Debut

Debut er et fleksibelt tema som er egnet for alle butikker, uavhengig av størrelsen til lagerbeholdningen. Med Debut kan du raskt konfigurere en butikk og starte å selge. Debut ser bra ut uten tilpasning av tema.

Eksempel på nettbutikk som bruker Debut

Debut er ideelt hvis du vil

 • starte å selge umiddelbart, uten å gjøre mange tilpasninger av temaet ditt
 • være sikker på at butikken ser bra ut på nettbrett og smarttelefoner
 • omorganisere butikkoppsettet enkelt og se endringene dine i sanntid

Temaredaktør

Bruk temaredigering til å tilpasse temaet. Verktøyslinjen i temaredigereren er delt inn i Seksjoner og Temainnstillinger.

Verktøyslinjen i temaredigereren viser Seksjoner og Temainnstillinger.

Du kan bruke seksjoner til å modifisere innholdet og oppsettet til de ulike sidene i butikken din. Du kan bruke temainnstillingene til å tilpasse butikkens skrifttyper og farger, foreta endringer i koblinger til sosiale medier og kasseinnstillinger.

Seksjoner er egendefinerbare blokker med innhold fra ulike sider på nettbutikken din.

 • Hjemmesideseksjoner inkluderer funksjoner som f.eks. en lysbildeserie eller en registreringsfunksjon for nyhetsbrevet, som du kan legge til, flytte eller fjerne. Du kan ha opptil 25 seksjoner på hjemmesiden.

 • Hver type har sine egne seksjoner. For eksempel fastslår produktside-seksjonen oppsettet til hver produktside i nettbutikken din.

 • Sideseksjoner hører alltid til i spesifikke steder i nettbutikken. Du kan tilpasse sideseksjonene, men du kan ikke omorganisere eller fjerne dem.

 • Hvert tema inkluderer faste seksjoner som f.eks. topp- og bunntekst, som vises på alle sidene i nettbutikken.

Du kan lese mer om Debut sine unike utvalg av seksjoner og hvordan du tilpasser dem slik at de passer til virksomeheten din.

Debut inkluderer følgende statiske deler:

 • Overskrift
 • Bunntekst
 • Produktsider
 • Samlingsider
 • Samlingsliste-side
 • Bloggsider
 • Innlegg
 • Handlekurvside

Dynamiske seksjoner

Du kan legge til, flytte og fjerne disse seksjonene for å tilpasse hjemmesidens oppsett. Hvert tema har et unikt sett med seksjoner du kan velge fra.

Debut inkluderer følgende dynamiske deler:

 • Blogginnlegg
 • Samlingsliste
 • Fremhevet samling
 • Galleri
 • Bilde med tekst
 • Bilde med tekstoverlegg
 • Logoliste
 • Lysbildefremvisning
 • Utvalgt produkt
 • Nyhetsbrev
 • Kart
 • Rik tekst
 • Tilbakemeldinger fra kunder
 • Tekstkolonner med bilder
 • Video
 • Tilpasset innhold

Overskrift

I overskriftdelen kan du redigere innholdet som vises øverst på hver side i butikken din. Du kan legge til et logobilde, velge hvilken meny som skal vises, og opprette en kunngjøringside.

Overskriftlinjen på nettstedet som heter John's Apparel, viser elementene i hovedmenyen, et søkeikon og en et handlekurvikon

Slik tilpasser du overskriftdeler:

 1. Ved siden av Debutklikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Deler.

 3. Klikk på Overskrift.

 4. I Justering av logo-området velger du Venstre eller Midtstilt for å angi justeringen av logoen din. Hvis du ikke legger til et logobilde, vises butikknavnet i tekst i stedet. Du kan endre butikknavnet i Generelle innstillinger-siden av administratoren.

 5. I Logobilde-området klikker du på Velg bilde for å legge til en logo. Klikk på Last opp for å laste opp et bilde fra datamaskinen. Klikk på Gratis bilder for å bruke et gratis arkivbilde fra Burst.

 6. Juster Tilpasset logobredde-glidebryteren til ønskelig bredde for å endre logostørrelsen. Justering av logobredden forvrenger ikke logobildet ditt.

 7. I Meny-området klikker du på Endre for å velge hvilken meny du vil vise i overskriften. Velg en eksisterende meny eller opprett en ny ved å klikke på Opprett meny. Klikk på Fjern hvis du ikke vil vise en meny i overskriften.

 8. Følg disse trinnene for å vise en kunngjøring øverst på siden:

 9. I Kunngjøring-området merker du av for Vis kunngjøring.

 10. Merk av for Bare hjemmesiden for å bare vise kunngjøringen på hjemmesiden. Ellers vises kunngjøringen på alle sidene i butikken.

 11. Skriv inn teksten for kunngjøringen din, i Tekst-feltet.

 12. For å legge til en kobling til kunngjøringen din skriver du nettadressen inn i Kobling-feltet.

 13. For å endre fargen til bakgrunnen til kunngjøringslinjen klikker du på Linje-fargekartet og velger en farge.

 14. For å endre fargen til kunngjøringsteksten klikker du på Tekst-fargekartet og velger en farge.

 15. Klikk på Lagre.

Bunntekst

I bunntekstseksjonen kan du redigere innholdet som vises nederst på hver side i butikken din. Du kan legge til følgende funksjoner i bunnteksten:

 • opptil to menyer
 • en registrering for nyhetsbrev
 • betalingsikoner

Bunntekstdelen av et nettsted som viser en meny, registrering for nyhetsbrev og tekst om opphavsrett.

Slik tilpasser du bunntekstdeler:

 1. Ved siden av Debutklikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Deler.

 3. Klikk på Bunntekst.

 4. Tilpass den primære bunntekstmenyen fra Primær meny-området. Klikk på Rediger meny for å redigere standardmenyen. Klikk på Endre og velg en eksisterende meny eller klikk på Opprett meny for å bytte til en annen meny.

 5. Legg til en ytterligere meny i bunnteksten fra Ytterligere meny-området.

 6. Følg disse trinnene for å legge til registrering til nyhetsbrev i bunnteksten:

  1. Merk av for Vis registrering for nyhetsbrev.
  2. Skriv inn en underoverskrift for registrering for nyhetsbrevet ditt i Underoverskrift-feltet.
 7. Legg til betalingsikoner, for eksempel Mastercard eller PayPal, i bunnteksten ved å merke av for Vis betalingsikoner.

 8. Klikk på Lagre.

Produktsider

I Produktsider-seksjonen kan du legge til eller fjerne disse elementene:

 • En mengdevelger
 • Variantetiketter
 • Produktmerket eller leverandøren
 • Bildezoom
 • En dynamisk knapp for å gå til kassen
 • Knapper for deling på sosiale medier
 • Produktanbefalinger

Du kan også angi størrelsen til bildene dine.

Rediger innstillinger for produktsiden

 1. Fra rullegardinmenyen i den øverste linjen velger du Produktsider.

 2. Klikk på Deler.

 3. Klikk på Produktsider.

 4. For å angi størrelsen til bildene dine velger du en bildestørrelse fra Bildestørrelse-rullegardinmenyen.

 5. Merk av for Vis mengdevelger for å vise en mengdevelger.

 6. For å vise variantetiketter, for eksempel «Størrelse» og «Farge», merker du av for Vis variantetiketter. Variantetikettene som vises, er basert på navnene på variantalternativer for produktet.

 7. Merk av for Vis leverandør for å vise produktmerket eller leverandøren. Du må legge til en leverandør i produktet for å vise en merkevare eller leverandør.

 8. For å la kunder zoome inn ved å holde musepekeren over produktbildet merker du av for Aktiver bildezoom.

 9. For å vise en dynamisk knapp for å gå til kassen merker du av for Vis dynamisk knapp for å gå til kassen.

 10. For å vise knapper for deling på sosiale medier merker du av for Vis knapper for deling på sosiale medier.

 11. Klikk på Lagre.

Legge til eller fjerne produktanbefalinger

Du kan vise anbefalte produkter på produktsidene for å gjøre det enklere for kunder å oppdage andre produkter de kan ha interesse av.

 1. Fra rullegardinmenyen i den øverste linjen velger du Produktsider.

 2. Klikk på Produktanbefalinger.

 3. Bruk avmerkingsboksen Vis dynamiske anbefalinger for å vise eller skjule produktanbefalinger på produktsidene.

 4. Valgfritt: For å endre tittelen som vises over de anbefalte produktene, skriver du inn en ny tittel i overskrift-feltet.

 5. Valgfritt: For å vise eller skjule leverandørene i produktbeskrivelsene, bruker du avmerkingsboksen Vis leverandør.

 6. Klikk på Lagre.

Samlingsider

Du kan konfigurere samlingsidene dine for å la kunder filtrere og sortere gjennom produkter i samlingen. Du kan velge et samlingsoppsett – enten et rutenett eller en liste – og velge hvor mange produkter du vil vise.

Slik angir du oppsettet for samlingsidene dine:

 1. Naviger til en samlingside i redigeringsprogrammet for temaer.

 2. Klikk på Deler-fanen.

 3. Klikk på Samlingsider.

 4. Fra Oppsett-listen velger du enten Rutenett eller Liste.

 5. Velg antall produkter per rad og antall rader per side (hvis du valgte rutenettstilen) fra listene.

 6. Hvis du vil vise et samlingsbilde øverst på siden, merker du av for Vis samlingsbilde.

 7. Hvis du vil vise produktmerket eller leverandøren, merker du av for Vis produktleverandører.

 8. Merk av for Aktiver sortering for å vise en sorteringsmeny.

 9. Merk av for Aktiver filtrering etter tagg for å la kundene dine filtrere samlingen etter produkttagger.

 10. Klikk på Lagre.

Samlingsliste-side

Siden med samlingslisten viser et rutenett med alle produktsamlingene dine. Kundene dine kan bruke siden med samlingslisten for å raskt se gjennom samlingene dine for å finne samlingen de vil bla gjennom. I Debut er siden med samlingslisten en kobling på toppnivå i overskriftmenyen:

Debut-hjemmeside med Katalog-kobling fremhevet i toppmenyen

Du kan vise miniatyrbilder av alle samlingene dine i et rutenettmønster, eller du kan velge å vise en utvalgt samling. Du kan også velge hvordan du vil sortere samlinger på siden.

Slik angir du oppsettet for siden med samlingslisten:

 1. Naviger til siden med samlingslisten ved å klikke på elementet for samlingsmenyen på toppnivå.

 2. Klikk på Deler-fanen.

 3. Klikk på Samlingsliste-side.

 4. Gjør ett av følgende:

  1. Velg Alle for å vise miniatyrbilder av alle samlingene dine i et rutenettmønster.
  2. Velg Valgt for å vise én samling på siden med samlingslisten.
 5. Hvis du valgte Alle i forrige trinn, gjør du dette:

  1. Velg et sorteringsalternativ fra Sorter samlinger etter-listen.
  2. Velg antall samlinger per rad fra Samlinger per rad-listen.
 6. Klikk på Lagre.

Bloggsider

Med Debut kan du oppføre blogginnleggene dine eller vise dem i et rutenett. Hvis du har mer enn én forfatter av blogginnlegg, kan du vise forfatternavnet for hvert blogginnlegg. Du kan også vise datoen hvert blogginnlegg ble publisert.

 1. Naviger til bloggsiden i forhåndsvisningsområdet av redigeringsprogrammet for temaer.

 2. Klikk på Deler.

 3. Klikk på Bloggsider.

 4. Fra Oppsett-listen velger du hvorvidt du vil vise blogginnlegg i en liste eller et rutenett.

 5. Merk av for Vis forfatter for å vise navnet til forfatteren.

 6. Merk av for Vis dato for å vise datoen blogginnlegget ble publisert.

 7. Klikk på Lagre.

Handlekurvside

I handlekurvside-seksjonen kan du aktivere følgende innstillinger:

 • Handlekurvmerknader
 • Automatiske handlekurvoppdateringer

Legg til handlekurvnotater

Du kan la kundene legge til merknader i bestillingen på handlekurvsiden:

 1. Fra rullegardinmenyen i den øverste linjen velger du Handlekurv.

 2. Klikk på Deler-fanen.

 3. Klikk på Handlekurvside.

 4. Merk av for Aktiver handlekurvmerknader.

 5. Klikk på Lagre.

Aktiver automatiske oppdateringer av handlekurven

Du kan få handlekurven til å vise oppdatert informasjon så snart en kunde gjør endringer i bestillingen. For eksempel kan delsumprisen oppdateres når kunden endrer antallet varer i handlekurven. Slik aktiverer du automatiske handlekurv oppdateringer:

 1. Fra rullegardinmenyen i den øverste linjen velger du Handlekurv.

 2. Klikk på Deler-fanen.

 3. Klikk på Handlekurvside.

 4. Huk av for Aktiver automatiske handlekurvoppdateringer.

 5. Klikk på Lagre.

Fremhevet samling

Du kan fremheve en samling på hjemmesiden din. Fremheving av samling kan gjøre det enklere å fremme salg og nye samlinger.

Med Debut kan du legge til en «Vis alle»-knapp for å la kunder se hele samlingen, og du kan vise leverandørnavnet under hvert produktbilde.

For å fremheve en samling på hjemmesiden din:

 1. Klikk på Deler-fanen.

 2. Klikk på Fremhevet samling-seksjonen.

 3. Hvis du vil endre teksten som vises over samlingen, skriver du inn teksten i Overskrift-feltet.

 4. Fra Samling-listen velger du samlingen du vil vise. Du kan legge til eller fjerne produkter fra den valgte samlingen ved å klikke på koblingen Rediger samling for å åpne Samlinger-siden i en ny fane.

 5. Fra Produkter per rad-listen velger du hvor mange produkter du vil vise i hver rad.

 6. Fra Rader-listen velger du antall produktrader du vil vise.

 7. Hvis du vil vise leverandøren eller merkenavnet under hvert produktbilde, merker du av for Vis produktleverandør.

 8. Hvis du vil la kunder se alle produkter i samlingen, merker du av for Vis «Vis alle»-knapp.

 9. Klikk på Lagre.

Bilde med tekst

Med Debut kan du legge til et bilde med tekst som vises til høyre eller venstre for bildet. Du kan også legge til en knapp som kobler til en side i butikken din:

Vanligvis bruker du en Bilde med tekst-del for å annonsere et produkt eller en samling, eller lede trafikk til bloggsiden din.

Slik legger du til et bilde med en tekstseksjon på hjemmesiden:

 1. Klikk på Deler-fanen.

 2. Klikk på Bilde med tekst-delen.

 3. I Bilder-området klikker du på Velg bilde, og gjør en av følgende handlinger:

- To select an image you have already uploaded to your Shopify admin, click the **Library** tab.
- To select a stock image from [Shopify's Burst stock image collection](https://burst.shopify.com/), click the **Free images** tab. From here you can enter a search term, or browse the image categories.
- To select an image from your local computer, click the **Library** tab, and then click the plus button.
 1. Fra Oppsett-listen velger du om du vil at bildet skal vises til høyre eller venstre for teksten.

 2. Angi en ny tittel for denne delen i Overskrift-feltet.

 3. Skriv inn inn teksten du vil vise, under overskriften i Tekst-feltet.

 4. I feltet Knappetikett skriver du inn teksten du vil vise på knappen.

 5. I feltet Knappkobling velger du en side i butikken du vil at knappen skal koble til.

 6. Klikk på Lagre.

Bilde med tekstoverlegg

Du kan fremheve et stort bilde med et tilpasset tekstoverlegg på startsiden din.

Bilde med tekst-delen inkluderer følgende innstillinger:

 • Bilde – Velg et bilde du vil legge til i seksjonen.
 • Bildeinnretting – Angi hvor på siden du vil at bildet skal vises.
 • Oppsett – angi seksjonens bredde.
 • Del høyde – angi seksjonens høyde. For å forhindre bildebeskjæring, velger du tilpass til bilde, som angir høyden til seksjonen basert på høyden til bildet.
 • Tekststørrelse – angi størrelsen på teksten.
 • Overskrift – Legg til en overskrift for delen.
 • Tekst – legg til tekst i seksjonen. Bildet med tekstoverlegg-seksjonen får automatisk nytt navn til overskriften du angir.
 • Knappetikett – Legg til en knapp med etikett til delen.
 • Knappkobling – Koble knappen til en annen side eller et annet nettsted.

Legg til et bilde med tekst på hjemmesiden din

 1. Ved siden av Debutklikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Legg til seksjon > Bilde med tekst > Legg til.

 3. Bruk innstillingene for å tilpasse bildet med tekstoverlegg-delen.

 4. Klikk på Lagre.

Nyhetsbrev

Du kan legge til registrering for nyhetsbrev på hjemmesiden. På den måten kan du samle inn kunders e-postadresser for markedsføringskampaner via e-post. Du kan lese mer om e-postmarkedsføring på Shopify-bloggen.

Nyhetsbrev-seksjonen på et nettsted. Dette er et felt der kunder kan oppgi en e-postadresse og en knapp merket «Abonner».

Slik legger du til registrering for nyhetsbrev på hjemmesiden:

 1. Ved siden av Debutklikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Deler.

 3. Klikk på Legg til seksjon > Nyhetsbrev.

 4. Skriv inn en overskrift for registrering for nyhetsbrevet ditt i Overskrift-feltet. Standardoverskriften er «Abonner på nyhetsbrevet vårt».

 5. Skriv inn en underoverskrift for registrering for nyhetsbrevet ditt i Underoverskrift-feltet.

 6. Klikk på Lagre.

Video

Du kan legge til en YouTube-video på hjemmesiden din. Videoer kan engasjere kunder og skape interesse for forretningen din.

Videodelen inkluderer følgende innstillinger:

 • Videohøyde – Angi høyden til videoen.
 • Tekststørrelse – Legg til tekst i videoen. Hvis du angir videostilen til Bilde med spill av-knapp, fjernes teksten mens videoen spilles av.
 • Vis overlegg – Legg til et fargelag over videoen for å gjøre det enklere å lese tekst. Hvis du angir videostilen til Bilde med spill av-knapp, fjernes overlegget mens videoen spilles av.
 • Stil – Angi videostilen. Bakgrunnsvideo-stilen er bare tilgjengelig på datamaskiner. Hvis kunder besøker butikken din mer et nettbrett eller en mobilenhet, ser de alltid Bilde med spill av-knapp-stilen.
 • Overskrift – Legg til en overskrift for videoen.
 • Videokobling – Legg til YouTube-nettadressen for videoen.
 • Forsidebilde – Legg til et forsidebilde for videoen. Forsidebildet skjules når videoen spilles av.
 • Bildeinnretting – Juster forsidebildet ditt, slik at den viktigste delen alltid er synlig.

Legg til en video på hjemmesiden din:

 1. Ved siden av Debutklikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Legg til seksjon > Video.

 3. Bruk innstillingene for å tilpasse videodelen.

 4. Klikk på Lagre.

Lysbildefremvisning

Du kan legge til en lysbildefremvisning på hjemmesiden. I delen for lysbildefremvisning kan du angi høyden til lysbildene, legge til tekst og knapper, og velge hvorvidt lysbildefremvisningen spilles av automatisk.

Hjemmesiden til en nettbutikk som heter Pure Tea, som viser en lysbildefremvisning. Et lysbilde av en tekopp på en benk vises med overskriften «Håndlaget» og underoverskriften «Laget av temestere, ikke industrimaskiner».

Les retningslinjene nedenfor for å finne ut mer om beskjæring av lysbilder og anbefalte bildestørrelser.

Slik oppretter du en lysbildefremvisning:

 1. Ved siden av Debutklikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Deler.

 3. Klikk på Lysbildefremvisning.

 4. Angi høyden til lysbildene dine fra Lysbildehøydet-rullegardinmenyen.

  Finn ut mer om hvordan lysbildehøyde påvirker lysbildefremvisningen.

 5. Angi størrelsen til overskriftene og underoverskriftene fra Tekststørrelse-rullegardinmenyen.

 6. Angi posisjonen til teksten på lysbildene fra Tekstinnretting-rullegardinmenyen.

 7. Valgfritt: Merk av for Vis overlegg. Et bildeoverlegg er et fargelag mellom et bilde og tekst som plasseres over bildet. Overlegg kan hjelpe med fargekontrast og lesbarhet. Du kan angi fargen og opasiteten til overlegget i fargeinnstillingene.

 8. Valgfritt: Merk av for Roter lysbilder automatisk for å spille av lysbildefremvisningen automatisk. Velg hvor lenge du blir værende på hvert lysbilde, ved å bruke Bytt lysbilde hvert-glidebryteren.

 9. Utfør følgende trinn for å legge til et lysbilde:

  1. I Innhold-området klikker du på Legg til lysbilde.
  2. Under Bilde klikker du på Velg bilde. Klikk på Last opp for å laste opp et bilde fra datamaskinen. Klikk på Gratis bilder for å bruke et gratis arkivbilde fra Burst.
  3. For å velge hvordan du vil rette inn forsidebildet, velger du en posisjon fra Bildeposisjon-rullegardinmenyen. Du kan finne ut mer om bildeposisjon i retningslinjene nedenfor.
  4. For å legge til tekst på lysbildet skriver du inn tekst i Overskrift-feltet, Underoverskrift-feltet eller begge deler.
  5. Legg til en knapp på lysbildet ved å skrive inn tekst i Etikett for tekstknapp-feltet. Velg en del av nettbutikken du vil koble til, i Knappkobling-feltet:

  Knappkobling-feltet i redigeringsprogrammet for temaer. Hvis du klikker på koblingen, vises en meny som inkluderer Samlinger, Produkter, Sider, Blogger og Blogginnlegg. Du kan bruke denne menyen til å koble til en bestemt samling, et bestemt produkt, og så videre.

 10. Klikk på Lagre.

Retningslinjer for lysbildefremvisning

Du kan bruke innstillingene og bildeanbefalingene nedenfor for å kontrollere hvordan lysbildefremvisningen ser ut på nettbutikken. Hvordan lysbildene dine ser ut, fastslås av disse faktorene:

 • Dimensjonene til bildene dine
 • Innstillingene dine for bildeposisjon
 • Innstillingene dine for lysbildehøyde
 • Bredde-til-høyde-forholdet til bildene dine

På grunn av forskjeller i skjermstørrelse og form, kan lysbildene dine se forskjellige ut på mobilenheter og datamaskiner.

Anbefalinger for bildestørrelse

De anbefalte dimensjonene for lysbilder er avhengig av innstillingene dine for lysbildehøyde:

Lysbildehøyde-innstillingene i redigeringsprogrammet for temaer. En Lysbildehøyde-rullegardinmeny viser følgende alternativer: Tilpass etter første bilde, Liten, Medium og Stor.

Bruk følgende retningslinjer:

Anbefalinger for bildestørrelse ved innstilling
Innstilling for lysbildehøyde Anbefalt bredde Anbefalt høyde
Tilpass etter første bilde 1200 piksler 600 piksler
Liten 1200 piksler 475 piksler
Medium 1200 piksler 489 piksler
Stor 1200 piksler 775 piksler

Se trinn 5 av bruksanvisningen for å opprette en lysbildefremvisning for å se eller endre innstillingene dine for lysbildehøyde.

Bildebeskjæring

Du kan iverksette tiltak for å kontrollere hvordan bildene dine blir beskjært eller unngå beskjæring av bilder helt.

Kontroller hvordan bildene dine blir beskjært

Du kan forvente beskjæring av bilder på noen skjermstørrelser i følgende situasjoner:

 • Bildene dine har ikke samme bredde-til-høyde-forhold.
 • Lysbildehøyden din er satt til Liten, Medium eller Stor.
 • Lysbildehøyden din er satt til Tilpass etter første bilde, og bildene dine er større enn enhetsskjermen eller nettleservinduet.

Du kan kontrollere hvordan bildene dine blir beskjært ved å bruke Bildeposisjon-innstillingen:

Bildeposisjon,innstillingen i redigeringsprogrammet for temaer. En rullegardinmeny viser ni forskjellige alternativer, for eksempel «Oppe til venstre» og «Til høyre».

For hvert bilde kan du velge hvilken del du vil holde synlig når beskjæring forekommer. I dette eksemplet kan du se hvordan samme bilde kan beskjæres for enkelte skjermstørrelser. Lysbildet til venstre har bildeposisjon satt til Midten. Lysbildet til høyre har bildeposisjon satt til Oppe til venstre:

Et eksempel på et lysbilde som er beskjært på en annen måte, avhengig av bildeplasseringsinnstillingen.

Se trinn 10 av bruksanvisningen for å opprette en lysbildefremvisning for å se eller endre innstillingene dine for bildeposisjon.

Unngå beskjæring av bilder

Prøv disse trinnene for å unngå beskjæring av bilder i lysbildefremvisningen:

 • Angi lysbildehøyde til Tilpass etter første bilde.
 • Bruk bilder som er dobbelt så brede som høye. Slike bilder har et bredde-til-høyde-forhold på 2:1. De anbefalte dimensjonene er 1200 ganger 600 piksler.
 • Sørg for at alle lysbildene dine har samme bredde-til-høyde-forhold. Forholdet i lysbildene er viktigere enn dimensjonene i piksler.

I dette eksemplet vises et lysbilde med et 2:1-forhold på en datamaskin og en mobilenhet:

Et lysbilde vises på en datamaskin og en mobilenhet uten beskjæring.

Lysbildehøyde

Bredden til delen med lysbildefremvisning er alltid 100 % av nettleservinduet. Høyden til lysbildene er i forhold til bredden. På grunn av forskjeller i skjermstørrelse varierer bredden og høyden til lysbildene fra enhet til enhet. Høyden til lysbildene påvirkes også av innstillingene dine for lysbildehøyde.

Du kan bruke Tilpass etter første bilde-innstillingen for lysbildehøyde for å basere høyden til lysbildefremvisningen på høyden til det første bildet. Denne innstillingen fungerer best når alle bildene dine er av samme størrelse eller har samme bredde-til-høyde-forhold. Hvis bildene dine har forskjellig størrelser eller forhold, kan du endre rekkefølgen til lysbildene for å se hvordan de ser ut med forskjellige høyder.

I dette eksemplet er det korteste lysbildet plassert først:

Et lysbilde som er kortere, fastslår høyden til de to andre lysbildene. Siden de andre lysbildene er høyere, blir de beskjært øverst og nederst.

I neste eksempel er et høyere lysbilde plassert først:

Et lysbilde med middels størrelse fastslår høyden til de to andre lysbildene. Lysbildet som er høyere, beskjæres øverst og nederst. Lysbildet som er kortere, beskjæres på sidene.

Hvis du bruker høydeinnstillingen Liten, Medium eller Stor i stedet, leser du anbefalingene for bildestørrelse for lysbildene dine.

Bildeforhold

Hvis du vil unngå beskjæring av bilder i lysbildefremvisningen, er det anbefalte bredde-til-høyde-forholdet for bildene dine 2:1.

Hvis du ikke er bekymret over beskjæring på datamaskiner og vil gi et godt inntrykk på mobilenheter, kan du bruke bilder som er kvadratiske, eller bilder som har lengre høyde enn bredde. Det følgende eksemplet på lysbilde er et kvadratisk bilde som har 1:1-høyde-til-bredde-forhold:

Et kvadratisk lysbilde vises på en datamaskin og en mobilenhet. Bildet er beskjært på datamaskinen, men ikke beskjært på mobilenheten.

Det neste eksemplet på lysbilde er et portrettbilde som har 2:3-høyde-til-bredde-forhold:

Et høyt lysbilde vises på en datamaskin og en mobilenhet. Bildet er beskjært på datamaskinen, men ikke beskjært på mobilenheten.

Temainnstillinger Du kan bruke temainnstillingene til å tilpasse fargene og typografien i nettbutikken. Du kan også sette opp koblinger til kontoer på sosiale medier, redigere handlekurvinnstillinger og legge til et favicon.

Debut inkluderer følgende temainnstillinger:

 • Farger
 • Typografi
 • Søk
 • Sosiale medier
 • Favicon
 • Utsjekking

Farger

Du kan velge farger for de ulike delene av nettbutikken.

Tilpass fargeinnstillingene

 1. Ved siden av Debutklikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Temainnstillinger.

 3. Klikk på Farger.

 4. For hver type innhold klikker du på fargekartet for å bruke fargevelgeren:

  Fargevelgeren i redigeringsprogrammet for temaer.

- Området Nylig valgt viser farger som nylig har blitt valgt for temaet ditt. - Området I bruk nå viser farger du bruker nå i andre deler av temaet ditt

Du kan sette fargen til gjennomsiktig ved å klikke på Ingen.

 1. Klikk på Lagre.

Typografi

Du kan angi skrifttypens stil og størrelse for teksten i nettbutikken.

Tilpass typografiinnstillingene

 1. Ved siden av Debutklikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Temainnstillinger.

 3. Klikk på Typografi.

 4. For hver type tekst klikker du på Endre for å bruke fargevelgeren:

  «Endre»- knappen på skrifttypevelgeren

 5. Utforske skrifttyper ved hjelp av søkefeltet eller ved å klikke på Last inn mer.

  Du finner alle tilgjengelige skrifttyper i Shopifys skrifttypebibliotek.

 6. Klikk på navnet til skrittypen du vil endre.

 7. Du kan endre skrifttypen til en annen stil, f.eks. fet eller kursiv, ved å klikke på Vanlig. Klikk deretter på stilen du bil bruke og deretter på Velg:

  Et utvalg av skrifttykkelser som er tilgjengelige fra skrifttypevelgeren

 8. Klikk på Lagre.

Søk

Debut inkluderer prediktivt søk, som viser produktforslag når kunder begynner å skrive i søkefeltet. Produktforslag kan hjelpe kundene med å utforme og finpusse søkespørringene sine, og gi nye måter å utforske en nettbutikk på. De kan også la kunder bla gjennom resultatene raskt uten å måtte forlate den nåværende siden for å se en separat liste over søkeresultater.

Slik endrer du prediktive søkeinnstillinger:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Nettbutikk > Temaer.
 2. I Debut-delen klikker du på Tilpass.
 3. Klikk på Temainnstillinger.
 4. Klikk på Søkog gjør endringene du ønsker:

- Aktiver produktforslag - Aktiver eller deaktiver produktforslag. - Vis leverandør - Vis eller skjul leverandører i produktforslag. - Vis pris - Vis eller skjul priser i produktforslag.

 1. Klikk på Lagre.

For å finne ut mer om hvordan produktforslag fungerer, kan du se Prediktivt søk.

Sosiale medier

Du kan legge til knapper for deling på sosiale medier på produktene og blogginnleggene dine og koblinger til kontoene dine på sosiale medier.

Slik tilpasser du innstillingene dine for sosiale medier:

 1. Ved siden av Debutklikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Temainnstillinger.

 3. Klikk på Sosiale medier.

 4. For å laste opp et bilde for deling på sosiale medier, klikker du på Velg bilde eller Utforsk gratisbilder i Bilde for deling på sosiale medier-området.

 5. Du kan legge til knapper for deling av produkter og blogginnlegg på sosiale medier ved å merke av noen eller alle avmerkingsboksene i Delingsalternativer-området. Du kan legge til disse knappene for deling:

- Del på Facebook - Tweet på Twitter - Fest i Pinterest (ikke tilgjengelig for deling av blogginnlegg)

 1. I Kontoer-området skriver du inn koblingene til kontoene i de oppgitte feltene for å legge til koblinger til kontoene dine på sosiale medier. Oppgi fullstendige koblinger, for eksempel https://instagram.com/shopify eller https://twitter.com/shopify.

  Koblinger til kontoene dine på sosiale medier vises i bunnteksten til nettbutikken din.

 2. Klikk på Lagre.

Favicon

Du kan laste opp et favorittikon – eller et «favicon» – som kan hjelpe med merkevarebygging av nettbutikken din ved å vise logoen din på følgende steder:

 • fanen din i nettlesere
 • loggoppføringene dine i nettlesere
 • ikoner på skrivebordet
 • ved siden av navnet til nettbutikken din når det legges til i bokmerker.

Den beste bildestørrelsen for favicon for Debut er 32 x 32 piksler.

Slik laster du opp et favicon:

 1. I Debut-delen klikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Temainnstillinger-fanen.

 3. Klikk på Favicon.

 4. I Favicon-bilde-området klikker du på Velg bilde, og gjør en av følgende handlinger:

- Klikk på Bibliotek-fanen for å velge et bilde du allerede har lastet opp til Shopify-administratoren. - Klikk på Bibliotek-fanen og deretter på plussknappen for å velge et bilde fra datamaskinen du bruker.

 1. Klikk på Lagre.

Legg til i handlekurv-varsel

Du kan vise et varsel med en kobling til handlekurvsiden når en kunde legger til varer i handlekurven.

En produktside med et popup-varsel øverst til høyre som viser hvilket element som nettopp ble lagt til i handlekurven

Hvis denne meldingen er deaktivert, vil kundene bli tatt direkte til handlekurvsiden etter at de har lagt til en vare i handlekurven.

Slik tilpasser du denne varslingen:

 1. I Debut-delen klikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Temainnstillinger-fanen.

 3. Klikk Legg i handlekurv-varsel.

 4. Velg om du vil aktivere Vis varsel når varen legges til i handlekurven-innstillingen.

 5. Klikk på Lagre.

Utsjekking

Du kan tilpasse betalingssiden til å inkludere

 • et tilpasset bildebanner øverst på siden
 • butikklogoen din
 • et bagrunnsbilde eller farge i det primære innholdsområdet
 • tilpassede skrifttyper og -farger

Gå til betalingssiden i redigeringsprogrammet for temaer for å se endringene dine når du tar dem i bruk.

Slik åpner du innstillingene for betalingssiden:

 1. I Debut-delen klikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Temainnstillinger-fanen.

 3. Klikk på Gå til kassen.

Slik legger du til et bannerbilde:

 1. I Banner-området merker du av i Bruk tilpasset bakgrunn-avmerkingsboksen.

 2. Klikk på Velg fil for å laste opp en bildefil.

 1. I Logo-området velger du Tilpasset fra Bilde-nedtrekksmenyen.

 2. Klikk på Velg fil-koblingen for å laste opp en bildefil.

 3. Fra Posisjon-rullegardinmenyen velger du hvor du vil vise bildet, enten til høyre, venstre eller i midten.

 4. Velg en logostørrelse fra Logostørrelse-listen.

Slik tilpasser du det primære innholdsområdet:

 1. I Primært innholdsområde-området merker du av i Bruk tilpasset bakgrunn-avmerkingsboksen.

 2. Gjør ett av følgende:

- Klikk på Velg fil for å laste opp en bildefil. - Klikk på Bakgrunnsfarge-kartet for å velge en ny farge fra en palett.

 1. Fra Skjemafelter-rullegardinmenyen velger du hvorvidt feltene skal være hvite eller gjennomsiktige.

Slik tilpasser du Bestillingsoversikt-siden:

 1. I Bestillingsoversikt-området merker du av i Bruk tilpasset bakgrunn-avmerkingsboksen.

 2. Gjør ett av følgende:

- Klikk på Velg fil for å laste opp en bildefil. - Klikk på Bakgrunnsfarge-kartet for å velge en ny farge fra en palett.

Slik angir du alternativer for skrifttype:

 • I Typografi-området velger du skrifttypen du vil bruke for overskriften og brødteksten, fra rullegardinmenyene.

Slik angir du fargealternativer:

 • I Farger-området klikker du på Aksenter-, Knapper- eller Feil-fargekartet for å velge en ny farge fra en palett.

Endring av temastil

Du kan tilbakestille temaets genereller innstillinger til standardverdiene. Når du tilbakestiller temaets stil vil eventuelle endringer du har foretatt i fanen Generelle innstillinger gå tapt, men du vil ikke miste innhold som f.eks. tekst og bilder.

 1. Klikk på Generelle innstillinger -fanen.

 2. Klikk på Endre temastil.

 3. Klikk på knappen under Endre temastil. Navnet på denne knappen er vanligvis temanatnet.

 4. Klikk på Endre stil.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis