Sådan ser du butikkerne i din Shopify-organisationsadministrator

Butikslisten indeholder følgende oplysninger:

  • navn
  • type
  • status
  • primært domæne
  • valuta
  • aktive salgskanaler

Butikkens status

En butiks status er enten "Aktiv" eller "Afventende" tillæg til kontrakt.

Beskrivelser af statusser for butik.
Status Beskrivelse
Aktiv

Aktive butikker er fuldt oprettede butikker, som er klar til at sælge til dine kunder.

En aktiv butik er ikke nødvendigvis åben for offentligheden. Der kræves muligvis en smule opsætning for en ny butik, som f.eks. tilføjelse af produkter, medarbejdere eller salgskanaler.

Afventer tillæg til kontrakt

Afvende butikker er nyligt oprettede butikker, der muligvis overstiger dine kontraktlige begrænsninger.

Afventende butikker bliver "Aktive", når du har godkendt eventuelle yderligere gebyrer, og anmodningen er blevet behandlet af Shopify.

Butikstype

En butiks type er dens generelle formål. Typen kan påvirke faktureringen eller opsætningen for butikken, men dette begrænser ikke dens funktioner eller egenskaber.

Beskrivelse af butikstyper.
Butikstype Beskrivelse
Fakturering af butik Din faktureringsbutik er den første butik, der åbnes i din kontrakt, og den anses for at være din organisations primære butik. Det er muligt at få adgang til oplysninger om økonomiske anliggender, som f.eks. fakturering, i faktureringsbutikken. Hvis du har brug for at ændre faktureringsbutikken i din organisation, skal du kontakte Shopify Plus-support.
Udvidelse En udvidelsesbutik er en ekstra butik, der er åbnet for at supplere din hovedbutik. Det kan f.eks. være med henblik på at sælge på forskellige sprog eller i forskellige valutaer.
Detail En detailforretning, der er oprettet til udelukkende fysisk salg.
Kun medlemmer En butik for medlemmer, der er oprettet til udelukkende at sælge til medarbejdere eller et udvalgt antal medlemmer.
Engrossalg En engrosforretning, der er oprettet til at sælge til andre virksomheder.
Udvikling En udviklingsbutik, der er oprettet for at give shopejere mulighed for at eksperimentere med temaer, branding eller tilpasset kodning. Udviklingsbutikker er ikke beregnet til salg af produkter.
Andre En butik, der er oprettet af en årsag, der ikke er inkluderet i andre butikstyper.

Butiksoplysninger

Klik på en butiks navn på siden Butikker, hvis du vil se flere oplysninger om denne specifikke butik. Afsnittet Butiksoplysninger indeholder detaljerede oplysninger om butikken.

Oplysninger, der er tilgængelige på siden over butiksoplysninger.
Butiksoplysninger Beskrivelse
Butiksnavn Viser navnet på butikken, som det vises på dit website, i kundemeddelelser og i markedsføringsmails.
Internt butiksnavn og -id Viser butiksnavnets og den forkortelse, der bruges til at identificere butikken i den globale navigationsmenu. Du kan ændre det interne butiksnavn og -id.
Butikstype Beskriver butikkens primære formål.
Butiksdomæne Viser butikkens aktuelle primære domæne, og om der er andre domæner, der er tilknyttet butikken.
Butiksvaluta Viser din butiks primære valuta, som bruges i butikkens produktpriser og rapportværdier.
Aktiverede valutaer Viser de valutaer, som kunder kan bruge til at betale for deres køb. Aktiverede valutaer vises kun, hvis du sælger i flere valutaer.
Butiksadgang Viser antallet af brugere i din organisation, som har adgang til butikken.
Butiksejer Viser, hvilken bruger der har butiksejertilladelser. Butiksejeren har fuld tilladelse i butikken og kan få adgang til dens finansielle oplysninger.
Salgskanaler Viser, hvilke kanaler der er aktive i butikken på nuværende tidspunkt, f.eks. webshop, Facebook eller Instagram.
Aktuelt tema Viser, hvilket tema der er udgivet i butikken på nuværende tidspunkt, og giver en forhåndsvisning af butikkens udseende på computer og mobil.
Apps Viser antallet af apps, der er installeret i butikken, både offentlige og private apps.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis