Publikowanie produktów na kanale Facebook

Po skonfigurowaniu kanału Facebook Twoje produkty Shopify zaczną się synchronizować z Facebookiem. Możesz wybrać produkty, które chcesz udostępnić dla kanału na stronie Produkt lub za pomocą edytora zbiorczego w kanale Facebook.

Po udostępnieniu produktu dla kanału Facebook będzie on dostępny dla wszystkich funkcji skonfigurowanych w kanale Facebook. Ponieważ wszystkie funkcje kanału Facebook współdzielą ten sam katalog produktów, nie ma możliwości udostępniania produktu tylko dla jednej funkcji kanału Facebook, jeśli skonfigurowano ich więcej. Na przykład, jeśli w kanale Facebook masz skonfigurowaną zarówno funkcję Facebook Shop, jak i Zakupy na Instagramie i udostępnisz produkt dla kanału Facebook, produkt będzie dostępny zarówno dla Facebook Shop, jak i dla Zakupów na Instagramie.

Kolekcje w Shopify nie są synchronizowane z Facebookiem. Możesz tworzyć kolekcje dla Facebooka, korzystając z dostępnych produktów w Menedżerze sprzedaży na Facebooku.

Wymagania dotyczące produktu

Jeśli chcesz, aby produkt był dostępny na Facebooku, musi on spełniać kilka wymagań:

Udostępnij produkty w kanale Facebook

Aby wyświetlić produkty dostępne dla kanału Facebook, w panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Facebook > Przegląd > Wyświetl produkty.

Kroki:

  1. Jeśli nie masz żadnych produktów w swoim sklepie, kliknij Dodaj produkt, aby dodać produkty do swojego sklepu. Jeśli masz produkty w swoim sklepie, ale nie są one dostępne dla sklepu na Facebooku, kliknij opcję Udostępnij produkty, aby przejść do strony Produkty w panelu administracyjnym Shopify.

  2. Kliknij nazwę produktu, który chcesz udostępnić dla kanału Facebook.

  3. W sekcji Dostępność produktu na stronie szczegółów produktu kliknij Zarządzaj.

  4. W oknie dialogowym Zarządzaj dostępnością kanałów sprzedaży zaznacz Facebook, a następnie kliknij Gotowe.

  5. Kliknij opcję Zapisz.

Status produktu Facebook

Sekcja Status produktu na stronie Przegląd przedstawia status produktów dostępnych w kanale Facebook i wskazuje, czy występują błędy. Aby wyświetlić listę błędów, kliknij opcję Wyświetl produkty. Skorzystaj z informacji podanych w kolumnie Problemy, aby rozwiązać wszelkie problemy z produktem.

Ukryj produkty w kanale Facebook

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Kolekcje.

  2. Kliknij nazwę produktu, który powinien być niewidoczny na Facebooku.

  3. W sekcji Dostępność produktu na stronie szczegółów produktu kliknij Zarządzaj.

  4. W oknie dialogowym Zarządzaj dostępnością kanałów sprzedaży zaznacz Facebook, a następnie kliknij Gotowe.

  5. Kliknij opcję Zapisz.

Zmiana szczegółów produktu

Zmiany szczegółów produktu w Shopify są automatycznie synchronizowane z Facebookiem. Możesz zmienić sposób wyświetlania obrazu, tytułu lub ceny produktu na Facebooku, edytując produkt w Shopify. Zmiany pojawią się na Facebooku po synchronizacji produktów, co zwykle trwa kilka minut.

Wyświetlanie produktów udostępnionych na Facebooku

Aby uzyskać listę produktów dostępnych na Facebooku i poznać błędy produktów, przejdź do sekcji Status produktu w kanale Facebook w panelu administracyjnym Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo