen van de toegang tot materiaal waarvan beweerd wordt dat het onderwerp is van inbreukmakende activiteit en/of het beëindigen van het account van de gebruiker.

Shopify zal, in gepaste omstandigheden, de accounts van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk plegen, uitschakelen en/of beëindigen.

Inbreuk op handelsmerk melden

Je kunt inloggen om het onlineformulier te gebruiken om content op Shopify te melden die volgens jou in strijd is met of inbreuk maakt op je geregistreerde handelsmerk.

Je kunt ook via een enkel formulier meerdere winkels vermelden die inbreuk maken op dezelfde handelsmerken. Als je valselijk meldt dat content inbreuk maakt op je handelsmerk, dan kun je aansprakelijk zijn voor schade.

Vereisten voor melding van merkinbreuk

Het onlineformulier is de meest efficiënte manier om melding van merkinbreuk te maken. Als je het onlineformulier niet kan gebruiken, kan je een handelsmerkovertreding naar legal@shopify.com sturen. Je melding moet de volgende informatie bevatten:

 • Volledige naam eigenaar van het handelsmerk.
 • Je contactgegevens, inclusief je volledige naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Voeg de volgende informatie toe voor elk handelsmerk dat aan de orde is:

  • een beschrijving van het handelsmerk;
  • de landen waarin het is geregistreerd;
  • handelsmerkregistratienummer; en
  • de categorie producten en/of diensten die onder de registratie vallen.
 • Links naar de content die volgens jou je handelsmerk(en) op Shopify schendt of er inbreuk op maakt. Geef een uitgebreide lijst naar elke afzonderlijke pagina met content die je wilt laten verwijderen en niet alleen de link naar de winkel.

 • Beschrijving van hoe je van mening bent dat de content in strijd is met of inbreuk maakt op je handelsmerk(en) op Shopify.

 • De volgende verklaringen:

  • Ik ben te goeder trouw van mening dat het gebruik van het handelsmerk zoals hierboven beschreven, op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het handelsmerk, diens vertegenwoordiger of de wet.
  • Ik zweer, op straffe van meineed, dat de informatie in de melding correct is en dat ik de eigenaar ben of bevoegd ben om op te treden namens de eigenaar van de handelsmerkrechten zoals hierboven beschreven.
  • Ik erken dat een kopie van deze inbreukmelding, inclusief alle hierboven verstrekte contactgegevens, kan worden verstrekt aan de persoon die de gerapporteerde content heeft gepost.
 • Je fysieke of elektronische handtekening.

Reageren op een melding van merkinbreuk

Wanneer een winkel een melding van merkinbreuk ontvangt, zal het Trust and Safety-team van Shopify de winkeleigenaar een e-mail sturen om te laten weten welke content offline is gehaald. Als je de beslissing wilt aanvechten, bevat de e-mail een link naar een geschillenformulier. Je kunt eventuele vragen sturen door op de e-mail van het Trust and Safety-team van Shopify te reageren.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis