Opdatering af mailmeddelelsen om godkendt returnering for ombytninger

Hvis din butik bruger tilpassede meddelelsesskabeloner, skal du muligvis opdatere din mailmeddelelse om returnering godkendt manuelt for at sikre, at det fungerer, når du føjer byttevarer til en returnering.

Disse ændringer kræver, at du er fortrolig med den kode, der bruges i Shopifys meddelelsesskabeloner. Hvis dine skabeloner er meget tilpassede, og du er i tvivl om, hvordan du foretager de nødvendige ændringer, skal du kontakte udvikleren, der har lavet ændringerne, eller klikke på Tilbage til standard for at gendanne din skabelon til den oprindelige tilstand. Hvis du går tilbage til standard, fjernes alle dine tilpasninger, men standardskabelonen sikrer, at du har den nyeste skabelonversion.

Opdater mailmeddelelsen om godkendt returnering

Du kan opdatere meddelelsen om godkendt returnering, så den indeholder følgende ændringer:

 • For nettobetaling af ombytninger kan en kunde nu modtage en betalingshandling (knappen Betal nu) i sin returmail. Dette omfatter opdateringer af instruktionerne i mailen, så de afspejler den udestående saldo, som en kunde skylder, og instruktionerne flyttes til toppen af mailen.
 • Et nyt afsnit, der viser ombytningsvarer under overskriften Varer, du vil modtage, og omdøber afsnittet Returnerede varer til Varer, der skal returneres.
 • Der inkluderes et økonomisk resume som en del af returmailen med omkostningerne for returneringen og ombytningsvarerne samt gældende returgebyrer.

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Meddelelser i Shopify-administrator.
 2. Klik på Kundenotifikationer.
 3. Klik på Returneringsanmodning er godkendt i afsnittet Returneringer.
 4. Klik på Rediger kode.
 5. Opdater undertitlen, så den indeholder logikken for levering og ordrens saldo:
  1. Find den første {% if has_label_attached %} kodelinje.
  2. Erstat den eksisterende kodeblok med følgende kodeblok:
 {% if has_label_attached %}
  Print your return shipping label and attach it to the package containing your return items.
 {% else %}
  {% if return_delivery_first.type == 'shopify_label' and return.order_total_outstanding > 0 %}
   Your return was approved and a balance is due. Pay the outstanding balance, and once you receive your return shipping label, follow the instructions to complete your return.
  {% else %}
   We will send you additional information to complete the return.
  {% endif %}
 {% endif %}
 1. Opdater vejledningen til returlevering:
  1. Find kodelinjen <p class="return-approved__body">...</p>.
  2. Tilføj følgende kodeblok efter kodelinjen:
{% if has_label_attached or has_tracking_number %}
<table class="row section">
 <tr>
  <td class="section__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>
       <h3>Instructions</h3>
      </td>
     </tr>
    </table>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>
       <ol class="return-approved__instructions">
        <li class="return-approved__instruction-step">Pack the items you're returning.</li>
        {% if return.checkout_payment_collection_url %}
         <li class="return-approved__instruction-step">Pay the outstanding balance.</li>
        {% endif %}
        <li class="return-approved__instruction-step">Print your return label and attach it to the package. Cover or remove any old shipping labels.</li>
        <li class="return-approved__instruction-step">
         {% if return_delivery_first.carrier_name %}
          Give the package to {{ return_delivery_first.carrier_name }}.
         {% else %}
          Give the package to the carrier identified on the label.
         {% endif %}
        </li>
        {% if has_tracking_number %}
         <li class="return-approved__instruction-step">Track your return to make sure we get it.</li>
        {% endif %}
       </ol>
       {% if has_tracking_number %}
        <p class="return-approved__tracking-number">
         {% if return_delivery_first.carrier_name %}
           {{ return_delivery_first.carrier_name }} tracking number: <a target="_blank" href="{{ return_delivery_first.tracking_url) }}">{{ return_delivery_first.tracking_number) }}</a>
         {% else %}
           Tracking number: <a target="_blank" href="{{ return_delivery_first.tracking_url) }}">{{ return_delivery_first.tracking_number) }}</a>
         {% endif %}
        </p>
       {% endif %}
      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>
{% endif %}
 1. Opdater call to action, så den indeholder logikken Betal nu:
  1. Find kodelinjen <table class="row actions">...</table>.
  2. Erstat den eksisterende kodeblok med følgende kodeblok:
{% if has_label_attached %}
 {% capture url_primary %}{{ public_file_url }}{% endcapture %}
 {% capture text_primary %}Print return label{% endcapture %}
 {% capture url_secondary %}{{ return.checkout_payment_collection_url }}{% endcapture %}
 {% capture text_secondary %}Pay now{% endcapture %}

 <table class="row actions">
  <tr>
   <td class="empty-line">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td class="actions__cell">
    {% if url_primary != blank or url_secondary != blank %}
     {% if url_primary != blank %}
    <table class="button main-action-cell">
     <tr>
      <td class="button__cell">
       <a href="{{ url_primary }}" class="button__text">{{ text_primary }}</a>
      </td>
     </tr>
    </table>
     {% endif %}
     {% if url_secondary != blank %}
    <table class="button return__mobile-padding main-action-cell">
     <tr>
      <td class="button__cell">
       <a href="{{ url_secondary }}" class="button__text return__main-button">{{ text_secondary }}</a>
      </td>
     </tr>
    </table>
     {% endif %}
    <table class="link secondary-action-cell">
     <tr>
      <td class="link__cell">or <a target="_blank" href="{{ order.order_status_url }}">View your order</a></td>
     </tr>
    </table>
    {% else %}
    <table class="button main-action-cell">
     <tr>
      <td class="button__cell">
       <a href="{{ order.order_status_url }}" class="button__text">View your order</a>
      </td>
     </tr>
    </table>
    {% endif %}
   </td>
  </tr>
 </table>

{% else %}
 {% capture url_primary %}{{ return.checkout_payment_collection_url }}{% endcapture %}
 {% capture text_primary %}Pay now{% endcapture %}
 {% capture url_secondary %}{% endcapture %}
 {% capture text_secondary %}{% endcapture %}

 <table class="row actions">
  <tr>
   <td class="empty-line">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td class="actions__cell">
    {% if url_primary != blank or url_secondary != blank %}
     {% if url_primary != blank %}
    <table class="button main-action-cell">
     <tr>
      <td class="button__cell">
       <a href="{{ url_primary }}" class="button__text">{{ text_primary }}</a>
      </td>
     </tr>
    </table>
     {% endif %}
     {% if url_secondary != blank %}
    <table class="button return__mobile-padding main-action-cell">
     <tr>
      <td class="button__cell">
       <a href="{{ url_secondary }}" class="button__text return__main-button">{{ text_secondary }}</a>
      </td>
     </tr>
    </table>
     {% endif %}
    <table class="link secondary-action-cell">
     <tr>
      <td class="link__cell">or <a target="_blank" href="{{ order.order_status_url }}">View your order</a></td>
     </tr>
    </table>
    {% else %}
    <table class="button main-action-cell">
     <tr>
      <td class="button__cell">
       <a href="{{ order.order_status_url }}" class="button__text">View your order</a>
      </td>
     </tr>
    </table>
    {% endif %}
   </td>
  </tr>
 </table>

{% endif %}
 1. Fjern de gamle instruktioner nederst i meddelelsen:

  1. Find kodelinjen <h3>Instructions</h3>.
  2. Find og fjern hele kodeblokken for <table class="row section">...</table>.
 2. Tilføj ombytningsvarelinjer, og opdater titel på returvarer:

  1. Find tagget <h3>Return summary</h3>.
  2. Erstat den udvendige tabel, der matcher <table class="row section">, med følgende blok:
{%- if return.line_items.size > 0 -%}
<table class="row section">
 <tr>
  <td class="section__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>
       <h3>Items to return</h3>
      </td>
     </tr>
    </table>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

<table class="row">
 {% for line_item in return.line_items %}
 <tr class="order-list__item">
  <td class="order-list__item__cell">
   <table>
    <td>
     {% if line_item.image %}
      <img src="{{ line_item | img_url: 'compact_cropped' }}" align="left" width="60" height="60" class="order-list__product-image"/>
     {% endif %}
    </td>
    <td class="order-list__product-description-cell">
     {% assign line_display = line_item.quantity %}

     <span class="order-list__item-title">{{ line_item.title_without_variant }}&nbsp;&times;&nbsp;{{ line_display }}</span><br/>

     {% if line_item.variant.title != 'Default Title' %}
      <span class="order-list__item-variant">{{ line_item.variant.title }}</span><br/>
     {% endif %}

     {% if line_item.discount_allocations %}
      {% for discount_allocation in line_item.discount_allocations %}
       {% if discount_allocation.amount > 0 %}
       <p>
        <span class="order-list__item-discount-allocation">
         <img src="{{ 'notifications/discounttag.png' | shopify_asset_url }}" width="18" height="18" class="discount-tag-icon" />
         <span>
          {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
          (-{{ discount_allocation.amount | money }})
         </span>
        </span>
       </p>
       {% endif %}
      {% endfor %}
     {% endif %}
    </td>

    <td class="order-list__price-cell">
     {% if line_item.original_line_price != line_item.final_line_price %}
      <del class="order-list__item-original-price">{{ line_item.original_line_price | money }}</del>
     {% endif %}
     <p class="order-list__item-price">
      {% if line_item.final_line_price > 0 %}
       {% capture final_line_price %}
         {{ line_item.final_line_price | money }}
       {% endcapture %}
       {{ final_line_price }}
      {% else %}
       Free
      {% endif %}
     </p>
    </td>
   </table>
  </td>
 </tr>
 {% endfor %}
</table>

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>
    {%- endif -%}

    {%- if return.exchange_line_items.size > 0 -%}
     <table class="row section">
 <tr>
  <td class="section__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>
       <h3>Items you'll receive</h3>
      </td>
     </tr>
    </table>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

<table class="row">
 {% for line_item in return.exchange_line_items %}
 <tr class="order-list__item">
  <td class="order-list__item__cell">
   <table>
    <td>
     {% if line_item.image %}
      <img src="{{ line_item | img_url: 'compact_cropped' }}" align="left" width="60" height="60" class="order-list__product-image"/>
     {% endif %}
    </td>
    <td class="order-list__product-description-cell">
     {% assign line_display = line_item.quantity %}

     <span class="order-list__item-title">{{ line_item.title_without_variant }}&nbsp;&times;&nbsp;{{ line_display }}</span><br/>

     {% if line_item.variant.title != 'Default Title' %}
      <span class="order-list__item-variant">{{ line_item.variant.title }}</span><br/>
     {% endif %}

     {% if line_item.discount_allocations %}
      {% for discount_allocation in line_item.discount_allocations %}
       {% if discount_allocation.amount > 0 %}
       <p>
        <span class="order-list__item-discount-allocation">
         <img src="{{ 'notifications/discounttag.png' | shopify_asset_url }}" width="18" height="18" class="discount-tag-icon" />
         <span>
          {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
          (-{{ discount_allocation.amount | money }})
         </span>
        </span>
       </p>
       {% endif %}
      {% endfor %}
     {% endif %}
    </td>

    <td class="order-list__price-cell">
     {% if line_item.original_line_price != line_item.final_line_price %}
      <del class="order-list__item-original-price">{{ line_item.original_line_price | money }}</del>
     {% endif %}
     <p class="order-list__item-price">
      {% if line_item.final_line_price > 0 %}
       {% capture final_line_price %}
         {{ line_item.final_line_price | money }}
       {% endcapture %}
       {{ final_line_price }}
      {% else %}
       Free
      {% endif %}
     </p>
    </td>
   </table>
  </td>
 </tr>
 {% endfor %}
</table>

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>
{%- endif -%}
 1. Vi introducerer økonomi og returgebyrer. Tilføj følgende blok efter ændringerne fra det forrige trin, eller tilføj blokken før kodelinjen <table class="row footer">:
<table class="row">
 {% for line_item in return.exchange_line_items %}
 <tr class="order-list__item">
  <td class="order-list__item__cell">
   <table>
    <td>
     {% if line_item.image %}
      <img src="{{ line_item | img_url: 'compact_cropped' }}" align="left" width="60" height="60" class="order-list__product-image"/>
     {% endif %}
    </td>
    <td class="order-list__product-description-cell">
     {% assign line_display = line_item.quantity %}

     <span class="order-list__item-title">{{ line_item.title_without_variant }}&nbsp;&times;&nbsp;{{ line_display }}</span><br/>

     {% if line_item.variant.title != 'Default Title' %}
      <span class="order-list__item-variant">{{ line_item.variant.title }}</span><br/>
     {% endif %}

     {% if line_item.discount_allocations %}
      {% for discount_allocation in line_item.discount_allocations %}
       {% if discount_allocation.amount > 0 %}
       <p>
        <span class="order-list__item-discount-allocation">
         <img src="{{ 'notifications/discounttag.png' | shopify_asset_url }}" width="18" height="18" class="discount-tag-icon" />
         <span>
          {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
          (-{{ discount_allocation.amount | money }})
         </span>
        </span>
       </p>
       {% endif %}
      {% endfor %}
     {% endif %}
    </td>

    <td class="order-list__price-cell">
     {% if line_item.original_line_price != line_item.final_line_price %}
      <del class="order-list__item-original-price">{{ line_item.original_line_price | money }}</del>
     {% endif %}
     <p class="order-list__item-price">
      {% if line_item.final_line_price > 0 %}
       {% capture final_line_price %}
         {{ line_item.final_line_price | money }}
       {% endcapture %}
       {{ final_line_price }}
      {% else %}
       Free
      {% endif %}
     </p>
    </td>
   </table>
  </td>
 </tr>
 {% endfor %}
</table>

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>
    {%- endif -%}

    <table class="row content">
 <tr>
  <td class="content__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

     <table class="row subtotal-lines">
 <tr>
  <td class="subtotal-spacer"></td>
  <td>
   <table class="row subtotal-table">

    {% capture line_items_subtotal_price %}
     {% if return.line_items_subtotal_price < 0 %}
      -{{ return.line_items_subtotal_price | abs | money }}
     {% else %}
      {{ return.line_items_subtotal_price | money }}
     {% endif %}
    {% endcapture %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Subtotal</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ line_items_subtotal_price }}</strong>
 </td>
</tr>

    {% assign fees = return.fees %}
    {% for fee in fees %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>{{ fee.title }}</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ fee.subtotal | money }}</strong>
 </td>
</tr>

{% endfor %}

    {% if return.total_tax_price %}
     {% capture total_tax_price %}
      {% if return.total_tax_price < 0 %}
       -{{ return.total_tax_price | abs | money }}
      {% else %}
       {{ return.total_tax_price | money }}
      {% endif %}
     {% endcapture %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Estimated taxes</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ total_tax_price }}</strong>
 </td>
</tr>

    {% endif %}

    {% if return.total_price > 0 %}
    <table class="row subtotal-table subtotal-table--total">

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Amount to pay</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ return.total_price | money_with_currency }}</strong>
 </td>
</tr>

    </table>
    {% elsif return.total_price <= 0 %}
    <table class="row subtotal-table subtotal-table--total">

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Estimated refund</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ return.total_price | abs | money_with_currency }}</strong>
 </td>
</tr>

    </table>
    {% endif %}
   </table>
  </td>
 </tr>
</table>

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>
 1. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis