Ręczne importowanie list kontaktów z Mailchimp

Ten przewodnik objaśnia, w jaki sposób importować ręcznie kontakty z platformy Mailchimp do Shopify.

Eksportuj listy kontaktów z Mailchimp

Przed importem kontaktów do Shopify należy je najpierw wyeksportować z Mailchimp.

Oczyść plik

Po wyeksportowaniu kontaktów z Mailchimp na Twoim komputerze zostanie zapisany plik ZIP zawierający plik CSV z listą subskrybujących członków. Jeśli w Twoich kontaktach byli niesubskrybujący członkowie, otrzymasz inny plik CSV z listą niesubskrybujących członków. Musisz rozpakować plik ZIP, a następnie oczyścić każdy plik CSV, aby przygotować go do importu.

Kroki:

 1. Załaduj plik CSV do Arkuszy Google.
 2. W arkuszu kalkulacyjnym zachowaj tylko następujące nagłówki kolumn i usuń pozostałe.

  • Adres e-mail
  • Imię
  • Nazwisko
  • Numer telefonu
  • Firma
 3. Zmień nazwy następujących nagłówków kolumn:

  • Z Adres e-mail na Email
  • Z Numer telefonu na Phone
 4. Dodaj nowy nagłówek kolumny o nazwie Accepts Marketing i wprowadź wartości dla każdego klienta zgodnie z następującymi danymi:

  • Jeśli nazwa pliku zaczyna się od subscribed_members, wprowadź yes dla kolumny Accepts Marketing.
  • Jeśli nazwa pliku zaczyna się od nonsubscribed_members, wprowadź no dla kolumny Accepts Marketing.
 5. Eksportuj plik do swojego komputera w formacie CSV.

Importuj plik do Shopify

Po oczyszczeniu plików CSV musisz zaimportować każdy z tych plików do sklepu Shopify, aby wykonać import.

Rozwiązywanie problemów związanych z błędami

Znaleziono błąd w nagłówku CSV

Wystąpienie błędu Error found in CSV header podczas importowania pliku CSV do Shopify oznacza brak zgodności nazw nagłówków kolumn. Sprawdź, czy nazwy nagłówków kolumn w pliku CSV spełniają wymagania w zakresie nazw.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo