Shopify Capitals förskottsbetalning för handlare för handlare i USA

I USA erbjuder Shopify Capital förskottsbetalning för handlare. En förskottsbetalning för handlare är ett köp av din framtida försäljning, även kallat fordringar. Om din finansieringsansökan godkänns ger Shopify dig en klumpsumma för en fast avgift. Enligt Shopify Capital-överenskommelsen kallas denna klumpsumma för det förskotterade beloppet och det totala överföringsbeloppet är det förskotterade beloppet plus den fasta avgiften. I gengäld betalar du Shopify Capital en procentandel av din dagliga försäljning tills Shopify har fått tillbaka det totala överföringsbeloppet. Procentandelen av din dagliga försäljning som du måste överföra till Shopify kallas överföringsgrad. Det förskotterade beloppet och överföringsgraden beror på din riskprofil.

Shopify Capital kan till exempel ge dig en förskottsbetalning på 5 000 USD för att få betalt 5 650 USD från din butiks framtida försäljning, med en överföringsgrad på 10 %. Det mottagna beloppet på 5 000 USD överförs till det företagsbankkonto du har angett i din admin, och Shopify Capital får 10 % av butikens dagliga bruttoförsäljning, tills hela summan på 5 650 USD som ska överföras har överförts. Du kan när som helst välja att överföra utestående saldo i en enda klumpsumma.

Det finns ingen deadline för att överföra totalsumman till Shopify Capital. Den dagliga överföringen i USD avgörs av din butiks dagliga försäljning, eftersom överföringsgraden är en procentandel av din butiks dagliga försäljning. Överföringsbeloppet debiteras automatiskt från ditt företagsbankkonto.

Be om en förskottsbetalning för handlare

Om du är berättigad till att ansöka om en förskottsbetalning för handlare kan du se dina finansieringsalternativ och begära en förskottsbetalning för handlare direkt på Capital-sidan i din Shopify-admin. Finansiering är inte garanterad och ett erbjudande om att ansöka kan när som helst löpa ut.

Du kan välja mellan tre finansieringsalternativ. Villkoren för varje alternativ inkluderar det förskotterade beloppet, det totala beloppet att remittera vilket är det belopp för framtida fordringar som Shopify Capital kommer att köpa och remitteringsgraden som är den procentandel av din dagliga försäljning som kommer att dras av och remitteras till Shopify Capital.

När du har ansöker om en förskottsbetalning för handlare granskas din begäran inom 1–3 arbetsdagar, men det kan ta längre tid i vissa fall. Om din förfrågan godkänns överförs lånebeloppet till ditt företagsbankkonto.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kapital från ditt Shopify-administratörskonto.
 2. Granska villkoren för de tillgängliga finansieringsalternativen och klicka sedan på Ansök nu under alternativet du vill ansöka om.
 3. Verifiera din identitet och dina företagsuppgifter för Shopify Capital.
 4. I dialogrutan Granska och acceptera villkor klickar du på Shopify Capital-avtalet och det förauktoriserade debetavtalet (PAD) och granskar sedan villkoren i överenskommelsen noggrant innan du lämnar in din ansökan.
 5. Välj Ändra min betalningsleverantör till Shopify Payments för att ändra din betalningsleverantör till Shopify Payments.
 6. Klicka på Godkänn villkor. Du kan bli ombedd att verifiera dina uppgifter för Shopify Capital, även om du tidigare har fått finansiering genom Shopify Capital.

När du har fått förskottsbetalningen för handlare börjar den dagliga överföringen som baseras på din butiks dagliga försäljning inom två arbetsdagar.

Hålla koll på dina överföringar av förskottsbetalning för handlare

När du har tagit emot din förskottsbetalning för handlare kan du spåra det återstående saldot för det totala beloppet som du ska betala tillbaka eller överföra i din Shopify-admin genom att gå till Inställningar > Capital.

Du kan se följande information om dina återbetalningar från sidan Kapital:

 • återstående saldo eller totalbelopp att remittera
 • det belopp som du har remitterat
 • procent av totalbeloppeten som remitterats
 • överföringshistoriken

Du kan se varje dags försäljningsintäkter i kolumnen Omsättning i avsnittet Överföringshistorik. Du kan se hur mycket som har betalats till Shopify Capital i kolumnen Belopp.

Ladda ner saldoutdrag

Du kan hämta ett saldoutdrag från sidan Capital i din Shopify-admin. Du kan använda saldoutdraget för att visa din bank att du inte längre har någon skuld samt vad ditt nuvarande saldo är.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kapital från ditt Shopify-administratörskonto.
 2. Klicka på Visa alla transaktioner.
 3. Klicka på Exportera och sedan på Saldoutdrag.
 4. Spara saldoutdraget på din enhet.

Överför återstående saldo

Du kan välja att remittera ett belopp över 1 USD mot ditt förskott eller hela det återstående saldot i en klumpsumma. Betalningen debiteras från det företagsbankkonto som är kopplat till ditt Shopify-konto. Enligt ditt avtal är detta ett återköp av dina fordringar. Köppriset minskar inte om du betalar hela ditt saldo, och betalningen garanterar inte möjligheten till ytterligare finansiering.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kapital från ditt Shopify-administratörskonto.
 2. Klicka på Gör en betalning.
 3. Välj det belopp du vill betala:

  • Om du vill göra en manuell överföring anger du beloppet i fältet Anpassat belopp.
  • Klicka på Hela återstående saldot för att överföra hela beloppet.
 4. Klicka på Nästa steg och granska beloppet som ska överföras.

 5. Om du är säker på att du vill fortsätta med överföringen ska du markera rutan för godkännande och klicka på Gör en betalning.

Det kan ta upp till tre arbetsdagar att bearbeta överföringen av klumpsumman. Alla vanliga överföringar kommer att fortlöpa under bearbetningsperioden. Du får en e-postbekräftelse när överföringen av klumpsumman har slutförts.

Beräkna överföring av förskottsbetalning för handlare

För varje dag som du genererar försäljning kommer en fast procentsats (överföringsgraden) att tillämpas för bruttointäkterna av din försäljning för att beräkna ditt överföringsbelopp. De dagar du säljer mer kommer ditt överföring att vara större, och de dagar du säljer mindre kommer överföringen att vara mindre. Du fortsätter att göra överföringar tills Shopify Capital har tagit emot hela det avtalade beloppet av dina framtida försäljningsintäkter (totalsumman att överföra). Varje remittering debiteras automatiskt från ditt bankkonto och remitteras till Shopify i enlighet med ditt för förauktoriserade debetavtal. Om det inte görs någon försäljning på en viss dag kommer det inte att genomföras någon remittering för den dagen.

I syfte att beräkna ett återbetalningsbelopp inkluderar butikens dagliga försäljningsintäkter varje order som har markerats som betald den dagen, oavsett vem som har lagt ordern, hur betalningen behandlades eller om ordern senare betalades tillbaka eller annullerades. De testordrar som lades när Shopify Payments var i testläge är de enda ordrarna som inte inkluderas i butikens dagliga försäljningsintäkter vid beräkning av överföringen. Om testläget inte är aktiverat när en order läggs kommer ordern att inkluderas i butikens försäljningsintäkter när dagens överföringsbelopp beräknas.

Denna tabell visar ett exempel på fem dagar av överföringar för en handlare som har sålt 15 000 USD av sina framtida försäljningsintäkter till Shopify Capital, med en överföringsgrad på 10 %:

Exempel på remitteringar
Dag Daglig intäkt Shopify Capitals andel Saldo
1 100 USD 10 USD 14 990 USD
2 150 USD 15 USD 14 975 USD
3 125 USD 12,50 USD 14,962.50 USD
4 175 USD 17,50 USD 14 945 USD
5 105 USD 10,50 USD 14,934.50 USD

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis