Shopify Markets Pro

Shopify Markets Pro utvider mulighetene i de grensekryssende administrasjonsverktøyene som tilbys av Shopify Markets. Sammen med verktøy som hjelper deg å konfigurere og administrere salg i internasjonale markeder tilbyr Shopify Markets Pro tilleggsfunksjoner som drives av Global-e for å hjelpe deg å skalere og optimalisere internasjonale markeder direkte fra Shopify-administrator. Shopify Markets Pro er bare tilgjengelig for forhandlere som er basert i fastlands-USA. Les mer om krav og hensyn for bruk av Markets Pro.

Når du bruker Shopify Markets Pro blir Global-e den registrerte forhandleren. En registrert forhandler er den juridiske enheten som er ansvarlig for salg av produkter til en kunde, og for å følge lokal lovgivning og forskrifter i et annet område eller land. Med mindre en annen part som Global-e engasjeres for å ta på seg dette ansvaret fungerer de fleste forhandlere som sin egen registrerte forhandler. Når du fungerer som din egen registrerte forhandler er du ansvarlig for å registrere deg for og innrapportere avgifter, konfigurere godtak av lokale betalingsmåter og organisering av frakt og oppfyllelse.

Med Shopify Markets Pro administrerer Global-e kompleksiteten ved å selge til andre land eller områder på dine vegne, inkludert innbetaling av skatter til lokale myndigheter, godta lokale betalingsmåter og administrasjon av tollplikter og importavgifter, slik at du raskt kan begynne å selge til nye internasjonale markeder. Når du bruker Markets Pro trenger du ikke skatteregistrering i landene du selger til. Global-e har skatteregistreringen, slik at du lovlig kan selge internasjonalt.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis