การนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อจาก Mailchimp ด้วยตนเอง

คู่มือนี้อธิบายวิธีการนำเข้ารายชื่อของคุณจาก Mailchimp ไปยัง Shopify ด้วยตนเอง

การส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อจาก Mailchimp

ก่อนที่คุณจะสามารถนำเข้าข้อมูลผู้ติดต่อไปยัง Shopify ได้ คุณจำเป็นต้องส่งออกข้อมูลเหล่านั้นจาก MailChimp ก่อน

จัดการข้อมูลไฟล์

หลังจากที่คุณได้ส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อของคุณจาก Mailchimp แล้ว คุณจะได้ไฟล์ ZIP ที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ไฟล์ ZIP ดังกล่าวมีไฟล์ CSV ที่มีรายชื่อสมาชิกที่สมัครรับข้อมูล หากมีสมาชิกที่ไม่ได้สมัครรับข้อมูลในรายชื่อของคุณ คุณจะได้ไฟล์ CSV อีกไฟล์หนึ่งที่มีรายชื่อสมาชิกที่ไม่ได้สมัครรับข้อมูล คุณจำเป็นต้องอันซิปไฟล์ ZIP จากนั้นจัดการไฟล์ CSV แต่ละไฟล์ให้พร้อมที่จะนำเข้า

ขั้นตอน:

 1. อัปโหลดไฟล์ CSV ไปยัง Google ชีต
 2. ในสเปรดชีตของคุณ เก็บเฉพาะส่วนหัวของคอลัมน์ต่อไปนี้และลบส่วนอื่นๆ

  • อีเมล
  • ชื่อ
  • นามสกุล
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • บริษัท
 3. เปลี่ยนชื่อส่วนหัวของคอลัมน์ต่อไปนี้และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเว้นวรรคที่ทั้งสองฝั่งของข้อความ:

  • จากอีเมลเป็น Email
  • จากหมายเลขโทรศัพท์เป็น Phone
 4. เพิ่มส่วนหัวของคอลัมน์ใหม่โดยตั้งชื่อว่า Accepts Marketing แล้วป้อนค่าสำหรับลูกค้าแต่ละรายตามที่ระบุดังต่อไปนี้:

  • หากชื่อไฟล์ของคุณเริ่มต้นด้วยสมาชิก_ที่สมัครรับข้อมูล ให้ป้อน yes สำหรับคอลัมน์ Accepts Marketing
  • หากชื่อไฟล์ของคุณเริ่มด้วยสมาชิก_ที่ไม่ได้สมัครรับข้อมูล ให้ป้อน no สำหรับคอลัมน์ Accepts Marketing
 5. ส่งออกไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณในรูปแบบ CSV

นำเข้าไฟล์ไปยัง Shopify

หลังจากที่คุณจัดการข้อมูลไฟล์ CSV ของคุณแล้ว คุณจำเป็นต้องนำเข้าแต่ละไฟล์เหล่านี้ไปยังร้านค้า Shopify ของคุณเพื่อให้การนำเข้าเสร็จสิ้น

แก้ไขข้อผิดพลาด

พบข้อผิดพลาดในส่วนหัว CSV

หากคุณพบข้อผิดพลาด Error found in CSV header ขณะที่นําเข้าไฟล์ CSV ของคุณไปยัง Shopify นั่นหมายความว่าชื่อส่วนหัวของคอลัมน์ไม่ตรงกัน ให้ตรวจดูเพื่อยืนยันว่าชื่อส่วนหัวของคอลัมน์ในไฟล์ CSV ของคุณตรงกับชื่อที่ต้องใช้หรือไม่

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี