Oppdatere e-postvarselet for godkjent retur ved bytter

Hvis butikken bruker tilpassede varslingsmaler, kan det hende du må oppdatere e-postvarselet Retur godkjent manuelt for å sikre at det fungerer når du legger til byttevarer i en retur.

Disse endringene krever at du er kjent med koden som brukes i Shopifys varslingsmaler. Hvis malene dine er svært tilpassede, og du ikke er sikker på hvordan du tar i bruk de nødvendige endringene, kan du kontakte utvikleren som har gjort endringene, eller klikke Tilbakestill til standard for å gjenopprette malen til den opprinnelige statusen. Når du tilbakestiller til standard, fjernes alle tilpasninger, men standardmalen sikrer at du har den mest oppdaterte malversjonen.

Oppdater e-postvarselet Retur godkjent

Du kan oppdatere varselet Retur godkjent slik at det inkluderer følgende endringer:

 • For bytter med nettobetaling kan kunden nå motta en betalingshandling (Betal nå-knapp) i e-postmeldingen om returen. Dette inkluderer oppdateringer i instruksjonsdelen av e-postmeldingen, for å gjenspeile den utestående saldoen kunden skylder, og instruksjonene er flyttet til toppen av e-postmeldingen.
 • En ny seksjon som viser byttevarer under overskriften Varer du vil motta, og omdøper seksjonen Returnerte varer til Varer som skal returneres.
 • Et økonomisammendrag er inkludert som en del av e-postmeldingen om returen, som inneholder kostnaden for returen og byttevarene, samt gjeldende returavgifter.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Varsler.
 2. Klikk på Kundevarsler.
 3. Klikk på Returforespørsel godkjent i seksjonen Returer.
 4. Klikk på Rediger kode.
 5. Oppdater underteksten for å inkludere logikk for frakt og bestillingens saldo:
  1. Finn den første kodelinjen {% if has_label_attached %}.
  2. Erstatt den eksisterende kodeblokken med følgende kodeblokk:
 {% if has_label_attached %}
  Print your return shipping label and attach it to the package containing your return items.
 {% else %}
  {% if return_delivery_first.type == 'shopify_label' and return.order_total_outstanding > 0 %}
   Your return was approved and a balance is due. Pay the outstanding balance, and once you receive your return shipping label, follow the instructions to complete your return.
  {% else %}
   We will send you additional information to complete the return.
  {% endif %}
 {% endif %}
 1. Oppdater instruksjonene for returfrakt:
  1. Finn kodelinjen <p class="return-approved__body">...</p>.
  2. Legg til følgende kodeblokk etter kodelinjen:
{% if has_label_attached or has_tracking_number %}
<table class="row section">
 <tr>
  <td class="section__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>
       <h3>Instructions</h3>
      </td>
     </tr>
    </table>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>
       <ol class="return-approved__instructions">
        <li class="return-approved__instruction-step">Pack the items you're returning.</li>
        {% if return.checkout_payment_collection_url %}
         <li class="return-approved__instruction-step">Pay the outstanding balance.</li>
        {% endif %}
        <li class="return-approved__instruction-step">Print your return label and attach it to the package. Cover or remove any old shipping labels.</li>
        <li class="return-approved__instruction-step">
         {% if return_delivery_first.carrier_name %}
          Give the package to {{ return_delivery_first.carrier_name }}.
         {% else %}
          Give the package to the carrier identified on the label.
         {% endif %}
        </li>
        {% if has_tracking_number %}
         <li class="return-approved__instruction-step">Track your return to make sure we get it.</li>
        {% endif %}
       </ol>
       {% if has_tracking_number %}
        <p class="return-approved__tracking-number">
         {% if return_delivery_first.carrier_name %}
           {{ return_delivery_first.carrier_name }} tracking number: <a target="_blank" href="{{ return_delivery_first.tracking_url) }}">{{ return_delivery_first.tracking_number) }}</a>
         {% else %}
           Tracking number: <a target="_blank" href="{{ return_delivery_first.tracking_url) }}">{{ return_delivery_first.tracking_number) }}</a>
         {% endif %}
        </p>
       {% endif %}
      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>
{% endif %}
 1. Oppdater handlingsoppfordringen slik at den inkluderer logikken for Betal nå:
  1. Finn kodelinjen <table class="row actions">...</table>.
  2. Erstatt den eksisterende kodeblokken med følgende kodeblokk:
{% if has_label_attached %}
 {% capture url_primary %}{{ public_file_url }}{% endcapture %}
 {% capture text_primary %}Print return label{% endcapture %}
 {% capture url_secondary %}{{ return.checkout_payment_collection_url }}{% endcapture %}
 {% capture text_secondary %}Pay now{% endcapture %}

 <table class="row actions">
  <tr>
   <td class="empty-line">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td class="actions__cell">
    {% if url_primary != blank or url_secondary != blank %}
     {% if url_primary != blank %}
    <table class="button main-action-cell">
     <tr>
      <td class="button__cell">
       <a href="{{ url_primary }}" class="button__text">{{ text_primary }}</a>
      </td>
     </tr>
    </table>
     {% endif %}
     {% if url_secondary != blank %}
    <table class="button return__mobile-padding main-action-cell">
     <tr>
      <td class="button__cell">
       <a href="{{ url_secondary }}" class="button__text return__main-button">{{ text_secondary }}</a>
      </td>
     </tr>
    </table>
     {% endif %}
    <table class="link secondary-action-cell">
     <tr>
      <td class="link__cell">or <a target="_blank" href="{{ order.order_status_url }}">View your order</a></td>
     </tr>
    </table>
    {% else %}
    <table class="button main-action-cell">
     <tr>
      <td class="button__cell">
       <a href="{{ order.order_status_url }}" class="button__text">View your order</a>
      </td>
     </tr>
    </table>
    {% endif %}
   </td>
  </tr>
 </table>

{% else %}
 {% capture url_primary %}{{ return.checkout_payment_collection_url }}{% endcapture %}
 {% capture text_primary %}Pay now{% endcapture %}
 {% capture url_secondary %}{% endcapture %}
 {% capture text_secondary %}{% endcapture %}

 <table class="row actions">
  <tr>
   <td class="empty-line">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td class="actions__cell">
    {% if url_primary != blank or url_secondary != blank %}
     {% if url_primary != blank %}
    <table class="button main-action-cell">
     <tr>
      <td class="button__cell">
       <a href="{{ url_primary }}" class="button__text">{{ text_primary }}</a>
      </td>
     </tr>
    </table>
     {% endif %}
     {% if url_secondary != blank %}
    <table class="button return__mobile-padding main-action-cell">
     <tr>
      <td class="button__cell">
       <a href="{{ url_secondary }}" class="button__text return__main-button">{{ text_secondary }}</a>
      </td>
     </tr>
    </table>
     {% endif %}
    <table class="link secondary-action-cell">
     <tr>
      <td class="link__cell">or <a target="_blank" href="{{ order.order_status_url }}">View your order</a></td>
     </tr>
    </table>
    {% else %}
    <table class="button main-action-cell">
     <tr>
      <td class="button__cell">
       <a href="{{ order.order_status_url }}" class="button__text">View your order</a>
      </td>
     </tr>
    </table>
    {% endif %}
   </td>
  </tr>
 </table>

{% endif %}
 1. Fjern gamle instruksjoner nederst i varselet:

  1. Finn kodelinjen <h3>Instructions</h3>.
  2. Finn og fjern hele kodeblokken <table class="row section">...</table>.
 2. Legg til varelinjer for bytte og oppdater tittelen for returvarer:

  1. Finn taggen <h3>Return summary</h3>.
  2. Erstatt den ytre tabellen som samsvarer med <table class="row section"> med følgende blokk:
{%- if return.line_items.size > 0 -%}
<table class="row section">
 <tr>
  <td class="section__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>
       <h3>Items to return</h3>
      </td>
     </tr>
    </table>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

<table class="row">
 {% for line_item in return.line_items %}
 <tr class="order-list__item">
  <td class="order-list__item__cell">
   <table>
    <td>
     {% if line_item.image %}
      <img src="{{ line_item | img_url: 'compact_cropped' }}" align="left" width="60" height="60" class="order-list__product-image"/>
     {% endif %}
    </td>
    <td class="order-list__product-description-cell">
     {% assign line_display = line_item.quantity %}

     <span class="order-list__item-title">{{ line_item.title_without_variant }}&nbsp;&times;&nbsp;{{ line_display }}</span><br/>

     {% if line_item.variant.title != 'Default Title' %}
      <span class="order-list__item-variant">{{ line_item.variant.title }}</span><br/>
     {% endif %}

     {% if line_item.discount_allocations %}
      {% for discount_allocation in line_item.discount_allocations %}
       {% if discount_allocation.amount > 0 %}
       <p>
        <span class="order-list__item-discount-allocation">
         <img src="{{ 'notifications/discounttag.png' | shopify_asset_url }}" width="18" height="18" class="discount-tag-icon" />
         <span>
          {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
          (-{{ discount_allocation.amount | money }})
         </span>
        </span>
       </p>
       {% endif %}
      {% endfor %}
     {% endif %}
    </td>

    <td class="order-list__price-cell">
     {% if line_item.original_line_price != line_item.final_line_price %}
      <del class="order-list__item-original-price">{{ line_item.original_line_price | money }}</del>
     {% endif %}
     <p class="order-list__item-price">
      {% if line_item.final_line_price > 0 %}
       {% capture final_line_price %}
         {{ line_item.final_line_price | money }}
       {% endcapture %}
       {{ final_line_price }}
      {% else %}
       Free
      {% endif %}
     </p>
    </td>
   </table>
  </td>
 </tr>
 {% endfor %}
</table>

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>
    {%- endif -%}

    {%- if return.exchange_line_items.size > 0 -%}
     <table class="row section">
 <tr>
  <td class="section__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>
       <h3>Items you'll receive</h3>
      </td>
     </tr>
    </table>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

<table class="row">
 {% for line_item in return.exchange_line_items %}
 <tr class="order-list__item">
  <td class="order-list__item__cell">
   <table>
    <td>
     {% if line_item.image %}
      <img src="{{ line_item | img_url: 'compact_cropped' }}" align="left" width="60" height="60" class="order-list__product-image"/>
     {% endif %}
    </td>
    <td class="order-list__product-description-cell">
     {% assign line_display = line_item.quantity %}

     <span class="order-list__item-title">{{ line_item.title_without_variant }}&nbsp;&times;&nbsp;{{ line_display }}</span><br/>

     {% if line_item.variant.title != 'Default Title' %}
      <span class="order-list__item-variant">{{ line_item.variant.title }}</span><br/>
     {% endif %}

     {% if line_item.discount_allocations %}
      {% for discount_allocation in line_item.discount_allocations %}
       {% if discount_allocation.amount > 0 %}
       <p>
        <span class="order-list__item-discount-allocation">
         <img src="{{ 'notifications/discounttag.png' | shopify_asset_url }}" width="18" height="18" class="discount-tag-icon" />
         <span>
          {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
          (-{{ discount_allocation.amount | money }})
         </span>
        </span>
       </p>
       {% endif %}
      {% endfor %}
     {% endif %}
    </td>

    <td class="order-list__price-cell">
     {% if line_item.original_line_price != line_item.final_line_price %}
      <del class="order-list__item-original-price">{{ line_item.original_line_price | money }}</del>
     {% endif %}
     <p class="order-list__item-price">
      {% if line_item.final_line_price > 0 %}
       {% capture final_line_price %}
         {{ line_item.final_line_price | money }}
       {% endcapture %}
       {{ final_line_price }}
      {% else %}
       Free
      {% endif %}
     </p>
    </td>
   </table>
  </td>
 </tr>
 {% endfor %}
</table>

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>
{%- endif -%}
 1. Innfør økonomi- og returavgifter. Legg til følgende blokk etter endringene i forrige trinn, eller legg til blokken før kodelinjen <table class="row footer">:
<table class="row">
 {% for line_item in return.exchange_line_items %}
 <tr class="order-list__item">
  <td class="order-list__item__cell">
   <table>
    <td>
     {% if line_item.image %}
      <img src="{{ line_item | img_url: 'compact_cropped' }}" align="left" width="60" height="60" class="order-list__product-image"/>
     {% endif %}
    </td>
    <td class="order-list__product-description-cell">
     {% assign line_display = line_item.quantity %}

     <span class="order-list__item-title">{{ line_item.title_without_variant }}&nbsp;&times;&nbsp;{{ line_display }}</span><br/>

     {% if line_item.variant.title != 'Default Title' %}
      <span class="order-list__item-variant">{{ line_item.variant.title }}</span><br/>
     {% endif %}

     {% if line_item.discount_allocations %}
      {% for discount_allocation in line_item.discount_allocations %}
       {% if discount_allocation.amount > 0 %}
       <p>
        <span class="order-list__item-discount-allocation">
         <img src="{{ 'notifications/discounttag.png' | shopify_asset_url }}" width="18" height="18" class="discount-tag-icon" />
         <span>
          {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
          (-{{ discount_allocation.amount | money }})
         </span>
        </span>
       </p>
       {% endif %}
      {% endfor %}
     {% endif %}
    </td>

    <td class="order-list__price-cell">
     {% if line_item.original_line_price != line_item.final_line_price %}
      <del class="order-list__item-original-price">{{ line_item.original_line_price | money }}</del>
     {% endif %}
     <p class="order-list__item-price">
      {% if line_item.final_line_price > 0 %}
       {% capture final_line_price %}
         {{ line_item.final_line_price | money }}
       {% endcapture %}
       {{ final_line_price }}
      {% else %}
       Free
      {% endif %}
     </p>
    </td>
   </table>
  </td>
 </tr>
 {% endfor %}
</table>

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>
    {%- endif -%}

    <table class="row content">
 <tr>
  <td class="content__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

     <table class="row subtotal-lines">
 <tr>
  <td class="subtotal-spacer"></td>
  <td>
   <table class="row subtotal-table">

    {% capture line_items_subtotal_price %}
     {% if return.line_items_subtotal_price < 0 %}
      -{{ return.line_items_subtotal_price | abs | money }}
     {% else %}
      {{ return.line_items_subtotal_price | money }}
     {% endif %}
    {% endcapture %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Subtotal</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ line_items_subtotal_price }}</strong>
 </td>
</tr>

    {% assign fees = return.fees %}
    {% for fee in fees %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>{{ fee.title }}</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ fee.subtotal | money }}</strong>
 </td>
</tr>

{% endfor %}

    {% if return.total_tax_price %}
     {% capture total_tax_price %}
      {% if return.total_tax_price < 0 %}
       -{{ return.total_tax_price | abs | money }}
      {% else %}
       {{ return.total_tax_price | money }}
      {% endif %}
     {% endcapture %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Estimated taxes</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ total_tax_price }}</strong>
 </td>
</tr>

    {% endif %}

    {% if return.total_price > 0 %}
    <table class="row subtotal-table subtotal-table--total">

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Amount to pay</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ return.total_price | money_with_currency }}</strong>
 </td>
</tr>

    </table>
    {% elsif return.total_price <= 0 %}
    <table class="row subtotal-table subtotal-table--total">

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Estimated refund</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ return.total_price | abs | money_with_currency }}</strong>
 </td>
</tr>

    </table>
    {% endif %}
   </table>
  </td>
 </tr>
</table>

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>
 1. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis