İade onaylandı e-posta bildirimini değişimler için güncelleme

Mağazanızda özelleştirilmiş bildirim şablonları kullanılıyorsa İade onaylandı e-posta bildiriminizi, bir iadeye değişim ürünleri eklediğinizde çalıştığından emin olmak için manuel olarak güncellemeniz gerekebilir.

Bu değişiklikler, Shopify'ın bildirim şablonlarında kullanılan kod hakkında bilgi sahibi olmanızı gerektirir. Şablonlarınızda çok fazla özelleştirme varsa ve gerekli değişiklikleri nasıl uygulayacağınızdan emin değilseniz değişiklikleri yapan geliştiriciyle iletişime geçin veya şablonu orijinal haliyle geri yüklemek için Varsayılana dön'e tıklayın. Varsayılana döndüğünüzde tüm özelleştirmeleriniz kaldırılır ancak varsayılan şablon, en güncel şablon sürümüne sahip olmanızı sağlar.

İade onaylandı e-posta bildirimini güncelleme

İade onaylandı bildirimini, aşağıdaki değişiklikleri içerecek şekilde güncelleyebilirsiniz:

 • Artık net ödemeli değişimler için müşteriye, iade e-postasında bir ödeme işlemi (Şimdi öde düğmesi) sunulabilir. Buna, müşterinin borçlu olabileceği ödenmeyi bekleyen bakiyeyi yansıtacak şekilde e-postanın talimatlar bölümünde yapılan güncellemeler de dahildir. Talimatlar e-postanın üst kısmına taşınmıştır.
 • Alacağınız ürünler başlığı altında değişim ürünlerini gösteren ve İade edilen ürünler bölüm adının İade edilecek ürünler olarak değiştirildiği yeni bir bölüm.
 • İade e-postasının bir parçası olarak, iade ve değişim ürünlerinin maliyetini ve geçerli iade ücretlerini içeren bir mali özet eklenmiştir.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Bildirimler'e gidin.
 2. Müşteri bildirimleri'ne tıklayın.
 3. İadeler bölümünde İade talebi onaylandı'ya tıklayın.
 4. Kodu düzenle'ye tıklayın.
 5. Kargo mantığını ve sipariş bakiyesini içerecek şekilde alt başlığı güncelleyin:
  1. İlk {% if has_label_attached %} kod satırını bulun.
  2. Mevcut kod bloğunu aşağıdaki kod bloğuyla değiştirin:
 {% if has_label_attached %}
  Print your return shipping label and attach it to the package containing your return items.
 {% else %}
  {% if return_delivery_first.type == 'shopify_label' and return.order_total_outstanding > 0 %}
   Your return was approved and a balance is due. Pay the outstanding balance, and once you receive your return shipping label, follow the instructions to complete your return.
  {% else %}
   We will send you additional information to complete the return.
  {% endif %}
 {% endif %}
 1. İade Kargosu talimatlarını güncelleyin:
  1. <p class="return-approved__body">...</p> kod satırını bulun.
  2. Kod satırından sonra, aşağıdaki kod bloğunu ekleyin:
{% if has_label_attached or has_tracking_number %}
<table class="row section">
 <tr>
  <td class="section__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>
       <h3>Instructions</h3>
      </td>
     </tr>
    </table>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>
       <ol class="return-approved__instructions">
        <li class="return-approved__instruction-step">Pack the items you're returning.</li>
        {% if return.checkout_payment_collection_url %}
         <li class="return-approved__instruction-step">Pay the outstanding balance.</li>
        {% endif %}
        <li class="return-approved__instruction-step">Print your return label and attach it to the package. Cover or remove any old shipping labels.</li>
        <li class="return-approved__instruction-step">
         {% if return_delivery_first.carrier_name %}
          Give the package to {{ return_delivery_first.carrier_name }}.
         {% else %}
          Give the package to the carrier identified on the label.
         {% endif %}
        </li>
        {% if has_tracking_number %}
         <li class="return-approved__instruction-step">Track your return to make sure we get it.</li>
        {% endif %}
       </ol>
       {% if has_tracking_number %}
        <p class="return-approved__tracking-number">
         {% if return_delivery_first.carrier_name %}
           {{ return_delivery_first.carrier_name }} tracking number: <a target="_blank" href="{{ return_delivery_first.tracking_url) }}">{{ return_delivery_first.tracking_number) }}</a>
         {% else %}
           Tracking number: <a target="_blank" href="{{ return_delivery_first.tracking_url) }}">{{ return_delivery_first.tracking_number) }}</a>
         {% endif %}
        </p>
       {% endif %}
      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>
{% endif %}
 1. Şimdi öde mantığını eklemek için, harekete geçirici mesajı güncelleyin:
  1. <table class="row actions">...</table> kod satırını bulun.
  2. Mevcut kod bloğunu aşağıdaki kod bloğuyla değiştirin:
{% if has_label_attached %}
 {% capture url_primary %}{{ public_file_url }}{% endcapture %}
 {% capture text_primary %}Print return label{% endcapture %}
 {% capture url_secondary %}{{ return.checkout_payment_collection_url }}{% endcapture %}
 {% capture text_secondary %}Pay now{% endcapture %}

 <table class="row actions">
  <tr>
   <td class="empty-line">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td class="actions__cell">
    {% if url_primary != blank or url_secondary != blank %}
     {% if url_primary != blank %}
    <table class="button main-action-cell">
     <tr>
      <td class="button__cell">
       <a href="{{ url_primary }}" class="button__text">{{ text_primary }}</a>
      </td>
     </tr>
    </table>
     {% endif %}
     {% if url_secondary != blank %}
    <table class="button return__mobile-padding main-action-cell">
     <tr>
      <td class="button__cell">
       <a href="{{ url_secondary }}" class="button__text return__main-button">{{ text_secondary }}</a>
      </td>
     </tr>
    </table>
     {% endif %}
    <table class="link secondary-action-cell">
     <tr>
      <td class="link__cell">or <a target="_blank" href="{{ order.order_status_url }}">View your order</a></td>
     </tr>
    </table>
    {% else %}
    <table class="button main-action-cell">
     <tr>
      <td class="button__cell">
       <a href="{{ order.order_status_url }}" class="button__text">View your order</a>
      </td>
     </tr>
    </table>
    {% endif %}
   </td>
  </tr>
 </table>

{% else %}
 {% capture url_primary %}{{ return.checkout_payment_collection_url }}{% endcapture %}
 {% capture text_primary %}Pay now{% endcapture %}
 {% capture url_secondary %}{% endcapture %}
 {% capture text_secondary %}{% endcapture %}

 <table class="row actions">
  <tr>
   <td class="empty-line">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td class="actions__cell">
    {% if url_primary != blank or url_secondary != blank %}
     {% if url_primary != blank %}
    <table class="button main-action-cell">
     <tr>
      <td class="button__cell">
       <a href="{{ url_primary }}" class="button__text">{{ text_primary }}</a>
      </td>
     </tr>
    </table>
     {% endif %}
     {% if url_secondary != blank %}
    <table class="button return__mobile-padding main-action-cell">
     <tr>
      <td class="button__cell">
       <a href="{{ url_secondary }}" class="button__text return__main-button">{{ text_secondary }}</a>
      </td>
     </tr>
    </table>
     {% endif %}
    <table class="link secondary-action-cell">
     <tr>
      <td class="link__cell">or <a target="_blank" href="{{ order.order_status_url }}">View your order</a></td>
     </tr>
    </table>
    {% else %}
    <table class="button main-action-cell">
     <tr>
      <td class="button__cell">
       <a href="{{ order.order_status_url }}" class="button__text">View your order</a>
      </td>
     </tr>
    </table>
    {% endif %}
   </td>
  </tr>
 </table>

{% endif %}
 1. Bildirimin alt kısmındaki eski talimatları kaldırın:

  1. <h3>Instructions</h3> kod satırını bulun.
  2. <table class="row section">...</table> kod bloğunun tamamını bulun ve kaldırın.
 2. Değişim satır öğeleri ekleyin ve iade edilen ürünler başlığını güncelleyin:

  1. <h3>Return summary</h3> etiketini bulun.
  2. <table class="row section"> ile eşleşen dış tabloyu aşağıdaki blokla değiştirin:
{%- if return.line_items.size > 0 -%}
<table class="row section">
 <tr>
  <td class="section__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>
       <h3>Items to return</h3>
      </td>
     </tr>
    </table>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

<table class="row">
 {% for line_item in return.line_items %}
 <tr class="order-list__item">
  <td class="order-list__item__cell">
   <table>
    <td>
     {% if line_item.image %}
      <img src="{{ line_item | img_url: 'compact_cropped' }}" align="left" width="60" height="60" class="order-list__product-image"/>
     {% endif %}
    </td>
    <td class="order-list__product-description-cell">
     {% assign line_display = line_item.quantity %}

     <span class="order-list__item-title">{{ line_item.title_without_variant }}&nbsp;&times;&nbsp;{{ line_display }}</span><br/>

     {% if line_item.variant.title != 'Default Title' %}
      <span class="order-list__item-variant">{{ line_item.variant.title }}</span><br/>
     {% endif %}

     {% if line_item.discount_allocations %}
      {% for discount_allocation in line_item.discount_allocations %}
       {% if discount_allocation.amount > 0 %}
       <p>
        <span class="order-list__item-discount-allocation">
         <img src="{{ 'notifications/discounttag.png' | shopify_asset_url }}" width="18" height="18" class="discount-tag-icon" />
         <span>
          {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
          (-{{ discount_allocation.amount | money }})
         </span>
        </span>
       </p>
       {% endif %}
      {% endfor %}
     {% endif %}
    </td>

    <td class="order-list__price-cell">
     {% if line_item.original_line_price != line_item.final_line_price %}
      <del class="order-list__item-original-price">{{ line_item.original_line_price | money }}</del>
     {% endif %}
     <p class="order-list__item-price">
      {% if line_item.final_line_price > 0 %}
       {% capture final_line_price %}
         {{ line_item.final_line_price | money }}
       {% endcapture %}
       {{ final_line_price }}
      {% else %}
       Free
      {% endif %}
     </p>
    </td>
   </table>
  </td>
 </tr>
 {% endfor %}
</table>

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>
    {%- endif -%}

    {%- if return.exchange_line_items.size > 0 -%}
     <table class="row section">
 <tr>
  <td class="section__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>
       <h3>Items you'll receive</h3>
      </td>
     </tr>
    </table>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

<table class="row">
 {% for line_item in return.exchange_line_items %}
 <tr class="order-list__item">
  <td class="order-list__item__cell">
   <table>
    <td>
     {% if line_item.image %}
      <img src="{{ line_item | img_url: 'compact_cropped' }}" align="left" width="60" height="60" class="order-list__product-image"/>
     {% endif %}
    </td>
    <td class="order-list__product-description-cell">
     {% assign line_display = line_item.quantity %}

     <span class="order-list__item-title">{{ line_item.title_without_variant }}&nbsp;&times;&nbsp;{{ line_display }}</span><br/>

     {% if line_item.variant.title != 'Default Title' %}
      <span class="order-list__item-variant">{{ line_item.variant.title }}</span><br/>
     {% endif %}

     {% if line_item.discount_allocations %}
      {% for discount_allocation in line_item.discount_allocations %}
       {% if discount_allocation.amount > 0 %}
       <p>
        <span class="order-list__item-discount-allocation">
         <img src="{{ 'notifications/discounttag.png' | shopify_asset_url }}" width="18" height="18" class="discount-tag-icon" />
         <span>
          {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
          (-{{ discount_allocation.amount | money }})
         </span>
        </span>
       </p>
       {% endif %}
      {% endfor %}
     {% endif %}
    </td>

    <td class="order-list__price-cell">
     {% if line_item.original_line_price != line_item.final_line_price %}
      <del class="order-list__item-original-price">{{ line_item.original_line_price | money }}</del>
     {% endif %}
     <p class="order-list__item-price">
      {% if line_item.final_line_price > 0 %}
       {% capture final_line_price %}
         {{ line_item.final_line_price | money }}
       {% endcapture %}
       {{ final_line_price }}
      {% else %}
       Free
      {% endif %}
     </p>
    </td>
   </table>
  </td>
 </tr>
 {% endfor %}
</table>

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>
{%- endif -%}
 1. Finansal bilgileri ve iade ücretlerini ekleyin. Önceki adımda yapılan değişikliklerden sonra aşağıdaki bloğu ekleyin veya bloğu <table class="row footer"> kod satırının önüne ekleyin:
<table class="row">
 {% for line_item in return.exchange_line_items %}
 <tr class="order-list__item">
  <td class="order-list__item__cell">
   <table>
    <td>
     {% if line_item.image %}
      <img src="{{ line_item | img_url: 'compact_cropped' }}" align="left" width="60" height="60" class="order-list__product-image"/>
     {% endif %}
    </td>
    <td class="order-list__product-description-cell">
     {% assign line_display = line_item.quantity %}

     <span class="order-list__item-title">{{ line_item.title_without_variant }}&nbsp;&times;&nbsp;{{ line_display }}</span><br/>

     {% if line_item.variant.title != 'Default Title' %}
      <span class="order-list__item-variant">{{ line_item.variant.title }}</span><br/>
     {% endif %}

     {% if line_item.discount_allocations %}
      {% for discount_allocation in line_item.discount_allocations %}
       {% if discount_allocation.amount > 0 %}
       <p>
        <span class="order-list__item-discount-allocation">
         <img src="{{ 'notifications/discounttag.png' | shopify_asset_url }}" width="18" height="18" class="discount-tag-icon" />
         <span>
          {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
          (-{{ discount_allocation.amount | money }})
         </span>
        </span>
       </p>
       {% endif %}
      {% endfor %}
     {% endif %}
    </td>

    <td class="order-list__price-cell">
     {% if line_item.original_line_price != line_item.final_line_price %}
      <del class="order-list__item-original-price">{{ line_item.original_line_price | money }}</del>
     {% endif %}
     <p class="order-list__item-price">
      {% if line_item.final_line_price > 0 %}
       {% capture final_line_price %}
         {{ line_item.final_line_price | money }}
       {% endcapture %}
       {{ final_line_price }}
      {% else %}
       Free
      {% endif %}
     </p>
    </td>
   </table>
  </td>
 </tr>
 {% endfor %}
</table>

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>
    {%- endif -%}

    <table class="row content">
 <tr>
  <td class="content__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

     <table class="row subtotal-lines">
 <tr>
  <td class="subtotal-spacer"></td>
  <td>
   <table class="row subtotal-table">

    {% capture line_items_subtotal_price %}
     {% if return.line_items_subtotal_price < 0 %}
      -{{ return.line_items_subtotal_price | abs | money }}
     {% else %}
      {{ return.line_items_subtotal_price | money }}
     {% endif %}
    {% endcapture %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Subtotal</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ line_items_subtotal_price }}</strong>
 </td>
</tr>

    {% assign fees = return.fees %}
    {% for fee in fees %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>{{ fee.title }}</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ fee.subtotal | money }}</strong>
 </td>
</tr>

{% endfor %}

    {% if return.total_tax_price %}
     {% capture total_tax_price %}
      {% if return.total_tax_price < 0 %}
       -{{ return.total_tax_price | abs | money }}
      {% else %}
       {{ return.total_tax_price | money }}
      {% endif %}
     {% endcapture %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Estimated taxes</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ total_tax_price }}</strong>
 </td>
</tr>

    {% endif %}

    {% if return.total_price > 0 %}
    <table class="row subtotal-table subtotal-table--total">

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Amount to pay</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ return.total_price | money_with_currency }}</strong>
 </td>
</tr>

    </table>
    {% elsif return.total_price <= 0 %}
    <table class="row subtotal-table subtotal-table--total">

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Estimated refund</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ return.total_price | abs | money_with_currency }}</strong>
 </td>
</tr>

    </table>
    {% endif %}
   </table>
  </td>
 </tr>
</table>

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>
 1. Kaydet'e tıklayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene