Ställ in unika URL:er för vissa länder eller regioner

När du ställer in internationella domäner lägger du till en unik webbadress eller URL för varje marknad där du vill erbjuda en lokal shoppingupplevelse. Du kan ställa in unika URL:er genom att använda en metod eller en kombination av metoder och du kan byta metod när som helst.

Om du inte är säker på vilken metod du ska använda kan du granska SEO-strategierna för olika internationella domäner innan du börjar. Om du ställer in marknader för första gången är undermappar de enklaste alternativen eftersom de är enkla att ställa in och erbjuder optimala SEO-fördelar.

Som standard aktiveras endast din butiks primära språk när du skapar dina marknader. Om du säljer på flera språk och du ställer in internationella domäner genom att använda undermappar, subdomäner eller toppdomäner, kan du aktivera ytterligare språk för varje marknad. Om du inte säljer på flera språk är endast ditt primära språk tillgängligt. Mer information om att sälja på flera språk.

Ställ in målmarknader endast med hjälp av din huvuddomän

När du ställer in dina marknader till att endast använda din huvuddomän behöver du inte konfigurera ytterligare alternativ i din Shopify-administratör. Eftersom alla marknader använder samma butiks-URL kan du inte anpassa vilka språk som är tillgängliga för varje marknad.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Marknader.
 2. Hitta den marknad du vill konfigurera i avsnittet Andra marknader och klicka sedan på Hantera.
 3. Klicka på Domäner och språk i avsnittet Marknadsinställningar.
 4. I avsnittet Marknadsdomäner och undermappar väljer du Endast huvuddomän.
 5. Klicka på Spara.

Ställ in målmarknader med hjälp av domäner eller subdomäner

Innan du kan använda toppdomäner eller subdomäner för dina regionspecifika URL:er måste du lägga till en domän eller subdomän för varje marknad som du vill ställa in. När du har lagt till dina domäner eller subdomäner tilldelar du dem till deras målmarknader och aktiverar de språk som du vill visa.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Marknader.
 2. Hitta den marknad du vill konfigurera i avsnittet Andra marknader och klicka sedan på Hantera.
 3. Klicka på Domäner och språk i avsnittet Marknadsinställningar.
 4. I avsnittet Marknadsdomäner och undermappar väljer du Domän eller subdomän.
 5. Välj den toppdomän eller subdomän som du vill tilldela till denna marknad från listan Domän eller subdomän.
 6. Valfritt: I avsnittet Marknadsspråk markerar du de språk som du vill aktivera för den här marknaden.
 7. Klicka på Spara.

När du har ställt in målmarknader med hjälp av domäner eller subdomäner kan du byta till en annan metod så länge som den associerade domänen eller subdomänen är ansluten i din Shopify-administratör. Om du tar bort domänen eller subdomänen visas en 404-felsida för kunder som försöker besöka den regionspecifika URL:en.

Ställ in målmarknader med hjälp av undermappar

När du ställer in unika URL:er genom att använda undermappar lägger du till ett regionspecifikt suffix som visas i slutet av din URL, efter språksuffixet på två bokstäver för varje språk som marknaden stöder. Om du säljer på flera språk kan du aktivera flera språk för varje marknad.

Till exempel, om USA är din primära marknad på your-shop-name.com kan du använda undermappar för att rikta dig till en marknad för Kanada på your-shop-name.com/en-ca. Om du bestämmer dig för att göra franska till ett språkalternativ även för dina kanadensiska kunder så får det också en unik undermapp på your-shop-name.com/fr-ca.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Marknader.
 2. Hitta den marknad du vill konfigurera i avsnittet Andra marknader och klicka sedan på Hantera.
 3. Klicka på Domäner och språk i avsnittet Marknadsinställningar.
 4. I avsnittet Marknadsdomäner och undermappar väljer du Undermappar.
 5. Ange ett regionspecifikt suffix för din målmarknad i rutan Undermappar. Till exempel eu för Europa eller ca för Kanada.
 6. Valfritt: I avsnittet Marknadsspråk markerar du de språk som du vill aktivera för den här marknaden.
 7. Klicka på Spara.

Undermappar skapas med hjälp av din huvuddomän och kan endast skapas på allmänna toppdomäner (gTLD) som .com och .net. Om din huvuddomän är en toppdomän med landskod (ccTLD) som .ca, .co.uk eller .com.au kan du inte använda undermappar för att nå andra marknader. Detta beror på att Google och andra sökmotorer endast identifierar ccTLD:er när de riktas mot det land som de är kopplade till. Alla domäner som Google och andra sökmotorer anser vara en allmän toppdomän kan användas för att skapa undermappar.

Om du senare bestämmer dig för att radera en marknad som använder undermappar visas en 404-felsida för kunder som försöker besöka den regionspecifika URL:en. Om du vill omdirigera dessa kunder till din huvuddomän eller en annan regionspecifik URL kan du importera URL-omdirigeringar genom att använda en CSV-fil.

Nästa steg

När du har ställt in dina regionspecifika URL:er måste du skicka in en webbplatskarta för varje domän och subdomän i Google Search Console.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis