Opdatering af mailmeddelelsen om oprettelse af returnering for ombytninger

Hvis din butik bruger tilpassede meddelelsesskabeloner, skal du muligvis opdatere din e-mailmeddelelse om returneringer oprettet manuelt for at sikre, at det funger, når du føjer byttevarer til en returnering.

Disse ændringer kræver, at du er fortrolig med den kode, der bruges i Shopifys meddelelsesskabeloner. Hvis dine skabeloner er meget tilpassede, og du er i tvivl om, hvordan du foretager de nødvendige ændringer, skal du kontakte udvikleren, der har lavet ændringerne, eller klikke på Tilbage til standard for at gendanne din skabelon til den oprindelige tilstand. Hvis du går tilbage til standard, fjernes alle dine tilpasninger, men standardskabelonen sikrer, at du har den nyeste skabelonversion.

Opdater mailmeddelelsen om oprettelse af returnering

Du kan opdatere meddelelsen om oprettelse af returnering, så den indeholder følgende ændringer:

 • For nettobetaling af ombytninger kan en kunde nu modtage en betalingshandling (knappen Betal nu) i sin returmail. Dette omfatter opdateringer af instruktionerne i mailen, så de afspejler den udestående saldo, som en kunde skylder, og instruktionerne flyttes til toppen af mailen.
 • Et nyt afsnit, der viser ombytningsvarer under overskriften Varer, du vil modtage, og omdøber afsnittet Returnerede varer til Varer, der skal returneres.
 • Der inkluderes et økonomisk resume som en del af returmailen med omkostningerne for returneringen og ombytningsvarerne samt gældende returgebyrer.

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Meddelelser i Shopify-administrator.
 2. Klik på Kundenotifikationer.
 3. I afsnittet Returneringer klikker du på Returnering oprettet.
 4. Klik på Rediger kode.
 5. Find det første tilfælde af {% if return_delivery.type == 'shopify_label' %}, og opdater derefter instruktionerne for Shopify-returlevering:
  1. Find kodelinjen <p class="return-creation__subtitle">...</p>.
  2. Tilføj følgende kodeblok efter kodelinjen:
       <div class="return-label-beta__instructions">
        <h2>Instructions</h2>

        <ol>
         <li>Pack the items you're returning.</li>
         {% if return.checkout_payment_collection_url %}
          <li>Pay the outstanding balance.</li>
         {% endif %}
         <li>Print your return shipping label. If you haven’t received it yet, we’ll send it to you soon.</li>
         <li>Attach the label to the package. Cover or remove any old shipping labels.</li>
         <li>
          {% if return_delivery.carrier_name %}
           Give the package to {{ return_delivery.carrier_name }}.
          {% else %}
           Give the package to the carrier identified on the label.
          {% endif %}
         </li>
         <li>
          Track your return using <a target="_blank" href="{{ return_delivery.tracking_url) }}">your tracking number</a> to make sure we get it.
         </li>
        </ol>
       </div>
 1. Opdater call to action, så den indeholder logikken Betal nu:
  1. Find kodelinjen <table class="row actions">...</table>.
  2. Erstat den eksisterende kodeblok med følgende kodeblok:
{% capture url_primary %}{{ return.checkout_payment_collection_url }}{% endcapture %}
{% capture text_primary %}Pay now{% endcapture %}
{% capture url_secondary %}{% endcapture %}
{% capture text_secondary %}{% endcapture %}
{% if url_primary != blank or url_secondary != blank %}
<table class="row actions">
 <tr>
  <td class="empty-line">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td class="actions__cell">
   {% if url_primary != blank %}
   <table class="button main-action-cell">
    <tr>
     <td class="button__cell">
      <a href="{{ url_primary }}" class="button__text">{{ text_primary }}</a>
     </td>
    </tr>
   </table>
   {% endif %}
   {% if url_secondary != blank %}
   <table class="button return__mobile-padding main-action-cell">
    <tr>
     <td class="button__cell">
      <a href="{{ url_secondary }}" class="button__text return__main-button">{{ text_secondary }}</a>
     </td>
    </tr>
   </table>
   {% endif %}
{% endif %}
 1. Find den første forekomst af {% elsif return_delivery.type == 'manual' %} og opdater derefter returneringsinstruktionerne for manuel levering:
  1. Find kodelinjen <p class="return-creation__subtitle">...</p>.
  2. Tilføj følgende kodeblok efter kodelinjen:
       <div class="return-label-beta__instructions">
        <h2>Instructions</h2>

        <ol>
         <li>Pack the items you're returning.</li>
         {% if return.checkout_payment_collection_url %}
          <li>Pay the outstanding balance.</li>
         {% endif %}
         <li>Print your return shipping label. If you haven’t received it yet, we’ll send it to you soon.</li>
         <li>Attach the label to the package. Cover or remove any old shipping labels.</li>
         <li>
          {% if return_delivery.carrier_name %}
           Give the package to {{ return_delivery.carrier_name }}.
          {% else %}
           Give the package to the carrier identified on the label.
          {% endif %}
         </li>
         <li>
          Track your return using <a target="_blank" href="{{ return_delivery.tracking_url) }}">your tracking number</a> to make sure we get it.
         </li>
        </ol>
       </div>
 1. Tilføj følgende kodeblok efter det forrige trin inden i kodeblokken {% elsif return_delivery.type == 'manual' %}:
{% capture url_primary %}{{ return.checkout_payment_collection_url }}{% endcapture %}
{% capture text_primary %}Pay now{% endcapture %}
{% capture url_secondary %}{% endcapture %}
{% capture text_secondary %}{% endcapture %}
{% if url_primary != blank or url_secondary != blank %}
<table class="row actions">
 <tr>
  <td class="empty-line">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td class="actions__cell">
   {% if url_primary != blank %}
   <table class="button main-action-cell">
    <tr>
     <td class="button__cell">
      <a href="{{ url_primary }}" class="button__text">{{ text_primary }}</a>
     </td>
    </tr>
   </table>
   {% endif %}
   {% if url_secondary != blank %}
   <table class="button return__mobile-padding main-action-cell">
    <tr>
     <td class="button__cell">
      <a href="{{ url_secondary }}" class="button__text return__main-button">{{ text_secondary }}</a>
     </td>
    </tr>
   </table>
   {% endif %}
   <table class="link secondary-action-cell">
    <tr>
     <td class="link__cell">or <a target="_blank" href="{{ order.order_status_url }}">View your order</a></td>
    </tr>
   </table>
  </td>
 </tr>
</table>
{% endif %}
 1. Fjern de gamle instruktioner nederst i meddelelsen:

  1. Find kodelinjen <h3>Instructions</h3>.
  2. Find og fjern hele kodeblokken for <table class="row section">...</table>.
 2. Tilføj ombytningsvarelinjer, og opdater titel på returvarer:

  1. Find tagget <h3>Returned items</h3>.
  2. Erstat den udvendige tabel, der matcher <table class="row section">, med følgende blok:
<table class="row content">
 <tr>
  <td class="content__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

     <h2>Items to return</h2>
     <table class="row">
 {% for line_item in return.line_items %}
 <tr class="order-list__item">
  <td class="order-list__item__cell">
   <table>
    <td>
     {% if line_item.image %}
      <img src="{{ line_item | img_url: 'compact_cropped' }}" align="left" width="60" height="60" class="order-list__product-image"/>
     {% endif %}
    </td>
    <td class="order-list__product-description-cell">
     {% assign line_display = line_item.quantity %}

     <span class="order-list__item-title">{{ line_item.title_without_variant }}&nbsp;&times;&nbsp;{{ line_display }}</span><br/>

     {% if line_item.variant.title != 'Default Title' %}
      <span class="order-list__item-variant">{{ line_item.variant.title }}</span><br/>
     {% endif %}

     {% if line_item.discount_allocations %}
      {% for discount_allocation in line_item.discount_allocations %}
       {% if discount_allocation.amount > 0 %}
        <span class="order-list__item-discount-allocation">
         <img src="{{ 'notifications/discounttag.png' | shopify_asset_url }}" width="18" height="18" class="discount-tag-icon" />
         <span>
          {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
          (-{{ discount_allocation.amount | money }})
         </span>
        </span>
       {% endif %}
      {% endfor %}
     {% endif %}
    </td>

    <td class="order-list__price-cell">
     {% if line_item.original_line_price != line_item.final_line_price %}
      <del class="order-list__item-original-price">{{ line_item.original_line_price | money }}</del>
     {% endif %}
     <p class="order-list__item-price">
      {% if line_item.final_line_price > 0 %}
       {{ line_item.final_line_price | money }}
      {% else %}
       Free
      {% endif %}
     </p>
    </td>
   </table>
  </td>
 </tr>
 {% endfor %}
</table>

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>

    {% if return.exchange_line_items.size > 0 %}
     <table class="row content">
 <tr>
  <td class="content__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

      <h2>Items you'll receive</h2>
      <table class="row">
 {% for line_item in return.exchange_line_items %}
 <tr class="order-list__item">
  <td class="order-list__item__cell">
   <table>
    <td>
     {% if line_item.image %}
      <img src="{{ line_item | img_url: 'compact_cropped' }}" align="left" width="60" height="60" class="order-list__product-image"/>
     {% endif %}
    </td>
    <td class="order-list__product-description-cell">
     {% assign line_display = line_item.quantity %}

     <span class="order-list__item-title">{{ line_item.title_without_variant }}&nbsp;&times;&nbsp;{{ line_display }}</span><br/>

     {% if line_item.variant.title != 'Default Title' %}
      <span class="order-list__item-variant">{{ line_item.variant.title }}</span><br/>
     {% endif %}

     {% if line_item.discount_allocations %}
      {% for discount_allocation in line_item.discount_allocations %}
       {% if discount_allocation.amount > 0 %}
        <span class="order-list__item-discount-allocation">
         <img src="{{ 'notifications/discounttag.png' | shopify_asset_url }}" width="18" height="18" class="discount-tag-icon" />
         <span>
          {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
          (-{{ discount_allocation.amount | money }})
         </span>
        </span>
       {% endif %}
      {% endfor %}
     {% endif %}
    </td>

    <td class="order-list__price-cell">
     {% if line_item.original_line_price != line_item.final_line_price %}
      <del class="order-list__item-original-price">{{ line_item.original_line_price | money }}</del>
     {% endif %}
     <p class="order-list__item-price">
      {% if line_item.final_line_price > 0 %}
       {{ line_item.final_line_price | money }}
      {% else %}
       Free
      {% endif %}
     </p>
    </td>
   </table>
  </td>
 </tr>
 {% endfor %}
</table>

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>
    {% endif %}
 1. Vi introducerer økonomi og returgebyrer. Tilføj følgende blok efter ændringerne fra det forrige trin, eller tilføj blokken før kodelinjen <table class="row footer">:
<table class="row section">
 <tr>
  <td class="section__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

     <table class="row subtotal-lines">
 <tr>
  <td class="subtotal-spacer"></td>
  <td>
   <table class="row subtotal-table">

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Subtotal</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>{{ return.line_items_subtotal_price | money }}</span>
 </td>
</tr>

    {% assign fees = return.fees %}
    {% for fee in fees %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>{{ fee.title }}</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>{{ fee.subtotal | money }}</span>
 </td>
</tr>

{% endfor %}

    {% if return.total_tax_price > 0 %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Estimated taxes</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>{{ return.total_tax_price | money }}</span>
 </td>
</tr>

    {% endif %}

    {% if return.total_price > 0 %}
    <table class="row subtotal-table subtotal-table--total">

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Amount to pay</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ return.total_price | money_with_currency }}</strong>
 </td>
</tr>

    </table>
    {% elsif return.total_price <= 0 %}
    <table class="row subtotal-table subtotal-table--total">

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Estimated refund</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ return.total_price | abs | money_with_currency }}</strong>
 </td>
</tr>

    </table>
    {% endif %}
   </table>
  </td>
 </tr>
</table>

      </td>
     </tr>
    </table>
 1. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis