Dodaj śledzenie konwersji do strony statusu zamówienia

Za pomocą funkcji śledzenia konwersji możesz ustalić, kiedy klienci odwiedzają Twoją stronę realizacji zakupu i jak często dokonują zakupów. Dzięki śledzeniu konwersji możesz dowiedzieć się więcej o trendach zakupowych w Twoim sklepie, takich jak średnia wartość zamówienia i całkowita sprzedaż na produkt. Dostępnych jest kilka różnych platform, które umożliwiają dostęp do takich danych.

Śledzenie konwersji Google Analytics

Możesz użyć śledzenia konwersji Google Analytics do realizacji zakupu. Aby uzyskać informacje na temat implementacji tego rozwiązania w Twoim sklepie, przeczytaj sekcję Konfiguracja celów i lejków Google Analytics.

Piksele śledzące

Możesz dodać piksele śledzące do strony statusu zamówienia, używając pola Dodatkowe skrypty.

 • Śledzenie zamówień
 • Integracja warunkowa
 • Przykłady

Śledzenie zamówień

Kody śledzenia konwersji, takie jak piksel śledzący, można dodać do Twojego sklepu, aby śledzić klientów dokonujących zakupów w Twoim sklepie. Kody śledzenia są zwykle używane na stronie statusu zamówienia.

Skrypty śledzące są dostarczane przez firmę zewnętrzną i są używane jako fragment kodu w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. Po uzyskaniu kodu śledzenia skopiuj go do schowka za pomocą kombinacji klawiszy cmd + c na komputerze Mac lub ctrl + c na komputerze PC.
 1. W obszarze Przetwarzanie zamówienia przejdź do pola tekstowego Dodatkowe skrypty.

 2. Wklej kod śledzenia ze schowka za pomocą kombinacji klawiszy cmd + v na komputerze Mac lub ctrl + v na komputerze PC.

  W tym polu tekstowym możesz użyć obiektu Liquid shop, obiektu Liquid order i zasobu JavaScript OrderStatus.

Integracja warunkowa

Niektórzy dostawcy wymagają wyświetlania pikseli śledzących tylko wtedy, gdy klient pojawił się z określonym parametrem referencyjnym (zwykle ref, source lub r).

Shopify przechowuje te wartości z zamówieniami i udostępnia je za pomocą landing_site_ref.

Na przykład Twój partner afiliacyjny wymaga uwzględnienia jego piksela na stronie realizacji zakupu, ale tylko w przypadku klientów, którzy trafili do Twojego sklepu z jego polecenia. Adres URL zarejestrowany w systemie śledzenia wyglądałby następująco:

 http://www.example.com/?ref=tracking-site 

Parametr referencyjny ?ref=tracking-site musi być unikalny.

Jest on używany na ostatniej stronie realizacji zakupu do sprawdzenia, czy dane zamówienie zostało złożone przez osobę z polecenia Twojego partnera afiliacyjnego.

Aby skonfigurować integrację warunkową, przejdź do strony Ustawienia realizacji zakupu i dodaj skrypt afiliacyjny:

 {% if landing_site_ref == 'tracking-site' %} <img src="https://www.trackingx.com/pixel.gif?amount={{ total_price | money_without_currency }}&amp;order-id={{ order_number }}&amp;currency={{ currency }}" height="1" width="1" /> {% endif %} 

Ze względu na instrukcję if landing_site_ref == 'tracking-site' piksel będzie wyświetlany tylko klientom z poprawnym parametrem landing_site_ref.

Przykłady

Podstawowe śledzenie konwersji

Załóżmy, że firma zewnętrzna prosi Cię o zintegrowanie piksela śledzącego w następujący sposób:

 \<img src="https://www.tracking.com/u?amount=<amount>&amp;order-id=<order_id>&amp;currency=<currency>" height="1" width="20" /&gt; 
Zgodnie z tym kodem potrzebujesz następujących tagów Liquid: - Łączna cena zamówienia: `{{ total_price | money_without_currency }}` - Unikalny ID zamówienia. `order_number` drukuje nazwę zamówienia, np. #2322 bez znaku hash: `{{ order_number }}` - Waluta zamówienia Możesz ją zaprogramować lub użyć `{{ currency }}` Zastąp symbole zastępcze w kodzie śledzenia rzeczywistymi tagami Liquid:
 <img src="https://www.tracking.com/pixel.gif?amount={{ total_price | money_without_currency }}&amp;order-id={{ order_number }}&amp;currency={{ currency }}" height="1" width="1" /> 

Gdy klienci dotrą do ostatniej strony realizacji zakupu, kod dostarczony do przeglądarki wygląda następująco:

 <img src="https://www.tracking.com/pixel.gif?amount=55.34&amp;order-id=4343&amp;currency=USD" height="1" width="1" /> 

Śledzenie konwersji opisujące zamówienie

 <img src="https://www.emjcd.com/u?CID=YOURCID&amp;TYPE=YOURTYPE&amp;METHOD=IMG&amp;CURRENCY={{ currency }}&amp;OID={{ order_number }}{% for line_item in line_items %}&amp;ITEM{{ forloop.index }}={{ line_item.sku }}&amp;AMT{{ forloop.index }}={{ line_item.line_price | money_without_currency }}&amp;QTY{{ forloop.index }}={{ line_item.quantity }}{% endfor %}" height="1" width="20" /> 

Piksel Facebooka

Istnieją dwie różne metody dodania do sklepu funkcjonalności śledzenia za pomocą Piksela Facebooka. Metod tych nie można używać jednocześnie. Trzeba wybrać jedną z nich.

 • Możesz zintegrować swój sklep i Piksel Facebooka w panelu administracyjnym Shopify bez użycia kodu. Potrzebujesz swojego ID Piksela Facebooka.
 • Możesz dodać kod ręcznie do każdej strony sklepu i do strony realizacji zakupu.

Śledzenie konwersji za pomocą identyfikatorów zamówień

For best results, count conversions only when customers complete transactions with your store. If a customer revisits or reloads the conversion page, then their session might count as more than one conversion. You can use order ID conversion tags to minimize the counting of duplicate conversions. Order ID conversion tags track a customer's first visit to the conversion page only. Your customers' order IDs appear as `` in the Liquid tag.

Aby uzyskać wsparcie w zakresie dodawania identyfikatorów zamówień do tagów konwersji, skontaktuj się z pomocą techniczną Google.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo