Importera kontaktlistor manuellt från Mailchimp

Den här guiden förklarar hur du kan importera dina kontakter från Mailchimp till Shopify manuellt.

Exportera kontaktlistor från Mailchimp

Innan du kan importera dina kontakter till Shopify måste du först exportera dem från Mailchimp.

Rensa upp filen

När du har exporterat dina kontakter från Mailchimp har du en ZIP-fil som sparats på din dator. Den här ZIP-filen innehåller en CSV-fil med listan över medlemmar. Om det finns några oregistrerade medlemmar bland dina kontakter, så har du en ytterligare CSV-fil med listan över icke-registrerade medlemmar. Du måste packa upp ZIP-filen och sedan rensa upp varje CSV-fil för att göra den klar för import.

Steg:

 1. Ladda upp CSV-filen till Google Sheets.
 2. I ditt kalkylblad, behåll endast följande kolumnrubriker och radera de övriga.

  • E-postadress
  • Förnamn
  • Efternamn
  • Telefonnummer
  • Företag
 3. Byt namn på följande kolumnrubriker och se till att du inte har några mellanslag på någon sida av texten:

  • Från E-postadress till Email
  • Från Telefonnummer till Phone
 4. Lägg till en ny kolumnrubrik med namnet Accepts Email Marketing och ange värden i den här kolumnen för varje kund enligt följande kriterier:

  • Om ditt filnamn börjar med subscribed_members ska du ange yes för alla kunder.
  • Om filnamnet börjar med nonsubscribed_members anger du no för alla kunder.
 5. Lägg till en ny kolumnrubrik med namnet Accepts SMS Marketing och ange yes- eller no-värden för varje kund.

 6. Exportera filen till din dator i CSV-format.

Importera filen till Shopify

När du har rensat upp dina CSV-filer måste du importera var och en av dessa filer till din Shopify-butik för att slutföra din import.

Felsökning

Ett fel hittades i CSV-rubriken

Om du stöter på felet Error found in CSV header när du importerar din CSV-fil till Shopify betyder det att kolumnrubriknamnen inte matchar. Kontrollera att kolumnrubriknamnen i din CSV-fil matchar de obligatoriska namnen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis