Uppdatera e-postaviseringen "retur skapad" för byten

Om din butik använder anpassade aviseringsmallar kan du behöva uppdatera e-postaviseringen Retur skapad manuellt för att säkerställa att den fungerar när du lägger till bytesartiklar i en retur.

Dessa ändringar kräver kunskap om koden som används i Shopifys aviseringsmallar. Om dina mallar är mycket anpassade och du inte är säker på hur du ska tillämpa de nödvändiga ändringarna kan du kontakta utvecklaren som gjorde ändringarna eller klicka på Återställ till standard för att återställa mallen till ursprungligt tillstånd. När du återställer till standard tas alla dina anpassningar bort, men om du återställer till standardmallen säkerställs att du har den senaste mallversionen.

Uppdatera e-postaviseringen "retur skapad"

Du kan uppdatera aviseringen Retur skapad för att inkludera följande ändringar:

 • När det gäller nettobetalningsbyten så kan kunden numera få en betalningsåtgärd (Betala nu-knapp ) i sitt retur-e-postmeddelande. Denna inkluderar uppdateringar av e-postmeddelandets anvisningsavsnitt för att återspegla det utestående saldo som en kund kan vara skyldig. Anvisningarna flyttas högst upp i e-postmeddelandet.
 • Ett nytt avsnitt som visar bytesartiklar under rubriken Artiklar du kommer att få. Avsnittet Returnerade artiklar byter namn till Artiklar att returnera.
 • En ekonomisk sammanfattning ingår som en del av retur-e-postmeddelandet, med kostnad för retur- och bytesvaror, samt tillämpliga returavgifter.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Aviseringar från din Shopify-admin.
 2. Klicka på Kundaviseringar.
 3. Klicka på Retur skapad i avsnittet Returer.
 4. Klicka på Redigera kod.
 5. Leta reda på den första instansen av {% if return_delivery.type == 'shopify_label' %} och uppdatera sedan instruktionerna för returer med Shopify Shipping:
  1. Leta reda på kodraden <p class="return-creation__subtitle">...</p>.
  2. Lägg till följande kodblock efter kodraden:
       <div class="return-label-beta__instructions">
        <h2>Instructions</h2>

        <ol>
         <li>Pack the items you're returning.</li>
         {% if return.checkout_payment_collection_url %}
          <li>Pay the outstanding balance.</li>
         {% endif %}
         <li>Print your return shipping label. If you haven’t received it yet, we’ll send it to you soon.</li>
         <li>Attach the label to the package. Cover or remove any old shipping labels.</li>
         <li>
          {% if return_delivery.carrier_name %}
           Give the package to {{ return_delivery.carrier_name }}.
          {% else %}
           Give the package to the carrier identified on the label.
          {% endif %}
         </li>
         <li>
          Track your return using <a target="_blank" href="{{ return_delivery.tracking_url) }}">your tracking number</a> to make sure we get it.
         </li>
        </ol>
       </div>
 1. Uppdatera call to action-uppmaningen att inkludera logiken Betala nu:
  1. Leta reda på kodraden <table class="row actions">...</table>.
  2. Byt ut det befintliga kodblocket mot följande kodblock:
{% capture url_primary %}{{ return.checkout_payment_collection_url }}{% endcapture %}
{% capture text_primary %}Pay now{% endcapture %}
{% capture url_secondary %}{% endcapture %}
{% capture text_secondary %}{% endcapture %}
{% if url_primary != blank or url_secondary != blank %}
<table class="row actions">
 <tr>
  <td class="empty-line">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td class="actions__cell">
   {% if url_primary != blank %}
   <table class="button main-action-cell">
    <tr>
     <td class="button__cell">
      <a href="{{ url_primary }}" class="button__text">{{ text_primary }}</a>
     </td>
    </tr>
   </table>
   {% endif %}
   {% if url_secondary != blank %}
   <table class="button return__mobile-padding main-action-cell">
    <tr>
     <td class="button__cell">
      <a href="{{ url_secondary }}" class="button__text return__main-button">{{ text_secondary }}</a>
     </td>
    </tr>
   </table>
   {% endif %}
{% endif %}
 1. Leta reda på första {% elsif return_delivery.type == 'manual' %} och uppdatera sedan instruktionerna i "Manual för retur med Shipping":
  1. Leta reda på kodraden <p class="return-creation__subtitle">...</p>.
  2. Lägg till följande kodblock efter kodraden:
       <div class="return-label-beta__instructions">
        <h2>Instructions</h2>

        <ol>
         <li>Pack the items you're returning.</li>
         {% if return.checkout_payment_collection_url %}
          <li>Pay the outstanding balance.</li>
         {% endif %}
         <li>Print your return shipping label. If you haven’t received it yet, we’ll send it to you soon.</li>
         <li>Attach the label to the package. Cover or remove any old shipping labels.</li>
         <li>
          {% if return_delivery.carrier_name %}
           Give the package to {{ return_delivery.carrier_name }}.
          {% else %}
           Give the package to the carrier identified on the label.
          {% endif %}
         </li>
         <li>
          Track your return using <a target="_blank" href="{{ return_delivery.tracking_url) }}">your tracking number</a> to make sure we get it.
         </li>
        </ol>
       </div>
 1. Lägg till följande kodblock efter föregående steg i kodblocket {% elsif return_delivery.type == 'manual' %}:
{% capture url_primary %}{{ return.checkout_payment_collection_url }}{% endcapture %}
{% capture text_primary %}Pay now{% endcapture %}
{% capture url_secondary %}{% endcapture %}
{% capture text_secondary %}{% endcapture %}
{% if url_primary != blank or url_secondary != blank %}
<table class="row actions">
 <tr>
  <td class="empty-line">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td class="actions__cell">
   {% if url_primary != blank %}
   <table class="button main-action-cell">
    <tr>
     <td class="button__cell">
      <a href="{{ url_primary }}" class="button__text">{{ text_primary }}</a>
     </td>
    </tr>
   </table>
   {% endif %}
   {% if url_secondary != blank %}
   <table class="button return__mobile-padding main-action-cell">
    <tr>
     <td class="button__cell">
      <a href="{{ url_secondary }}" class="button__text return__main-button">{{ text_secondary }}</a>
     </td>
    </tr>
   </table>
   {% endif %}
   <table class="link secondary-action-cell">
    <tr>
     <td class="link__cell">or <a target="_blank" href="{{ order.order_status_url }}">View your order</a></td>
    </tr>
   </table>
  </td>
 </tr>
</table>
{% endif %}
 1. Ta bort gamla instruktioner längst ner i aviseringen:

  1. Leta reda på kodraden <h3>Instructions</h3>.
  2. Leta reda på och ta bort hela kodblocket <table class="row section">...</table>.
 2. Lägg till bytesposter och uppdatera titeln för returartiklar:

  1. Leta reda på taggen <h3>Returned items</h3>.
  2. Ersätt den yttre tabellen som matchar <table class="row section"> med följande block:
<table class="row content">
 <tr>
  <td class="content__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

     <h2>Items to return</h2>
     <table class="row">
 {% for line_item in return.line_items %}
 <tr class="order-list__item">
  <td class="order-list__item__cell">
   <table>
    <td>
     {% if line_item.image %}
      <img src="{{ line_item | img_url: 'compact_cropped' }}" align="left" width="60" height="60" class="order-list__product-image"/>
     {% endif %}
    </td>
    <td class="order-list__product-description-cell">
     {% assign line_display = line_item.quantity %}

     <span class="order-list__item-title">{{ line_item.title_without_variant }}&nbsp;&times;&nbsp;{{ line_display }}</span><br/>

     {% if line_item.variant.title != 'Default Title' %}
      <span class="order-list__item-variant">{{ line_item.variant.title }}</span><br/>
     {% endif %}

     {% if line_item.discount_allocations %}
      {% for discount_allocation in line_item.discount_allocations %}
       {% if discount_allocation.amount > 0 %}
        <span class="order-list__item-discount-allocation">
         <img src="{{ 'notifications/discounttag.png' | shopify_asset_url }}" width="18" height="18" class="discount-tag-icon" />
         <span>
          {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
          (-{{ discount_allocation.amount | money }})
         </span>
        </span>
       {% endif %}
      {% endfor %}
     {% endif %}
    </td>

    <td class="order-list__price-cell">
     {% if line_item.original_line_price != line_item.final_line_price %}
      <del class="order-list__item-original-price">{{ line_item.original_line_price | money }}</del>
     {% endif %}
     <p class="order-list__item-price">
      {% if line_item.final_line_price > 0 %}
       {{ line_item.final_line_price | money }}
      {% else %}
       Free
      {% endif %}
     </p>
    </td>
   </table>
  </td>
 </tr>
 {% endfor %}
</table>

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>

    {% if return.exchange_line_items.size > 0 %}
     <table class="row content">
 <tr>
  <td class="content__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

      <h2>Items you'll receive</h2>
      <table class="row">
 {% for line_item in return.exchange_line_items %}
 <tr class="order-list__item">
  <td class="order-list__item__cell">
   <table>
    <td>
     {% if line_item.image %}
      <img src="{{ line_item | img_url: 'compact_cropped' }}" align="left" width="60" height="60" class="order-list__product-image"/>
     {% endif %}
    </td>
    <td class="order-list__product-description-cell">
     {% assign line_display = line_item.quantity %}

     <span class="order-list__item-title">{{ line_item.title_without_variant }}&nbsp;&times;&nbsp;{{ line_display }}</span><br/>

     {% if line_item.variant.title != 'Default Title' %}
      <span class="order-list__item-variant">{{ line_item.variant.title }}</span><br/>
     {% endif %}

     {% if line_item.discount_allocations %}
      {% for discount_allocation in line_item.discount_allocations %}
       {% if discount_allocation.amount > 0 %}
        <span class="order-list__item-discount-allocation">
         <img src="{{ 'notifications/discounttag.png' | shopify_asset_url }}" width="18" height="18" class="discount-tag-icon" />
         <span>
          {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
          (-{{ discount_allocation.amount | money }})
         </span>
        </span>
       {% endif %}
      {% endfor %}
     {% endif %}
    </td>

    <td class="order-list__price-cell">
     {% if line_item.original_line_price != line_item.final_line_price %}
      <del class="order-list__item-original-price">{{ line_item.original_line_price | money }}</del>
     {% endif %}
     <p class="order-list__item-price">
      {% if line_item.final_line_price > 0 %}
       {{ line_item.final_line_price | money }}
      {% else %}
       Free
      {% endif %}
     </p>
    </td>
   </table>
  </td>
 </tr>
 {% endfor %}
</table>

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>
    {% endif %}
 1. För in ekonomiuppgifter och returavgifter. Lägg till följande block efter ändringarna från föregående steg eller lägg till blocket innan kodraden <table class="row footer">:
<table class="row section">
 <tr>
  <td class="section__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

     <table class="row subtotal-lines">
 <tr>
  <td class="subtotal-spacer"></td>
  <td>
   <table class="row subtotal-table">

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Subtotal</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>{{ return.line_items_subtotal_price | money }}</span>
 </td>
</tr>

    {% assign fees = return.fees %}
    {% for fee in fees %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>{{ fee.title }}</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>{{ fee.subtotal | money }}</span>
 </td>
</tr>

{% endfor %}

    {% if return.total_tax_price > 0 %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Estimated taxes</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>{{ return.total_tax_price | money }}</span>
 </td>
</tr>

    {% endif %}

    {% if return.total_price > 0 %}
    <table class="row subtotal-table subtotal-table--total">

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Amount to pay</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ return.total_price | money_with_currency }}</strong>
 </td>
</tr>

    </table>
    {% elsif return.total_price <= 0 %}
    <table class="row subtotal-table subtotal-table--total">

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Estimated refund</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ return.total_price | abs | money_with_currency }}</strong>
 </td>
</tr>

    </table>
    {% endif %}
   </table>
  </td>
 </tr>
</table>

      </td>
     </tr>
    </table>
 1. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis