Ręczne importowanie list kontaktów z Mailchimp

Ten przewodnik objaśnia, w jaki sposób importować ręcznie kontakty z platformy Mailchimp do Shopify.

Eksportuj listy kontaktów z Mailchimp

Przed zaimportowaniem kontaktów do Shopify musisz najpierw wyeksportować je z platformy Mailchimp. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie Wyświetl lub eksportuj listę, aby wyeksportować kontakty z platformy Mailchimp.

Oczyść plik

Po wyeksportowaniu kontaktów z Mailchimp na Twoim komputerze zostanie zapisany plik ZIP zawierający plik CSV z listą subskrybujących członków. Jeśli w Twoich kontaktach byli niesubskrybujący członkowie, otrzymasz inny plik CSV z listą niesubskrybujących członków. Musisz rozpakować plik ZIP, a następnie oczyścić każdy plik CSV, aby przygotować go do importu.

Kroki:

  1. Załaduj plik CSV do aplikacji Google Sheets.

  2. W arkuszu kalkulacyjnym zachowaj tylko następujące nagłówki kolumn i usuń pozostałe.

- Adres e-mail - Imię - Nazwisko - Numer telefonu - Firma

  1. Zmień nazwy następujących nagłówków kolumn:

- Z Adres e-mail na Email - Z Numer telefonu na Phone

  1. Dodaj nowy nagłówek kolumny o nazwie Accepts Marketing i wprowadź wartości dla każdego klienta zgodnie z następującymi danymi:

- Jeśli nazwa pliku zaczyna się od subscribed_members, wprowadź yes dla kolumny Accepts Marketing. - Jeśli nazwa pliku zaczyna się od nonsubscribed_members, wprowadź no dla kolumny Accepts Marketing.

  1. Eksportuj plik do swojego komputera w formacie CSV.

Importuj plik do Shopify

Po oczyszczeniu plików CSV musisz importować każdy z tych plików do sklepu Shopify, aby zrealizować import.

Rozwiązywanie problemów związanych z błędami

Znaleziono błąd w nagłówku CSV

Jeśli podczas próby importu pliku CSV do aplikacji Shopify wystąpi poniższy błąd, będzie to oznaczać niezgodność nazw nagłówków kolumn. Sprawdź, czy nazwy nagłówków kolumn w pliku CSV są zgodne z nazwami podanymi w powyższych krokach.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo