Konfigurowanie odbioru zamówień online

Możesz skonfigurować opcję umożliwiającą klientom odbiór zamówień online w sklepie detalicznym, na ulicy lub w dowolnej wybranej lokalizacji.

W tym celu musisz aktywować opcję lokalnego odbioru dla każdej lokalizacji, w której klienci mogą odebrać zamówienia.

Stawka wysyłki dla odbioru lokalnego jest ustawiona na Bezpłatna i nie można jej zmienić.

Każde zamówienie z odbiorem wymaga od Ciebie lub pracownika sprawdzenia, czy wszystkie pozycje są w magazynie. Po zweryfikowaniu każdej pozycji możesz wysłać klientowi powiadomienie, że zamówienie jest gotowe. Możesz również wydrukować dowód odbioru, aby dołączyć go do zamówienia.

Gdy klient przychodzi, aby odebrać zamówienie, musisz zmienić status zamówienia w Shopify z niezrealizowanego na zrealizowane. To sygnalizuje Tobie i Twoim pracownikom, że zamówienie zostało odebrane i nie jest wymagane dalsze działanie.

Możesz dodać instrukcje dotyczące odbioru, zarządzając preferencjami odnośnie do lokalizacji odbioru. Na przykład, możesz użyć opcji odbioru, aby zaoferować odbiór na ulicy. Jeśli klient złoży zamówienie online i przyjdzie do Twojego sklepu, może zadzwonić do Ciebie i odebrać zamówiony towar na zewnątrz sklepu.

Kwalifikowalność

Jeśli Twój sklep ma wiele lokalizacji, aby użyć opcji odbioru, musisz mieć aktywowaną wysyłkę z wielu miejsc.

Jeśli masz pytania dotyczące wymagań kwalifikacyjnych, skontaktuj się z pomocą techniczną Shopify.

Doświadczenie w zakresie realizacji zakupu

Po aktywacji opcji lokalnego odbioru Twoi klienci mogą wybierać pomiędzy wysyłką i odbiorem w sekcji realizacji zakupu Metoda dostawy. Jeśli wybiorą opcję Odbiór, mogą wybrać lokalizację, w której chcą odebrać swoje zamówienie.

Klient nie może wybrać, aby część pozycji jednego zamówienia została wysłana, a część odebrana. Zamiast tego klient powinien złożyć dwa oddzielne zamówienia. Jeśli korzystasz z szablonu, który obsługuje możliwość odbioru, klient może sprawdzić, czy produkt jest dostępny do odbioru, zanim doda go do koszyka.

Przed skonfigurowaniem lokalnego odbioru

Przed zaoferowaniem lokalnego odbioru musisz wykonać następujące czynności:

Domyślnie, pozwolenie lokalizacji na realizację zamówień oznacza również, że dla zamówień online bez opcji odbioru mogą być pobierane zapasy z lokalizacji odbioru lub punktów sprzedaży detalicznej. Sprawdzaj swój priorytet realizacji i w razie potrzeby modyfikuj go. Jeśli dla danego produktu wybrana jest opcja Kontynuuj sprzedaż po wyczerpaniu zapasów, wówczas dla lokalizacji bez zapasów można składać zamówienia do odbioru lokalnego.Możesz także skonfigurować lokalizację w taki sposób, aby realizowała tylko zamówienia do odbioru.

Skonfiguruj opcję lokalnego odbioru

Musisz włączyć opcję odbioru lokalnego dla każdej lokalizacji, w której klienci mogą odebrać zamówienia.

Konfiguracja obejmuje włączenie odbioru lokalnego, wybór oczekiwanego czasu odbioru, który klienci widzą podczas realizacji zakupu, oraz określenie wszelkich instrukcji odbioru w powiadomieniu Zamówienie gotowe do odbioru.

Zarządzaj preferencjami dotyczącymi lokalizacji odbioru lokalnego

Z każdą lokalizacją odbioru lokalnego związane są następujące ustawienia:

 • aktywacja lub dezaktywacja odbioru lokalnego.
 • Określanie instrukcji lub informacji dotyczących odbioru, takich jak godziny otwarcia sklepu lub przypomnienie klientowi, aby zabrał kopię potwierdzenia zamówienia. Informacje są zawarte w powiadomieniu, które wysyła się podczas przygotowywania zamówienia do odbioru.
 • Wybór szacunkowego czasu odbioru, który pojawi się podczas realizacji zakupu przez klienta. Na przykład możesz wybrać Zwykle gotowe w ciągu 2 godzin.

Pokaż możliwość odbioru swoim klientom

Niektóre szablony umożliwiają pokazanie klientom, czy produkt jest dostępny dla odbioru lokalnego. Na każdej stronie produktu sekcja Możliwość odbioru wskazuje, czy produkt jest dostępny, oraz szacunkowe ramy czasowe dla odbioru.

Po włączeniu odbioru lokalnego na stronie produktu wyświetlana jest informacja, czy produkt jest dostępny do odbioru w jednej czy w kilku lokalizacjach odbioru lokalnego. Taka informacja pojawia się tylko w przypadku produktów, które są przechowywane w co najmniej jednej lokalizacji odbioru, a w sekcji Wysyłka danych ich wariantu zaznaczono opcję To jest produkt fizyczny.

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.

 2. Wybierz produkt.

 3. W obszarze Warianty wybierz wariant.

 4. W obszarze Wysyłka zaznacz pole To jest produkt fizyczny.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Jeśli lokalny odbiór jest włączony tylko dla jednej lokalizacji, wówczas dla tej lokalizacji jest wyświetlana lokalizacja i możliwość odbioru. Klienci mogą kliknąć Wyświetl informacje o sklepie, aby dowiedzieć się więcej o lokalizacji odbioru.

Jeśli masz włączony odbiór lokalny dla więcej niż jednej lokalizacji, w sekcji Możliwość odbioru wyświetlana jest lokalizacja i możliwość odbioru dla jednego z Twoich sklepów. Klienci mogą kliknąć opcję Sprawdź dostępność w innych sklepach , aby sprawdzić dostępność produktu we wszystkich lokalizacjach, w których włączono odbiór.

Ta funkcja jest obecnie dostępna w szablonie Dawn i kilku płatnych szablonach w Shopify Theme Store.

Rozwój: Jeśli opcja odbioru nie jest dostępna w Twoim szablonie, możesz wynająć partnera Shopify, który pomoże Ci ją dodać.

Dowiedz się więcej o zatrudnianiu partnera Shopify.

Dostosuj wiadomości e-mail z powiadomieniami dotyczącymi odbioru lokalnego

W ramach odbioru lokalnego do klientów wysyłane są automatycznie wiadomości e-mail ze statusem ich zamówienia.

Możesz dostosować do indywidualnych potrzeb domyślny tekst każdego powiadomienia.

Klienci, którzy zdecydują się na odbiór zamówienia, otrzymują następujące powiadomienia pocztą elektroniczną:

 • Potwierdzenie zamówienia
 • Zamówienie gotowe do odbioru
 • Zamówienie odebrane

Dostosuj powiadomienie o potwierdzeniu zamówienia

Do szablonu e-maila z Potwierdzenie zamówienia możesz dodać treść związaną z odbiorem, wstawiając ją do następującej zmiennej liquid: {% if order.pickup_in_store? %}

Aby przywrócić domyślne ustawienia szablonu, kliknij opcję Przywróć ustawienia domyślne.

Kroki:

Dostosuj powiadomienie o gotowości zamówienia do odbioru

Możesz dostosować treść powiadomienia Zamówienie gotowe do odbioru dla każdej lokalizacji.

Dostosuj powiadomienie o odebraniu zamówienia

Aby przywrócić domyślne ustawienia szablonu, kliknij opcję Przywróć ustawienia domyślne.

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo