การอัปเดตการแจ้งเตือนสินค้าส่งคืนที่สร้างขึ้นทางอีเมลสำหรับการแลกเปลี่ยน

หากร้านค้าของคุณใช้เทมเพลตการแจ้งเตือนแบบปรับแต่งเอง คุณอาจต้องอัปเดตการแจ้งเตือนสร้างการคืนสินค้าแล้วทางอีเมลของคุณด้วยตนเองเพื่อช่วยให้มั่นใจว่าจะใช้งานได้เมื่อคุณเพิ่มสินค้าสำหรับแลกเปลี่ยนไปยังการคืนสินค้า

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จำเป็นต้องมีความคุ้นเคยกับโค้ดที่ใช้ในเทมเพลตการแจ้งเตือนของ Shopify หากเทมเพลตของคุณมีการปรับแต่งจำนวนมากและไม่แน่ใจว่าจะลงมือเปลี่ยนแปลงที่จําเป็นได้อย่างไร ให้ติดต่อผู้พัฒนาที่เป็นผู้ทำการเปลี่ยนแปลงนั้น หรือคลิกที่ “เปลี่ยนกลับเป็นค่าเริ่มต้น” เพื่อกู้คืนเทมเพลตให้กลับไปเป็นสถานะดั้งเดิม การเปลี่ยนกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจะลบการปรับแต่งทั้งหมดของคุณ อย่างไรก็ตาม เทมเพลตเริ่มต้นจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเทมเพลตของคุณจะเป็นเวอร์ชันล่าสุด

การอัปเดตการแจ้งเตือนสินค้าส่งคืนที่สร้างขึ้นทางอีเมล

คุณสามารถอัปเดตการแจ้งเตือนสินค้าส่งคืนที่สร้างขึ้นเพื่อรวมการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:

 • ขณะนี้ลูกค้าสามารถรับการดำเนินการชำระเงิน (ปุ่มชำระเงินทันที) ในอีเมลส่งคืนสินค้าสำหรับการแลกเปลี่ยนที่ต้องชำระสุทธิ ซึ่งรวมถึงการอัปเดตในส่วนคำแนะนำของอีเมลเพื่อแสดยอดคงเหลือที่ลูกค้าสามารถค้างชำระได้ และคำแนะนำจะถูกย้ายไปที่ด้านบนของอีเมล
 • ส่วนใหม่ที่แสดงรายการแลกเปลี่ยนภายใต้หัวข้อรายการที่คุณจะได้รับและเปลี่ยนชื่อส่วนรายการที่ส่งคืนเป็นรายการที่จะส่งคืน
 • ข้อมูลสรุปทางการเงินจะรวมเป็นส่วนหนึ่งของอีเมลการส่งคืนพร้อมค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าและแลกเปลี่ยนสินค้าและค่าธรรมเนียมการคืนสินค้าที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน
 2. คลิกที่การแจ้งเตือนลูกค้า
 3. ในส่วนการคืนสินค้า ให้คลิก "การคืนสินค้าที่สร้างขึ้น"
 4. คลิกแก้ไขโค้ด
 5. ค้นหาอินสแตนซ์แรกของ {% if return_delivery.type == 'shopify_label' %} จากนั้น อัปเดตคำแนะนำการส่งคืนสินค้าของ Shopify Shipping:
  1. ค้นหาบรรทัดของโค้ด <p class="return-creation__subtitle">...</p>
  2. เพิ่มโค้ดบล็อกต่อไปนี้หลังบรรทัดโค้ด:
       <div class="return-label-beta__instructions">
        <h2>Instructions</h2>

        <ol>
         <li>Pack the items you're returning.</li>
         {% if return.checkout_payment_collection_url %}
          <li>Pay the outstanding balance.</li>
         {% endif %}
         <li>Print your return shipping label. If you haven’t received it yet, we’ll send it to you soon.</li>
         <li>Attach the label to the package. Cover or remove any old shipping labels.</li>
         <li>
          {% if return_delivery.carrier_name %}
           Give the package to {{ return_delivery.carrier_name }}.
          {% else %}
           Give the package to the carrier identified on the label.
          {% endif %}
         </li>
         <li>
          Track your return using <a target="_blank" href="{{ return_delivery.tracking_url) }}">your tracking number</a> to make sure we get it.
         </li>
        </ol>
       </div>
 1. อัปเดตการกระตุ้นให้ดำเนินการให้รวมตรรกะชำระเงินทันที:
  1. ค้นหาบรรทัดของโค้ด <table class="row actions">...</table>
  2. แทนที่โค้ดบล็อคที่มีอยู่ด้วยโค้ดบล็อคต่อไปนี้:
{% capture url_primary %}{{ return.checkout_payment_collection_url }}{% endcapture %}
{% capture text_primary %}Pay now{% endcapture %}
{% capture url_secondary %}{% endcapture %}
{% capture text_secondary %}{% endcapture %}
{% if url_primary != blank or url_secondary != blank %}
<table class="row actions">
 <tr>
  <td class="empty-line">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td class="actions__cell">
   {% if url_primary != blank %}
   <table class="button main-action-cell">
    <tr>
     <td class="button__cell">
      <a href="{{ url_primary }}" class="button__text">{{ text_primary }}</a>
     </td>
    </tr>
   </table>
   {% endif %}
   {% if url_secondary != blank %}
   <table class="button return__mobile-padding main-action-cell">
    <tr>
     <td class="button__cell">
      <a href="{{ url_secondary }}" class="button__text return__main-button">{{ text_secondary }}</a>
     </td>
    </tr>
   </table>
   {% endif %}
{% endif %}
 1. ค้นหาอินสแตนซ์แรกของ {% elsif return_delivery.type == 'manual' %} จากนั้น อัปเดตคำแนะนำการจัดส่งคืนสินค้าด้วยตนเอง:
  1. ค้นหาบรรทัดของโค้ด <p class="return-creation__subtitle">...</p>
  2. เพิ่มโค้ดบล็อกต่อไปนี้หลังบรรทัดโค้ด:
       <div class="return-label-beta__instructions">
        <h2>Instructions</h2>

        <ol>
         <li>Pack the items you're returning.</li>
         {% if return.checkout_payment_collection_url %}
          <li>Pay the outstanding balance.</li>
         {% endif %}
         <li>Print your return shipping label. If you haven’t received it yet, we’ll send it to you soon.</li>
         <li>Attach the label to the package. Cover or remove any old shipping labels.</li>
         <li>
          {% if return_delivery.carrier_name %}
           Give the package to {{ return_delivery.carrier_name }}.
          {% else %}
           Give the package to the carrier identified on the label.
          {% endif %}
         </li>
         <li>
          Track your return using <a target="_blank" href="{{ return_delivery.tracking_url) }}">your tracking number</a> to make sure we get it.
         </li>
        </ol>
       </div>
 1. เพิ่มโค้ดบล็อกต่อไปนี้หลังจากขั้นตอนก่อนหน้าภายในโค้ดบล็อก {% elsif return_delivery.type == 'manual' %}
{% capture url_primary %}{{ return.checkout_payment_collection_url }}{% endcapture %}
{% capture text_primary %}Pay now{% endcapture %}
{% capture url_secondary %}{% endcapture %}
{% capture text_secondary %}{% endcapture %}
{% if url_primary != blank or url_secondary != blank %}
<table class="row actions">
 <tr>
  <td class="empty-line">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td class="actions__cell">
   {% if url_primary != blank %}
   <table class="button main-action-cell">
    <tr>
     <td class="button__cell">
      <a href="{{ url_primary }}" class="button__text">{{ text_primary }}</a>
     </td>
    </tr>
   </table>
   {% endif %}
   {% if url_secondary != blank %}
   <table class="button return__mobile-padding main-action-cell">
    <tr>
     <td class="button__cell">
      <a href="{{ url_secondary }}" class="button__text return__main-button">{{ text_secondary }}</a>
     </td>
    </tr>
   </table>
   {% endif %}
   <table class="link secondary-action-cell">
    <tr>
     <td class="link__cell">or <a target="_blank" href="{{ order.order_status_url }}">View your order</a></td>
    </tr>
   </table>
  </td>
 </tr>
</table>
{% endif %}
 1. ลบคำแนะนำเก่าที่ด้านล่างของการแจ้งเตือน:

  1. ค้นหาบรรทัดของโค้ด <h3>Instructions</h3>
  2. ค้นหาและลบโค้ดบล็อกทั้งหมดของ <table class="row section">...</table>
 2. เพิ่มการแลกเปลี่ยนสินค้าเฉพาะรายการและอัปเดตชื่อรายการส่งคืน:

  1. ค้นหาแท็ก <h3>Returned items</h3>
  2. แทนที่ตารางด้านนอกที่ตรงกับ <table class="row section"> ด้วยบล็อกต่อไปนี้:
<table class="row content">
 <tr>
  <td class="content__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

     <h2>Items to return</h2>
     <table class="row">
 {% for line_item in return.line_items %}
 <tr class="order-list__item">
  <td class="order-list__item__cell">
   <table>
    <td>
     {% if line_item.image %}
      <img src="{{ line_item | img_url: 'compact_cropped' }}" align="left" width="60" height="60" class="order-list__product-image"/>
     {% endif %}
    </td>
    <td class="order-list__product-description-cell">
     {% assign line_display = line_item.quantity %}

     <span class="order-list__item-title">{{ line_item.title_without_variant }}&nbsp;&times;&nbsp;{{ line_display }}</span><br/>

     {% if line_item.variant.title != 'Default Title' %}
      <span class="order-list__item-variant">{{ line_item.variant.title }}</span><br/>
     {% endif %}

     {% if line_item.discount_allocations %}
      {% for discount_allocation in line_item.discount_allocations %}
       {% if discount_allocation.amount > 0 %}
        <span class="order-list__item-discount-allocation">
         <img src="{{ 'notifications/discounttag.png' | shopify_asset_url }}" width="18" height="18" class="discount-tag-icon" />
         <span>
          {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
          (-{{ discount_allocation.amount | money }})
         </span>
        </span>
       {% endif %}
      {% endfor %}
     {% endif %}
    </td>

    <td class="order-list__price-cell">
     {% if line_item.original_line_price != line_item.final_line_price %}
      <del class="order-list__item-original-price">{{ line_item.original_line_price | money }}</del>
     {% endif %}
     <p class="order-list__item-price">
      {% if line_item.final_line_price > 0 %}
       {{ line_item.final_line_price | money }}
      {% else %}
       Free
      {% endif %}
     </p>
    </td>
   </table>
  </td>
 </tr>
 {% endfor %}
</table>

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>

    {% if return.exchange_line_items.size > 0 %}
     <table class="row content">
 <tr>
  <td class="content__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

      <h2>Items you'll receive</h2>
      <table class="row">
 {% for line_item in return.exchange_line_items %}
 <tr class="order-list__item">
  <td class="order-list__item__cell">
   <table>
    <td>
     {% if line_item.image %}
      <img src="{{ line_item | img_url: 'compact_cropped' }}" align="left" width="60" height="60" class="order-list__product-image"/>
     {% endif %}
    </td>
    <td class="order-list__product-description-cell">
     {% assign line_display = line_item.quantity %}

     <span class="order-list__item-title">{{ line_item.title_without_variant }}&nbsp;&times;&nbsp;{{ line_display }}</span><br/>

     {% if line_item.variant.title != 'Default Title' %}
      <span class="order-list__item-variant">{{ line_item.variant.title }}</span><br/>
     {% endif %}

     {% if line_item.discount_allocations %}
      {% for discount_allocation in line_item.discount_allocations %}
       {% if discount_allocation.amount > 0 %}
        <span class="order-list__item-discount-allocation">
         <img src="{{ 'notifications/discounttag.png' | shopify_asset_url }}" width="18" height="18" class="discount-tag-icon" />
         <span>
          {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
          (-{{ discount_allocation.amount | money }})
         </span>
        </span>
       {% endif %}
      {% endfor %}
     {% endif %}
    </td>

    <td class="order-list__price-cell">
     {% if line_item.original_line_price != line_item.final_line_price %}
      <del class="order-list__item-original-price">{{ line_item.original_line_price | money }}</del>
     {% endif %}
     <p class="order-list__item-price">
      {% if line_item.final_line_price > 0 %}
       {{ line_item.final_line_price | money }}
      {% else %}
       Free
      {% endif %}
     </p>
    </td>
   </table>
  </td>
 </tr>
 {% endfor %}
</table>

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>
    {% endif %}
 1. แนะนำด้านการเงินและค่าธรรมเนียมการคืนสินค้า เพิ่มบล็อกต่อไปนี้หลังการเปลี่ยนแปลงจากขั้นตอนก่อนหน้า หรือเพิ่มบล็อกก่อนบรรทัดโค้ด <table class="row footer">
<table class="row section">
 <tr>
  <td class="section__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

     <table class="row subtotal-lines">
 <tr>
  <td class="subtotal-spacer"></td>
  <td>
   <table class="row subtotal-table">

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Subtotal</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>{{ return.line_items_subtotal_price | money }}</span>
 </td>
</tr>

    {% assign fees = return.fees %}
    {% for fee in fees %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>{{ fee.title }}</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>{{ fee.subtotal | money }}</span>
 </td>
</tr>

{% endfor %}

    {% if return.total_tax_price > 0 %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Estimated taxes</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>{{ return.total_tax_price | money }}</span>
 </td>
</tr>

    {% endif %}

    {% if return.total_price > 0 %}
    <table class="row subtotal-table subtotal-table--total">

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Amount to pay</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ return.total_price | money_with_currency }}</strong>
 </td>
</tr>

    </table>
    {% elsif return.total_price <= 0 %}
    <table class="row subtotal-table subtotal-table--total">

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Estimated refund</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ return.total_price | abs | money_with_currency }}</strong>
 </td>
</tr>

    </table>
    {% endif %}
   </table>
  </td>
 </tr>
</table>

      </td>
     </tr>
    </table>
 1. คลิก “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี