Dodaj śledzenie konwersji do strony statusu zamówienia

Za pomocą funkcji śledzenia konwersji możesz ustalić, kiedy klienci odwiedzają Twoją stronę realizacji zakupu i jak często dokonują zakupów. Dzięki śledzeniu konwersji możesz dowiedzieć się więcej o trendach zakupowych w Twoim sklepie, takich jak średnia wartość zamówienia i całkowita sprzedaż na produkt. Dostępnych jest kilka różnych platform, które umożliwiają dostęp do takich danych.

Śledzenie konwersji Google Analytics

Możesz użyć śledzenia konwersji Google Analytics do realizacji zakupu. Aby uzyskać informacje na temat implementacji tego rozwiązania w Twoim sklepie, przeczytaj sekcję Konfiguracja celów i lejków Google Analytics.

Piksele śledzące

Możesz dodać piksele śledzące do strony statusu zamówienia, używając pola Dodatkowe skrypty.

Śledzenie zamówień

Kody śledzenia konwersji, takie jak piksel śledzący, można dodać do Twojego sklepu, aby śledzić klientów dokonujących zakupów w Twoim sklepie. Kody śledzenia są zwykle używane na stronie statusu zamówienia.

Skrypty śledzące są dostarczane przez firmę zewnętrzną i są używane jako fragment kodu w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

Integracja warunkowa

Niektórzy dostawcy wymagają wyświetlania pikseli śledzących tylko wtedy, gdy klient pojawił się z określonym parametrem referencyjnym (zwykle ref, source lub r).

Shopify przechowuje te wartości z zamówieniami i udostępnia je za pomocą landing_site_ref.

Na przykład Twój partner afiliacyjny wymaga uwzględnienia jego piksela na stronie realizacji zakupu, ale tylko w przypadku klientów, którzy trafili do Twojego sklepu z jego polecenia. Adres URL zarejestrowany w systemie śledzenia wyglądałby następująco:

 http://www.example.com/?ref=tracking-site 

Parametr referencyjny ?ref=tracking-site musi być unikalny.

Jest on używany na ostatniej stronie realizacji zakupu do sprawdzenia, czy dane zamówienie zostało złożone przez osobę z polecenia Twojego partnera afiliacyjnego.

Aby skonfigurować integrację warunkową, przejdź do strony Ustawienia realizacji zakupu i dodaj skrypt afiliacyjny:

 {% if landing_site_ref == 'tracking-site' %} <img src="https://www.trackingx.com/pixel.gif?amount={{ total_price | money_without_currency }}&amp;order-id={{ order_id }}&amp;currency={{ currency }}" height="1" width="1" /> {% endif %} 

Ze względu na instrukcję if landing_site_ref == 'tracking-site' piksel będzie wyświetlany tylko klientom z poprawnym parametrem landing_site_ref.

Przykłady

Podstawowe śledzenie konwersji

Załóżmy, że firma zewnętrzna prosi Cię o zintegrowanie piksela śledzącego w następujący sposób:

  \<img src="https://www.tracking.com/u?amount=<amount>&amp;order-id=<order_id>&amp;currency=<currency>" height="1" width="20" /&gt;  
Zgodnie z tym kodem potrzebujesz następujących tagów Liquid: - Łączna cena zamówienia: `{{ total_price | money_without_currency }}` - Unikalny ID zamówienia. `order_id` drukuje nazwę zamówienia, np. #2322 bez znaku hash: `{{ order_id }}` - Waluta zamówienia Możesz ją zaprogramować lub użyć `{{ currency }}` Zastąp symbole zastępcze w kodzie śledzenia rzeczywistymi tagami Liquid:
  <img src="https://www.tracking.com/pixel.gif?amount={{ total_price | money_without_currency }}&amp;order-id={{ order_id }}&amp;currency={{ currency }}" height="1" width="1" />  

Gdy klienci dotrą do ostatniej strony realizacji zakupu, kod dostarczony do przeglądarki wygląda następująco:

 <img src="https://www.tracking.com/pixel.gif?amount=55.34&amp;order-id=4343&amp;currency=USD" height="1" width="1" /> 

Śledzenie konwersji opisujące zamówienie

 <img src="https://www.emjcd.com/u?CID=YOURCID&amp;TYPE=YOURTYPE&amp;METHOD=IMG&amp;CURRENCY={{ currency }}&amp;OID={{ order_id }}{% for line_item in line_items %}&amp;ITEM{{ forloop.index }}={{ line_item.sku }}&amp;AMT{{ forloop.index }}={{ line_item.line_price | money_without_currency }}&amp;QTY{{ forloop.index }}={{ line_item.quantity }}{% endfor %}" height="1" width="20" /> 

Piksel Meta

Istnieją dwie różne metody dodawania do sklepu funkcjonalności śledzenia za pomocą Piksela Meta. Metod tych nie można używać jednocześnie. Musisz wybrać jedną z poniższych:

Śledzenie konwersji za pomocą identyfikatorów zamówień

Najlepszy rezultat uzyskasz, licząc konwersje tylko wtedy, gdy klienci zrealizują transakcje w Twoim sklepie. Jeśli klient ponownie otworzy stronę konwersji lub ją ponownie załaduje, wówczas sesja może być liczona jako więcej niż jedna konwersja. Możesz użyć tagów konwersji identyfikatorów zamówień, aby zminimalizować liczbę zduplikowanych konwersji. Tagi konwersji identyfikatorów zamówień śledzą tylko pierwszą wizytę klienta na stronie konwersji. Identyfikatory zamówień klientów pojawiają się jako {{ order_id }} w tagu Liquid.

Aby uzyskać wsparcie w zakresie dodawania identyfikatorów zamówień do tagów konwersji, skontaktuj się z pomocą techniczną Google.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo