การอัปเดตการแจ้งเตือนทางอีเมลเรื่องการคืนเงินคำสั่งซื้อสำหรับการแลกเปลี่ยน

หากร้านค้าของคุณใช้เทมเพลตการแจ้งเตือนแบบปรับแต่งเอง คุณอาจต้องอัปเดตการแจ้งเตือนการคืนเงินคำสั่งซื้อทางอีเมลของคุณด้วยตนเองเพื่อช่วยให้มั่นใจว่าจะใช้งานได้เมื่อคุณเพิ่มสินค้าสำหรับแลกเปลี่ยนไปยังการคืนสินค้า

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จำเป็นต้องมีความคุ้นเคยกับโค้ดที่ใช้ในเทมเพลตการแจ้งเตือนของ Shopify หากเทมเพลตของคุณมีการปรับแต่งจำนวนมากและไม่แน่ใจว่าจะลงมือเปลี่ยนแปลงที่จําเป็นได้อย่างไร ให้ติดต่อผู้พัฒนาที่เป็นผู้ทำการเปลี่ยนแปลงนั้น หรือคลิกที่ “เปลี่ยนกลับเป็นค่าเริ่มต้น” เพื่อกู้คืนเทมเพลตให้กลับไปเป็นสถานะดั้งเดิม การเปลี่ยนกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจะลบการปรับแต่งทั้งหมดของคุณ อย่างไรก็ตาม เทมเพลตเริ่มต้นจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเทมเพลตของคุณจะเป็นเวอร์ชันล่าสุด

อัปเดตการแจ้งเตือนทางอีเมลเรื่องการคืนเงินคำสั่งซื้อ

คุณสามารถอัปเดตการแจ้งเตือนการคืนเงินคำสั่งซื้อด้วยโค้ดบล็อกรายการใหม่อย่างโค้ดบล็อกการเปลี่ยนแปลงสินค้าเฉพาะรายการและโค้ดบล็อกการเปลี่ยนแปลงยอดรวมรายการ

โค้ดบล็อกการเปลี่ยนแปลงสินค้าเฉพาะรายการใหม่จะเพิ่มสถานะสินค้าเฉพาะรายการเพื่อระบุสินค้าที่ส่งคืนและแลกเปลี่ยนในสรุปคำสั่งซื้อ

โค้ดบล็อกการเปลี่ยนแปลงยอดรวมรายการใหม่จะเพิ่มวันที่และระบุประเภทของวิธีการคืนเงิน นอกจากนี้ ยังรวมค่าจัดส่งการคืนสินค้าและค่าธรรมเนียมการเติมสินค้า ถ้ามี

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน
 2. คลิกที่การแจ้งเตือนลูกค้า
 3. ในส่วนข้อยกเว้นของคำสั่งซื้อ คลิก "การคืนเงินคำสั่งซื้อ"
 4. คลิกแก้ไขโค้ด
 5. อัปเดตโค้ดบล็อกการเปลี่ยนแปลงสินค้าเฉพาะรายการ:

  1. ค้นหาโค้ดบล็อกการเปลี่ยนแปลงสินค้าเฉพาะรายการเริ่มต้น
  2. คัดลอกโค้ดบล็อกการเปลี่ยนแปลงสินค้าเฉพาะรายการใหม่และแทนที่โค้ดบล็อกเริ่มต้นด้วยโค้ดใหม่
 6. อัปเดตโค้ดบล็อกการเปลี่ยนแปลงยอดรวมรายการ:

  1. ค้นหาโค้ดบล็อกการเปลี่ยนแปลงยอดรวมรายการเริ่มต้น
  2. คัดลอกโค้ดบล็อกการเปลี่ยนแปลงยอดรวมรายการใหม่และแทนที่โค้ดบล็อกเริ่มต้นด้วยโค้ดใหม่
 7. คลิก “บันทึก

โค้ดบล็อกการเปลี่ยนแปลงสินค้าเฉพาะรายการเริ่มต้น

<table class="row">
 {% for line in subtotal_line_items %}
 <tr class="order-list__item">
  <td class="order-list__item__cell">
   <table>
    <td>
     {% if line.image %}
      <img src="{{ line | img_url: 'compact_cropped' }}" align="left" width="60" height="60" class="order-list__product-image"/>
     {% endif %}
    </td>
    <td class="order-list__product-description-cell">
     {% if line.product.title %}
      {% assign line_title = line.product.title %}
     {% else %}
      {% assign line_title = line.title %}
     {% endif %}

     {% if line.quantity < line.quantity %}
      {% capture line_display %} {{ line.quantity }} of {{ line.quantity }} {% endcapture %}
     {% else %}
      {% assign line_display = line.quantity %}
     {% endif %}

     <span class="order-list__item-title">{{ line_title }}&nbsp;&times;&nbsp;{{ line_display }}</span><br/>

     {% if line.variant.title != 'Default Title' %}
      <span class="order-list__item-variant">{{ line.variant.title }}</span><br/>
     {% endif %}

     {% for group in line.groups %}
      <span class="order-list__item-variant">Part of: {{ group.display_title }}</span><br/>
     {% endfor %}

      {% if line.gift_card and line.properties["__shopify_send_gift_card_to_recipient"] %}
       {% for property in line.properties %}
 {% assign property_first_char = property.first | slice: 0 %}
 {% if property.last != blank and property_first_char != '_' %}
  <div class="order-list__item-property">
   <dt>{{ property.first }}:</dt>
   <dd>
   {% if property.last contains '/uploads/' %}
    <a href="{{ property.last }}" class="link" target="_blank">
    {{ property.last | split: '/' | last }}
    </a>
   {% else %}
    {{ property.last }}
   {% endif %}
   </dd>
  </div>
 {% endif %}
{% endfor %}

      {% endif %}

     {% if line.selling_plan_allocation %}
      <span class="order-list__item-variant">{{ line.selling_plan_allocation.selling_plan.name }}</span><br/>
     {% endif %}

     {% if line.refunded_quantity > 0 %}
      <span class="order-list__item-refunded">Refunded</span>
     {% endif %}

     {% if line.discount_allocations %}
      {% for discount_allocation in line.discount_allocations %}
       {% if discount_allocation.discount_application.target_selection != 'all' %}
       <p>
        <span class="order-list__item-discount-allocation">
         <img src="{{ 'notifications/discounttag.png' | shopify_asset_url }}" width="18" height="18" class="discount-tag-icon" />
         <span>
          {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
          (-{{ discount_allocation.amount | money }})
         </span>
        </span>
       </p>
       {% endif %}
      {% endfor %}
     {% endif %}
    </td>
     <td class="order-list__price-cell">
      {% if line.original_line_price != line.final_line_price %}
       <del class="order-list__item-original-price">{{ line.original_line_price | money }}</del>
      {% endif %}
      <p class="order-list__item-price">
       {% if line.final_line_price > 0 %}
        {{ line.final_line_price | money }}
       {% else %}
        Free
       {% endif %}
      </p>
     </td>
   </table>
  </td>
 </tr>{% endfor %}
</table>

โค้ดบล็อกการเปลี่ยนแปลงสินค้าเฉพาะรายการใหม่

    {% if line_items_including_zero_quantity == empty %}

<table class="row">
 {% for line in subtotal_line_items %}
 <tr class="order-list__item">
  <td class="order-list__item__cell">
   <table>
    <td>
     {% if line.image %}
      <img src="{{ line | img_url: 'compact_cropped' }}" align="left" width="60" height="60" class="order-list__product-image"/>
     {% endif %}
    </td>
    <td class="order-list__product-description-cell">
     {% if line.product.title %}
      {% assign line_title = line.product.title %}
     {% else %}
      {% assign line_title = line.title %}
     {% endif %}

     {% if line.quantity < line.quantity %}
      {% capture line_display %} {{ line.quantity }} of {{ line.quantity }} {% endcapture %}
     {% else %}
      {% assign line_display = line.quantity %}
     {% endif %}

     <span class="order-list__item-title">{{ line_title }}&nbsp;&times;&nbsp;{{ line_display }}</span><br/>

     {% if line.variant.title != 'Default Title' %}
      <span class="order-list__item-variant">{{ line.variant.title }}</span><br/>
     {% endif %}

     {% for group in line.groups %}
      <span class="order-list__item-variant">Part of: {{ group.display_title }}</span><br/>
     {% endfor %}

      {% if line.gift_card and line.properties["__shopify_send_gift_card_to_recipient"] %}
       {% for property in line.properties %}
 {% assign property_first_char = property.first | slice: 0 %}
 {% if property.last != blank and property_first_char != '_' %}
  <div class="order-list__item-property">
   <dt>{{ property.first }}:</dt>
   <dd>
   {% if property.last contains '/uploads/' %}
    <a href="{{ property.last }}" class="link" target="_blank">
    {{ property.last | split: '/' | last }}
    </a>
   {% else %}
    {{ property.last }}
   {% endif %}
   </dd>
  </div>
 {% endif %}
{% endfor %}

      {% endif %}

     {% if line.selling_plan_allocation %}
      <span class="order-list__item-variant">{{ line.selling_plan_allocation.selling_plan.name }}</span><br/>
     {% endif %}

     {% if line.item_updates.size > 0 %}
      <span class="order-list__item-update-status">{{line.item_updates[0]}}</span>
     {% elsif line.refunded_quantity > 0 %}
      <span class="order-list__item-refunded">Refunded</span>
     {% endif %}

     {% if line.discount_allocations %}
      {% for discount_allocation in line.discount_allocations %}
       {% if discount_allocation.discount_application.target_selection != 'all' %}
        <p>
         <span class="order-list__item-discount-allocation">
          <img src="{{ 'notifications/discounttag.png' | shopify_asset_url }}" width="18" height="18" class="discount-tag-icon" />
          <span>
           {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
           (-{{ discount_allocation.amount | money }})
          </span>
         </span>
        </p>
       {% endif %}
      {% endfor %}
     {% endif %}
    </td>
     <td class="order-list__price-cell">
      {% if line.original_line_price != line.final_line_price %}
       <del class="order-list__item-original-price">{{ line.original_line_price | money }}</del>
      {% endif %}
      <p class="order-list__item-price">
       {% if line.final_line_price > 0 or line.quantity == 0 %}
        {{ line.final_line_price | money }}
       {% else %}
        Free
       {% endif %}
      </p>
     </td>
   </table>
  </td>
 </tr>{% endfor %}
</table>

    {% else %}

<table class="row">
 {% for line in line_items_including_zero_quantity %}
 <tr class="order-list__item">
  <td class="order-list__item__cell">
   <table>
    <td>
     {% if line.image %}
      <img src="{{ line | img_url: 'compact_cropped' }}" align="left" width="60" height="60" class="order-list__product-image"/>
     {% endif %}
    </td>
    <td class="order-list__product-description-cell">
     {% if line.product.title %}
      {% assign line_title = line.product.title %}
     {% else %}
      {% assign line_title = line.title %}
     {% endif %}

     {% if line.quantity < line.quantity %}
      {% capture line_display %} {{ line.quantity }} of {{ line.quantity }} {% endcapture %}
     {% else %}
      {% assign line_display = line.quantity %}
     {% endif %}

     <span class="order-list__item-title">{{ line_title }}&nbsp;&times;&nbsp;{{ line_display }}</span><br/>

     {% if line.variant.title != 'Default Title' %}
      <span class="order-list__item-variant">{{ line.variant.title }}</span><br/>
     {% endif %}

     {% for group in line.groups %}
      <span class="order-list__item-variant">Part of: {{ group.display_title }}</span><br/>
     {% endfor %}

      {% if line.gift_card and line.properties["__shopify_send_gift_card_to_recipient"] %}
       {% for property in line.properties %}
 {% assign property_first_char = property.first | slice: 0 %}
 {% if property.last != blank and property_first_char != '_' %}
  <div class="order-list__item-property">
   <dt>{{ property.first }}:</dt>
   <dd>
   {% if property.last contains '/uploads/' %}
    <a href="{{ property.last }}" class="link" target="_blank">
    {{ property.last | split: '/' | last }}
    </a>
   {% else %}
    {{ property.last }}
   {% endif %}
   </dd>
  </div>
 {% endif %}
{% endfor %}

      {% endif %}

     {% if line.selling_plan_allocation %}
      <span class="order-list__item-variant">{{ line.selling_plan_allocation.selling_plan.name }}</span><br/>
     {% endif %}

     {% if line.item_updates.size > 0 %}
      <span class="order-list__item-update-status">{{line.item_updates[0]}}</span>
     {% elsif line.refunded_quantity > 0 %}
      <span class="order-list__item-refunded">Refunded</span>
     {% endif %}

     {% if line.discount_allocations %}
      {% for discount_allocation in line.discount_allocations %}
       {% if discount_allocation.discount_application.target_selection != 'all' %}
        <p>
         <span class="order-list__item-discount-allocation">
          <img src="{{ 'notifications/discounttag.png' | shopify_asset_url }}" width="18" height="18" class="discount-tag-icon" />
          <span>
           {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
           (-{{ discount_allocation.amount | money }})
          </span>
         </span>
        </p>
       {% endif %}
      {% endfor %}
     {% endif %}
    </td>
     <td class="order-list__price-cell">
      {% if line.original_line_price != line.final_line_price %}
       <del class="order-list__item-original-price">{{ line.original_line_price | money }}</del>
      {% endif %}
      <p class="order-list__item-price">
       {% if line.final_line_price > 0 or line.quantity == 0 %}
        {{ line.final_line_price | money }}
       {% else %}
        Free
       {% endif %}
      </p>
     </td>
   </table>
  </td>
 </tr>{% endfor %}
</table>

    {% endif %}

โค้ดบล็อกการเปลี่ยนแปลงยอดรวมสินค้าเฉพาะรายการ

      <table class="row subtotal-lines">
 <tr>
  <td class="subtotal-spacer"></td>
  <td>
   <table class="row subtotal-table">

{% assign order_discount_count = 0 %}
{% assign total_order_discount_amount = 0 %}
{% assign has_shipping_discount = false %}

{% for discount_application in discount_applications %}
 {% if discount_application.target_selection == 'all' and discount_application.target_type == 'line_item' %}
  {% assign order_discount_count = order_discount_count | plus: 1 %}
  {% assign total_order_discount_amount = total_order_discount_amount | plus: discount_application.total_allocated_amount %}
 {% endif %}
 {% if discount_application.target_type == 'shipping_line' %}
  {% assign has_shipping_discount = true %}
  {% assign shipping_discount = discount_application.title %}
  {% assign shipping_amount = discount_application.total_allocated_amount %}
 {% endif %}
{% endfor %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Subtotal</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>{{ subtotal_price | plus: total_order_discount_amount | money }}</span>
 </td>
</tr>

{% if order_discount_count > 0 %}
 {% if order_discount_count == 1 %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Order discount</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>-{{ total_order_discount_amount | money }}</span>
 </td>
</tr>

 {% endif %}
 {% if order_discount_count > 1 %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Order discounts</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>-{{ total_order_discount_amount | money }}</span>
 </td>
</tr>

 {% endif %}
 {% for discount_application in discount_applications %}
  {% if discount_application.target_selection == 'all' and discount_application.target_type != 'shipping_line' %}
   <tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span class="subtotal-line__discount">
    <img src="{{ 'notifications/discounttag.png' | shopify_asset_url }}" width="18" height="18" class="discount-tag-icon" />
    <span class="subtotal-line__discount-title">{{ discount_application.title }} (-{{ discount_application.total_allocated_amount | money }})</span>
   </span>
  </p>
 </td>
</tr>

  {% endif %}
 {% endfor %}
{% endif %}

    {% if delivery_method == 'pick-up' %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Pickup</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>{{ shipping_price | money }}</span>
 </td>
</tr>

    {% else %}
     {% if has_shipping_discount %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Shipping</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>Free</span>
 </td>
</tr>

 <tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span class="subtotal-line__discount">
    <img src="{{ 'notifications/discounttag.png' | shopify_asset_url }}" width="18" height="18" class="discount-tag-icon" />
    <span class="subtotal-line__discount-title">{{ shipping_discount }} (-{{ shipping_amount | money }})</span>
   </span>
  </p>
 </td>
</tr>

{% else %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Shipping</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>{{ shipping_price | money }}</span>
 </td>
</tr>

{% endif %}

    {% endif %}

    {% if total_duties %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Duties</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>{{ total_duties | money }}</span>
 </td>
</tr>

    {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Taxes</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>{{ tax_price | money }}</span>
 </td>
</tr>

    {% if total_tip and total_tip > 0 %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Tip</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ total_tip | money }}</strong>
 </td>
</tr>

    {% endif %}
   </table>
   {% assign transaction_size = 0 %}
   {% assign transaction_amount = 0 %}
   {% for transaction in transactions %}
    {% if transaction.status == "success" %}
    {% unless transaction.kind == "authorization" or transaction.kind == "void" %}
     {% assign transaction_size = transaction_size | plus: 1 %}
     {% assign transaction_amount = transaction_amount | plus: transaction.amount %}
    {% endunless %}
    {% endif %}
   {% endfor %}
   <table class="row subtotal-table subtotal-table--total">
   {% if payment_terms and payment_terms.automatic_capture_at_fulfillment == false or b2b?%}
    {% assign due_at_date = payment_terms.next_payment.due_at | date: "%b %d, %Y" %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Total paid today</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>{{ transaction_amount | money_with_currency }}</span>
 </td>
</tr>

    <div class="payment-terms">

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Total due {{ due_at_date }}</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>{{ payment_terms.next_payment.amount_due | money_with_currency }}</span>
 </td>
</tr>

    </div>
   {% else %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Total</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>{{ total_price | money_with_currency }}</span>
 </td>
</tr>

   {% endif %}
   </table>

   {% if total_discounts > 0 %}
    <p class="total-discount">
     You saved <span class="total-discount--amount">{{ total_discounts | money }}</span>
    </p>
   {% endif %}

   {% unless payment_terms %}
   {% if transaction_size > 1 or transaction_amount < total_price %}
    <table class="row subtotal-table">
     <tr><td colspan="2" class="subtotal-table__line"></td></tr>
     <tr><td colspan="2" class="subtotal-table__small-space"></td></tr>

     {% for transaction in transactions %}
      {% if transaction.status == "success" and transaction.kind == "capture" or transaction.kind == "sale" %}
       {% if transaction.payment_details.gift_card_last_four_digits %}
        {% capture transaction_name %}Gift card (ending with {{ transaction.payment_details.gift_card_last_four_digits }}){% endcapture %}
       {% elsif transaction.payment_details.credit_card_company %}
        {% capture transaction_name %}{{ transaction.payment_details.credit_card_company }} (ending in {{ transaction.payment_details.credit_card_last_four_digits }}){% endcapture %}
       {% else %}
        {% capture transaction_name %}{{ transaction.gateway_display_name }}{% endcapture %}
       {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>{{transaction_name}}</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>{{ transaction.amount | money }}</span>
 </td>
</tr>

      {% endif %}
      {% if transaction.kind == 'refund' %}
       {% if transaction.payment_details.gift_card_last_four_digits %}
        {% assign refund_method_title = transaction.payment_details.type %}
       {% elsif transaction.payment_details.credit_card_company %}
        {% assign refund_method_title = transaction.payment_details.credit_card_company %}
       {% else %}
        {% assign refund_method_title = transaction.gateway %}
       {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Refund</span>
    <br>
    <small>{{ refund_method_title | replace: '_', ' ' | capitalize }}</small>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>- {{ transaction.amount | money }}</span>
 </td>
</tr>

      {% endif %}
     {% endfor %}
    </table>

โค้ดบล็อกการเปลี่ยนแปลงยอดรวมรายการใหม่

      <table class="row subtotal-lines">
 <tr>
  <td class="subtotal-spacer"></td>
  <td>
   <table class="row subtotal-table">

{% assign order_discount_count = 0 %}
{% assign total_order_discount_amount = 0 %}
{% assign has_shipping_discount = false %}

{% for discount_application in discount_applications %}
 {% if discount_application.target_selection == 'all' and discount_application.target_type == 'line_item' %}
  {% assign order_discount_count = order_discount_count | plus: 1 %}
  {% assign total_order_discount_amount = total_order_discount_amount | plus: discount_application.total_allocated_amount %}
 {% endif %}
 {% if discount_application.target_type == 'shipping_line' %}
  {% assign has_shipping_discount = true %}
  {% assign shipping_discount = discount_application.title %}
  {% assign shipping_amount = discount_application.total_allocated_amount %}
 {% endif %}
{% endfor %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Subtotal</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>{{ subtotal_price | plus: total_order_discount_amount | money }}</span>
 </td>
</tr>

{% if order_discount_count > 0 %}
 {% if order_discount_count == 1 %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Order discount</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>-{{ total_order_discount_amount | money }}</span>
 </td>
</tr>

 {% endif %}
 {% if order_discount_count > 1 %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Order discounts</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>-{{ total_order_discount_amount | money }}</span>
 </td>
</tr>

 {% endif %}
 {% for discount_application in discount_applications %}
  {% if discount_application.target_selection == 'all' and discount_application.target_type != 'shipping_line' %}
   <tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span class="subtotal-line__discount">
    <img src="{{ 'notifications/discounttag.png' | shopify_asset_url }}" width="18" height="18" class="discount-tag-icon" />
    <span class="subtotal-line__discount-title">{{ discount_application.title }} (-{{ discount_application.total_allocated_amount | money }})</span>
   </span>
  </p>
 </td>
</tr>

  {% endif %}
 {% endfor %}
{% endif %}

    {% if delivery_method == 'pick-up' %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Pickup</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>{{ shipping_price | money }}</span>
 </td>
</tr>

    {% else %}
     {% if has_shipping_discount %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Shipping</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>Free</span>
 </td>
</tr>

 <tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span class="subtotal-line__discount">
    <img src="{{ 'notifications/discounttag.png' | shopify_asset_url }}" width="18" height="18" class="discount-tag-icon" />
    <span class="subtotal-line__discount-title">{{ shipping_discount }} (-{{ shipping_amount | money }})</span>
   </span>
  </p>
 </td>
</tr>

{% else %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Shipping</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>{{ shipping_price | money }}</span>
 </td>
</tr>

{% endif %}

    {% endif %}

    {% if total_duties %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Duties</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>{{ total_duties | money }}</span>
 </td>
</tr>

    {% endif %}

    {% for fee in fees %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>{{ fee.title }}</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ fee.subtotal | money }}</strong>
 </td>
</tr>

{% endfor %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Taxes</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>{{ tax_price | money }}</span>
 </td>
</tr>

    {% if total_tip and total_tip > 0 %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Tip</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>{{ total_tip | money }}</span>
 </td>
</tr>

    {% endif %}
   </table>

   {% assign transaction_size = 0 %}
   {% assign transaction_amount = 0 %}
   {% for transaction in transactions %}
    {% if transaction.status == "success" %}
     {% if transaction.kind == "sale" or transaction.kind == "capture" %}
      {% assign transaction_size = transaction_size | plus: 1 %}
      {% assign transaction_amount = transaction_amount | plus: transaction.amount %}
     {% elsif transaction.kind == "refund" or transaction.kind == "change" %}
      {% assign transaction_size = transaction_size | plus: 1 %}
      {% assign transaction_amount = transaction_amount | minus: transaction.amount %}
     {% endif %}
    {% endif %}
   {% endfor %}

   <table class="row subtotal-table subtotal-table--total">
   {% if payment_terms and payment_terms.automatic_capture_at_fulfillment == false or b2b?%}
    {% assign due_at_date = payment_terms.next_payment.due_at | date: "%b %d, %Y" %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Total paid today</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>{{ transaction_amount | money_with_currency }}</span>
 </td>
</tr>

    <div class="payment-terms">

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Total due {{ due_at_date }}</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>{{ payment_terms.next_payment.amount_due | money_with_currency }}</span>
 </td>
</tr>

    </div>
   {% elsif transaction_amount != total_price %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Total</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>{{ total_price | money_with_currency }}</span>
 </td>
</tr>

    <div class="payment-terms">

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Total paid</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>{{ transaction_amount | money_with_currency }}</span>
 </td>
</tr>

    </div>
   {% else %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Total</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>{{ total_price | money_with_currency }}</span>
 </td>
</tr>

   {% endif %}
   </table>

   {% if total_discounts > 0 %}
    <p class="total-discount">
     You saved <span class="total-discount--amount">{{ total_discounts | money }}</span>
    </p>
   {% endif %}

   {% unless payment_terms %}
   {% if transaction_size > 1 or transaction_amount < total_price %}
    <table class="row subtotal-table">
     <tr><td colspan="2" class="subtotal-table__line"></td></tr>
     <tr><td colspan="2" class="subtotal-table__small-space"></td></tr>

     {% for transaction in transactions %}
      {% if transaction.status == "success" and transaction.kind == "capture" or transaction.kind == "sale" %}
       {% if transaction.payment_details.credit_card_company %}
        {% capture transaction_name %}{{ transaction.payment_details.credit_card_company }} (ending in {{ transaction.payment_details.credit_card_last_four_digits }}){% endcapture %}
       {% else %}
        {% capture transaction_name %}{{ transaction.gateway_display_name }}{% endcapture %}
       {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>{{transaction_name}}</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>{{ transaction.amount | money }}</span>
 </td>
</tr>

      {% endif %}
      {% if transaction.kind == 'refund' %}
       {% if transaction.payment_details.credit_card_company %}
        {% assign refund_method_title = transaction.payment_details.credit_card_company %}
       {% else %}
        {% assign refund_method_title = transaction.gateway %}
       {% endif %}

       {% assign current_date = transaction.created_at | date: "%B %e, %Y" %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>{{ refund_method_title | capitalize }} refund</span>
    <br>
    <small>{{ current_date }}</small>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <span>- {{ transaction.amount | money }}</span>
 </td>
</tr>

      {% endif %}
     {% endfor %}
    </table>

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี