Angi prisjusteringer

I tillegg til å konfigurere avrundingsregler for produktpriser og fraktpriser og konfigurere faste produktpriser for land og områder, kan du også kontrollere lokal prissetting ved å konfigurere prisjusteringer for land og områder.

Prisjusteringer er prosentmessige endringer i grunnprisen for produktene i butikken. Prisjusteringen gjelder for alle produkter som selges til kunder i et land eller område.

Du kan se en nedbrytning av hvordan hver enkelt produktpris er beregnet for hvert marked.

Angi prisjusteringer for et marked

Angivelse av en prismargin lar deg øke eller senke prisene for alle produkter i et bestemt land eller region. Prisjusteringer vises som en prosentverdi, som betyr at en justering på +100 % dobler prisen på varen, og en justering på -50 % reduserer prisen på varen med halvparten.

Steg:

  1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.

  2. I seksjonen Andre markeder klikker du Administrer ved siden av markedet du vil justere priser for.

  3. Klikk på Administrer ved siden av Produkter og prissetting.

  4. Velg prisøkning i seksjonen Prisjustering for å angi en prisøkningsjustering, eller prisnedgang for å angi en prisjusteringsnedgang.

  5. Angi prosentsatsen for justeringen.

  6. Klikk på Lagre.

Du kan også opprette prisjusteringer for et land eller en region med Prisliste-API.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis