Sporing og justering af lagerbeholdningen

Konfigurer lagersporing

Før du kan se eller justere lagerniveauer for et produkt, skal du konfigurere lagersporing for produktet. Når sporing er konfigureret, er en lagerhistorik tilgængelig i 90 dage.

Trin:

Se dit produktlager

Du kan se lagerantallet for dine produktvarianter på siden Lager.

Du kan også se produktlager på siden Produkter, som viser et kombineret lagerantal for alle varianter af hvert produkt.

Juster lagerniveauer

Du kan ændre lagerantallet for produktvarianter på siden Lager.

Hvis du administrerer lagre på flere lokationer, kan du få flere oplysninger i Ændring af lagerantal efter lokation.

Trin:

  1. Gå til Produkter > Lager i din Shopify-administrator.

  2. Ret lagerantallet under Opdater mængde:

- Hvis du vil justere antallet, skal du klikke på Tilføj og indtaste et tal. Du kan bruge et negativt tal til at trække fra lagerbeholdningen. - Hvis du vil angive et nyt samlet lagerantal, skal du klikke på Angiv og indtaste et tal.

Det nye samlede antal vises under Mængde.

  1. Klik på Gem.

Se et produkts lagerhistorik

Hvis du bruger Shopify til at spore et produkts lagerbeholdning, kan du se historikken over lagerjusteringerne for produktet. Hvis produktet har varianter, kan du se lagerhistorikken for hver variant, som spores, men du kan ikke se lagerhistorikken for alle varianter på én gang.

Du kan kun se lagerhistorikken for de seneste 90 dage for et produkt eller en variant.

Når du ser lagerhistorikken for et produkt eller en variant, vil du se følgende oplysninger om lagerjusteringer:

  • Dato – datoen for hver enkelt regulering
  • Event – den event, der forårsagede reguleringen, som f.eks. en overførsel eller en ordre
  • Reguleret af – den medarbejder, som har foretaget reguleringen
  • Regulering – det antal, der er blevet reguleret med. Antallet kan være negativt eller positivt
  • Antal – lagerantallet efter reguleringen

Fremgangsmåde:

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis