การขายออนไลน์กับ Shopify

คุณสามารถใช้ Shopify เพื่อขายสินค้าของคุณในร้านค้าออนไลน์ ทางโซเชียลมีเดียและตลาดออนไลน์ และการใช้ช่องทางการขายออนไลน์อื่นๆ หากต้องการเริ่มต้นขายสินค้าของคุณในร้านค้าออนไลน์ ให้ทำตามคำแนะนำการตั้งค่าเริ่มต้นเหล่านี้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถขายสินค้าของคุณได้ด้วยตนเอง

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี