Oppdatere e-postvarselet for opprettet retur ved bytter

Hvis butikken bruker tilpassede varslingsmaler, kan det hende du må oppdatere e-postvarselet Retur opprettet manuelt for å sikre at det fungerer når du legger til byttevarer i en retur.

Disse endringene krever at du er kjent med koden som brukes i Shopifys varslingsmaler. Hvis malene dine er svært tilpassede, og du ikke er sikker på hvordan du tar i bruk de nødvendige endringene, kan du kontakte utvikleren som har gjort endringene, eller klikke Tilbakestill til standard for å gjenopprette malen til den opprinnelige statusen. Når du tilbakestiller til standard, fjernes alle tilpasninger, men standardmalen sikrer at du har den mest oppdaterte malversjonen.

Oppdater e-postvarselet Retur opprettet

Du kan oppdatere varselet Retur opprettet slik at det inkluderer følgende endringer:

 • For bytter med nettobetaling kan kunden nå motta en betalingshandling (Betal nå-knapp) i e-postmeldingen om returen. Dette inkluderer oppdateringer i instruksjonsdelen av e-postmeldingen, for å gjenspeile den utestående saldoen kunden skylder, og instruksjonene er flyttet til toppen av e-postmeldingen.
 • En ny seksjon som viser byttevarer under overskriften Varer du vil motta, og omdøper seksjonen Returnerte varer til Varer som skal returneres.
 • Et økonomisammendrag er inkludert som en del av e-postmeldingen om returen, som inneholder kostnaden for returen og byttevarene, samt gjeldende returavgifter.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Varsler.
 2. Klikk på Kundevarsler.
 3. Klikk på Retur opprettet i seksjonen Returer.
 4. Klikk på Rediger kode.
 5. Finn den første forekomsten av {% if return_delivery.type == 'shopify_label' %}, og oppdater deretter instruksjonene for retur til Shopify Shipping:
  1. Finn kodelinjen <p class="return-creation__subtitle">...</p>.
  2. Legg til følgende kodeblokk etter kodelinjen:
       <div class="return-label-beta__instructions">
        <h2>Instructions</h2>

        <ol>
         <li>Pack the items you're returning.</li>
         {% if return.checkout_payment_collection_url %}
          <li>Pay the outstanding balance.</li>
         {% endif %}
         <li>Print your return shipping label. If you haven’t received it yet, we’ll send it to you soon.</li>
         <li>Attach the label to the package. Cover or remove any old shipping labels.</li>
         <li>
          {% if return_delivery.carrier_name %}
           Give the package to {{ return_delivery.carrier_name }}.
          {% else %}
           Give the package to the carrier identified on the label.
          {% endif %}
         </li>
         <li>
          Track your return using <a target="_blank" href="{{ return_delivery.tracking_url) }}">your tracking number</a> to make sure we get it.
         </li>
        </ol>
       </div>
 1. Oppdater handlingsoppfordringen slik at den inkluderer logikken for Betal nå:
  1. Finn kodelinjen <table class="row actions">...</table>.
  2. Erstatt den eksisterende kodeblokken med følgende kodeblokk:
{% capture url_primary %}{{ return.checkout_payment_collection_url }}{% endcapture %}
{% capture text_primary %}Pay now{% endcapture %}
{% capture url_secondary %}{% endcapture %}
{% capture text_secondary %}{% endcapture %}
{% if url_primary != blank or url_secondary != blank %}
<table class="row actions">
 <tr>
  <td class="empty-line">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td class="actions__cell">
   {% if url_primary != blank %}
   <table class="button main-action-cell">
    <tr>
     <td class="button__cell">
      <a href="{{ url_primary }}" class="button__text">{{ text_primary }}</a>
     </td>
    </tr>
   </table>
   {% endif %}
   {% if url_secondary != blank %}
   <table class="button return__mobile-padding main-action-cell">
    <tr>
     <td class="button__cell">
      <a href="{{ url_secondary }}" class="button__text return__main-button">{{ text_secondary }}</a>
     </td>
    </tr>
   </table>
   {% endif %}
{% endif %}
 1. Finn den første forekomsten av {% elsif return_delivery.type == 'manual' %}, og oppdater deretter instruksjonene for manuell fraktretur:
  1. Finn kodelinjen <p class="return-creation__subtitle">...</p>.
  2. Legg til følgende kodeblokk etter kodelinjen:
       <div class="return-label-beta__instructions">
        <h2>Instructions</h2>

        <ol>
         <li>Pack the items you're returning.</li>
         {% if return.checkout_payment_collection_url %}
          <li>Pay the outstanding balance.</li>
         {% endif %}
         <li>Print your return shipping label. If you haven’t received it yet, we’ll send it to you soon.</li>
         <li>Attach the label to the package. Cover or remove any old shipping labels.</li>
         <li>
          {% if return_delivery.carrier_name %}
           Give the package to {{ return_delivery.carrier_name }}.
          {% else %}
           Give the package to the carrier identified on the label.
          {% endif %}
         </li>
         <li>
          Track your return using <a target="_blank" href="{{ return_delivery.tracking_url) }}">your tracking number</a> to make sure we get it.
         </li>
        </ol>
       </div>
 1. Legg til følgende kodeblokk etter forrige trinn i kodeblokken {% elsif return_delivery.type == 'manual' %}:
{% capture url_primary %}{{ return.checkout_payment_collection_url }}{% endcapture %}
{% capture text_primary %}Pay now{% endcapture %}
{% capture url_secondary %}{% endcapture %}
{% capture text_secondary %}{% endcapture %}
{% if url_primary != blank or url_secondary != blank %}
<table class="row actions">
 <tr>
  <td class="empty-line">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td class="actions__cell">
   {% if url_primary != blank %}
   <table class="button main-action-cell">
    <tr>
     <td class="button__cell">
      <a href="{{ url_primary }}" class="button__text">{{ text_primary }}</a>
     </td>
    </tr>
   </table>
   {% endif %}
   {% if url_secondary != blank %}
   <table class="button return__mobile-padding main-action-cell">
    <tr>
     <td class="button__cell">
      <a href="{{ url_secondary }}" class="button__text return__main-button">{{ text_secondary }}</a>
     </td>
    </tr>
   </table>
   {% endif %}
   <table class="link secondary-action-cell">
    <tr>
     <td class="link__cell">or <a target="_blank" href="{{ order.order_status_url }}">View your order</a></td>
    </tr>
   </table>
  </td>
 </tr>
</table>
{% endif %}
 1. Fjern gamle instruksjoner nederst i varselet:

  1. Finn kodelinjen <h3>Instructions</h3>.
  2. Finn og fjern hele kodeblokken <table class="row section">...</table>.
 2. Legg til varelinjer for bytte og oppdater tittelen for returvarer:

  1. Finn taggen <h3>Returned items</h3>.
  2. Erstatt den ytre tabellen som samsvarer med <table class="row section"> med følgende blokk:
<table class="row content">
 <tr>
  <td class="content__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

     <h2>Items to return</h2>
     <table class="row">
 {% for line_item in return.line_items %}
 <tr class="order-list__item">
  <td class="order-list__item__cell">
   <table>
    <td>
     {% if line_item.image %}
      <img src="{{ line_item | img_url: 'compact_cropped' }}" align="left" width="60" height="60" class="order-list__product-image"/>
     {% endif %}
    </td>
    <td class="order-list__product-description-cell">
     {% assign line_display = line_item.quantity %}

     <span class="order-list__item-title">{{ line_item.title_without_variant }}&nbsp;&times;&nbsp;{{ line_display }}</span><br/>

     {% if line_item.variant.title != 'Default Title' %}
      <span class="order-list__item-variant">{{ line_item.variant.title }}</span><br/>
     {% endif %}

     {% if line_item.discount_allocations %}
      {% for discount_allocation in line_item.discount_allocations %}
       {% if discount_allocation.amount > 0 %}
        <span class="order-list__item-discount-allocation">
         <img src="{{ 'notifications/discounttag.png' | shopify_asset_url }}" width="18" height="18" class="discount-tag-icon" />
         <span>
          {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
          (-{{ discount_allocation.amount | money }})
         </span>
        </span>
       {% endif %}
      {% endfor %}
     {% endif %}
    </td>

    <td class="order-list__price-cell">
     {% if line_item.original_line_price != line_item.final_line_price %}
      <del class="order-list__item-original-price">{{ line_item.original_line_price | money }}</del>
     {% endif %}
     <p class="order-list__item-price">
      {% if line_item.final_line_price > 0 %}
       {{ line_item.final_line_price | money }}
      {% else %}
       Free
      {% endif %}
     </p>
    </td>
   </table>
  </td>
 </tr>
 {% endfor %}
</table>

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>

    {% if return.exchange_line_items.size > 0 %}
     <table class="row content">
 <tr>
  <td class="content__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

      <h2>Items you'll receive</h2>
      <table class="row">
 {% for line_item in return.exchange_line_items %}
 <tr class="order-list__item">
  <td class="order-list__item__cell">
   <table>
    <td>
     {% if line_item.image %}
      <img src="{{ line_item | img_url: 'compact_cropped' }}" align="left" width="60" height="60" class="order-list__product-image"/>
     {% endif %}
    </td>
    <td class="order-list__product-description-cell">
     {% assign line_display = line_item.quantity %}

     <span class="order-list__item-title">{{ line_item.title_without_variant }}&nbsp;&times;&nbsp;{{ line_display }}</span><br/>

     {% if line_item.variant.title != 'Default Title' %}
      <span class="order-list__item-variant">{{ line_item.variant.title }}</span><br/>
     {% endif %}

     {% if line_item.discount_allocations %}
      {% for discount_allocation in line_item.discount_allocations %}
       {% if discount_allocation.amount > 0 %}
        <span class="order-list__item-discount-allocation">
         <img src="{{ 'notifications/discounttag.png' | shopify_asset_url }}" width="18" height="18" class="discount-tag-icon" />
         <span>
          {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
          (-{{ discount_allocation.amount | money }})
         </span>
        </span>
       {% endif %}
      {% endfor %}
     {% endif %}
    </td>

    <td class="order-list__price-cell">
     {% if line_item.original_line_price != line_item.final_line_price %}
      <del class="order-list__item-original-price">{{ line_item.original_line_price | money }}</del>
     {% endif %}
     <p class="order-list__item-price">
      {% if line_item.final_line_price > 0 %}
       {{ line_item.final_line_price | money }}
      {% else %}
       Free
      {% endif %}
     </p>
    </td>
   </table>
  </td>
 </tr>
 {% endfor %}
</table>

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>
    {% endif %}
 1. Innfør økonomi- og returavgifter. Legg til følgende blokk etter endringene i forrige trinn, eller legg til blokken før kodelinjen <table class="row footer">:
<table class="row section">
 <tr>
  <td class="section__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

     <table class="row subtotal-lines">
 <tr>
  <td class="subtotal-spacer"></td>
  <td>
   <table class="row subtotal-table">

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Subtotal</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>{{ return.line_items_subtotal_price | money }}</span>
 </td>
</tr>

    {% assign fees = return.fees %}
    {% for fee in fees %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>{{ fee.title }}</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>{{ fee.subtotal | money }}</span>
 </td>
</tr>

{% endfor %}

    {% if return.total_tax_price > 0 %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Estimated taxes</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>{{ return.total_tax_price | money }}</span>
 </td>
</tr>

    {% endif %}

    {% if return.total_price > 0 %}
    <table class="row subtotal-table subtotal-table--total">

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Amount to pay</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ return.total_price | money_with_currency }}</strong>
 </td>
</tr>

    </table>
    {% elsif return.total_price <= 0 %}
    <table class="row subtotal-table subtotal-table--total">

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Estimated refund</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ return.total_price | abs | money_with_currency }}</strong>
 </td>
</tr>

    </table>
    {% endif %}
   </table>
  </td>
 </tr>
</table>

      </td>
     </tr>
    </table>
 1. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis