การนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อจาก Mailchimp ด้วยตนเอง

คู่มือนี้อธิบายวิธีการนำเข้ารายชื่อของคุณจาก Mailchimp ไปยัง Shopify ด้วยตนเอง

การส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อจาก Mailchimp

ก่อนที่คุณจะสามารถนำเข้ารายชื่อของคุณไปยัง Shopify ได้ คุณจำเป็นต้องส่งออกรายชื่อจาก Mailchimp ก่อน ปฏิบัติตามคำแนะนำในดูหรือส่งออกรายชื่อเพื่อส่งออกรายชื่อของคุณจาก Mailchimp

จัดการข้อมูลไฟล์

หลังจากที่คุณได้ส่งออกรายชื่อของคุณจาก Mailchimp แล้ว คุณจะได้ไฟล์ ZIP ที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ไฟล์ ZIP มีไฟล์ CSV ที่มีรายชื่อสมาชิกที่สมัครรับข้อมูล หากมีสมากชิกที่ไม่ได้สมัครรับข้อมูลในรายชื่อของคุณ คุณจะได้ไฟล์ CSV อีกไฟล์หนึ่งที่มีรายการสมาชิกที่ไม่ได้สมัครรับข้อมูล คุณจำเป็นต้องอันซิปไฟล์ ZIP จากนั้นจัดการไฟล์ CSV แต่ละไฟล์เพื่อให้พร้อมที่จะนำเข้า

ขั้นตอน:

  1. อัปโหลดไฟล์ CSV ไปยัง Google ชีต

  2. ในสเปรดชีตของคุณ เก็บเฉพาะส่วนหัวของคอลัมน์ต่อไปนี้และลบส่วนอื่นๆ

- อีเมล - ชื่อ - นามสกุล - หมายเลขโทรศัพท์ - บริษัท

  1. เปลี่ยนชื่อส่วนหัวคอลัมน์ต่อไปนี้:

- จากอีเมลเป็น Email - จากหมายเลขโทรศัพท์เป็น Phone

  1. เพิ่มส่วนหัวของคอลัมน์ใหม่โดยตั้งชื่อว่า Accepts Marketing แล้วป้อนค่าสำหรับลูกค้าแต่ละรายตามที่ระบุดังต่อไปนี้:

- หากชื่อไฟล์ของคุณเริ่มต้นด้วยสมาชิก_ที่สมัครรับข้อมูล ให้ป้อน yes สำหรับคอลัมน์ Accepts Marketing - หากชื่อไฟล์ของคุณเริ่มด้วยสมาชิก_ที่ไม่ได้สมัครรับข้อมูล ให้ป้อน no สำหรับคอลัมน์ Accepts Marketing

  1. ส่งออกไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณในรูปแบบ CSV

นำเข้าไฟล์ไปยัง Shopify

หลังจากที่คุณจัดการข้อมูลไฟล์ CSV ของคุณแล้ว คุณจำเป็นต้องนำเข้าแต่ละไฟล์เหล่านี้ไปยังร้านค้า Shopify ของคุณเพื่อให้การนำเข้าเสร็จสิ้น

หมายเหตุ: เมื่อนำเข้าเสร็จสิ้นแล้ว คุณอาจต้องรีเฟรชหน้าของคุณเพื่อดูรายการลูกค้าที่นำเข้ามา

แก้ไขข้อผิดพลาด

พบข้อผิดพลาดในส่วนหัว CSV

หากคุณพบกับข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้ ขณะที่พยายามจะนำเข้าไฟล์ CSV ของคุณไปยัง Shopify หมายความว่าชื่อของส่วนหัวคอลัมน์ไม่ตรงกัน ตรวจสอบว่าชื่อของส่วนหัวคอลัมน์ในไฟล์ CSV ของคุณตรงกับชื่อที่ให้ไว้ในขั้นตอนข้างต้นหรือไม่

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี