Visa hanterad butiksprestanda

Du kan visa resultatinformation för dina hanterade butiker i Partner-kontrollpanelen.

Varför prestanda har betydelse

Prestanda, eller butikshastighet, kan förbättra upplevelsen, konverteringsgraden och upptäckbarheten i en webbutik.

  • Om en webbutik är snabb kan en kund med långsam anslutning ha en positiv köpupplevelse.
  • Avvisningsfrekvensen är lägre för snabbare butiker.
  • Snabbare butiker rankas högre bland sökresultaten.

Se Webbprestanda för mer information om prestanda.

Visa resultatinformation

Du kan se prestationsinformation för dina butiker på butikens resultatsida.

Steg:

  1. Logga in på din Partner-kontrollpanel och navigera sedan till sidan Butiker.
  2. Klicka på Visa butiksprestandan.

Resultatinformation för butiker som du har åtkomst till visas i tabellen Översikt. Tabellen visar varje butiks senaste hastighetsvärdering och rankning. Du kan söka efter en butiks namn för att visa den i tabellen.

Listan sorteras från lägsta till högsta jämförande rankning och den lägsta till högsta hastighetspoängen. Butiker utan tillgängliga uppgifter visas sist i listan.

Klicka på en butik för att visa detaljrutan. I detaljpanelslistan visas de sidor som används för att beräkna poängen och datumet då poängen och rangordningen senast uppdaterades. Klicka på Logga in längst ner i detaljpanelen för att logga in på butikens administratör. Om butiken inte har någon resultatinformation kan panelen vara tom.

Se instrumentpanelen Webbprestanda om du vill veta mer om butikens hastighetspoäng och rankning.

Varför kan jag inte se alla mina butiker?

En butik visas på sidan Butiksprestanda endast om den uppfyller följande kriterier:

  • Butiken är en hanterad butik. Utvecklings- eller sandlådebutiker visas inte på den här sidan.
  • Du har loggat in i butiken med ditt partnerkonto under de senaste 13 månaderna.
  • Du har behörigheten Rapporter för butiken.
  • Butiken är inte pausad.
  • Butiken är inte lösenordsskyddad.

Om du hanterar 100 eller fler butiker visar sidan endast upp till 99 av butikerna som du loggade in på senast.

Förbättra prestandan

Flera faktorer påverkar varje butiks prestanda. Du kan styra en del av dem. Om du vill veta mer om faktorerna som påverkar butikens snabbhet och hur du kan åtgärda dem, se Förbättra prestandan.