Att spåra och justera lager

Ställ in lagerspårning

Innan du kan visa eller justera lagernivåerna för en produkt måste du ställa in lagerspårning för produkten. När spårning har upprättats finns en lagerhistorik tillgänglig i 90 dagar.

Steg:

Visa ditt produktlager

Du kan se lagervärdena för dina varianter på Lager-sidan.

Du kan även se produktlager på Produkt-sidan, som visar sammanlagda lagervärden för alla varianter av varje produkt.

Justera lagernivåer

Du kan ändra lagervärdena för produktvarianter på Lager-sidan.

Om du hanterar lager på flera platser, kan du se Ändra lagerkvantiteter efter plats.

Steg:

  1. Från din Shopify-administrator går du till Produkter > Lager.

  2. Ändra lagervärdena under Uppdatera kvantitet:

- Klicka på Lägg till och ange ett nummer för att justera kontot. Du kan använda ett negativt tal för att subtrahera från lagret. - För att ställa in ett nytt totalt antal lagervärden, klicka på Ställ in och ange ett nummer.

Det nya totalvärdet visas under Kvantitet.

  1. Klicka på Spara.

Visa en produkts lagerhistorik

Om du använder Shopify för att spåra lagernivån för en produkt kan du se historiken för dess lagerjusteringar. Om produkten har varianter kan du se lagerhistoriken för varje variant som spåras, men du kan inte visa lagerhistoriken för alla varianter samtidigt.

Du kan endast se de senaste 90 dagarnas lagerhistorik för en produkt eller variant.

När du visar lagerhistoriken för en produkt eller en variant ser du följande information om lagerjusteringar:

  • Datum - datum för varje justering
  • Händelse - händelsen som orsakade justeringen, till exempel en överföring eller en beställning
  • Justerad av - den anställde som gjorde justeringen
  • Justering - kvantiteten för justeringsändringen, negativ eller positiv
  • Kvantitet - lagerkvantiteten efter justeringen

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis