Ange prisjusteringar

Förutom att ställa in avrundningsregler för dina produktpriser och fraktkostnader och ställa in fasta produktpriser för länder och regioner, kan du även kontrollera din lokala prissättning genom att ställa in prisjusteringar för länder och regioner.

Prisjusteringar är procentuella ändringar av grundpriserna för produkterna i din butik. Prisjusteringen gäller för alla produkter som säljs till kunder i ett land eller en region.

Du kan se en analys av hur respektive produktpris beräknas för varje marknad.

Ställ in prisjusteringar för en marknad

Genom att ställa in en prisjustering kan du höja eller sänka priset för alla produkter för ett visst land eller en viss region. Prisjusteringarna visas som en procentsats, vilket innebär att en justering på +100 % fördubblar priset på artikeln och en justering på -50 % sänker priset på artikeln till hälften.

Steg:

  1. Gå till Inställningar > Marknader från din Shopify-administratör.

  2. I avsnittet Andra marknader klickar du på Hantera intill den marknad som du vill justera priser för.

  3. Klicka på Hantera intill Produkter och prissättning.

  4. I avsnittet Prisjustering väljer du prisökning för att ställa in en prisjusteringshöjning eller prisminskning för att ställa in en prisjusteringsminskning.

  5. Ange procentsatsen för justeringen.

  6. Klicka på Spara.

Du kan också skapa prisjusteringar för ett land eller en region med hjälp av Prislistans API.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis