Importera kontaktlistor manuellt från Mailchimp

Den här guiden förklarar hur du kan importera dina kontakter från Mailchimp till Shopify manuellt.

Exportera kontaktlistor från Mailchimp

Innan du kan importera dina kontakter till Shopify måste du först exportera dem från Mailchimp. Följ anvisningarna i Visa eller Exportera lista för att exportera dina kontakter från Mailchimp.

Rensa upp filen

När du har exporterat dina kontakter från Mailchimp har du en ZIP-fil som sparats på din dator. Den här ZIP-filen innehåller en CSV-fil med listan över medlemmar. Om det finns några icke-registrerade medlemmar bland dina kontakter, så har du en ytterligare CSV-fil med listan över icke-registrerade medlemmar. Du måste packa upp ZIP-filen och sedan rensa upp varje CSV-fil för att göra den klar för import.

Steg:

  1. Ladda upp CSV-filen till Google Sheets.

  2. I ditt kalkylblad, behåll endast följande kolumnrubriker och radera de övriga.

- E-postadress - Förnamn - Efternamn - Telefonnummer - Företag

  1. Byt namn på följande kolumnrubriker:

- Från E-postadress till Email - Från Telefonnummer till Phone

  1. Lägg till en ny kolumnrubrik med namnet Accepts Marketing och ange värden för varje kund enligt följande:

- Om ditt filnamn börjar med subscribed_members, ange yes för Accepts Marketing-kolumnen. - Om ditt filnamn börjar med nonsubscribed_members, ange sedan no för Accepts Marketing-kolumnen.

  1. Exportera filen till din dator i CSV-format.

Importera filen till Shopify

När du har rensat upp dina CSV-filer måste du importera var och en av dessa filer till din Shopify-butik för att slutföra din import.

Obs! När importen är klar kan du behöva uppdatera din sida för att se den importerade kundlistan.

Felsökning

Ett fel hittades i CSV-rubriken

När du försöker importera din CSV-fil till Shopify, om du får följande fel betyder det att namnen på kolumnrubrikerna inte matchar. Kontrollera om namnen på kolumnrubrikerna i din CSV-fil matchar de namn som anges i stegen ovan.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis