Att spåra och justera lager

Ställ in lagerspårning

Innan du kan visa eller justera lagernivåerna för en produkt måste du ställa in lagerspårning för produkten. När spårning har upprättats finns en lagerhistorik tillgänglig i 90 dagar.

Steg:

Visa ditt produktlager

Du kan även se produktlager på Produkt-sidan, som visar sammanlagda lagervärden för alla varianter av varje produkt.

Du kan se lagerantal för dina produktvarianter på Lager-sidan. På Lager-sidan kan du söka efter varianter eller filtrera efter Tillgänglighet, Produkttyp, Produktleverantör, Lagerkvantiteteller Taggad med. Du kan även lägga till taggar till dina produkter för att underlätta lagerhantering.

Justera lagerkvantiteter

Du kan ändra Tillgänglig lagerkvantitet för produktvarianter på produktinformationssidan, Lager-sidan, massredigeraren eller lager-CSV.

Om du hanterar lager på flera platser, kan du ändra lagerkvantiteter efter plats.

Produktinformationssida utan varianter

Sida för produktuppgifter med varianter

Lagersida

Steg:

 1. I Shopify-administratören går du till Produkter > Lager.

 2. Om du har flera platser väljer du en plats från rullgardinsmenyn.

 3. Valfritt: Filtrera eller sök i listan över produkter.

 4. Du kan justera den tillgängliga kvantiteten för en enda variant eller flera varianter med samma mängd.

- Om du vill justera en enda variant anger du kvantiteten i kolumnen Redigera tillgänglig kvantitet. - Om du vill justera flera varianter med samma mängd väljer du de varianter du vill redigera och klickar på Fler åtgärder > Uppdatera kvantitet.

 1. Ändra lagerkvantitet.

- Klicka på Lägg till och ange en siffra för att justera kvantiteten efter ett specifikt belopp. Du kan använda ett negativt tal för att subtrahera från befintlig lagerkvantitet. - För att ställa in ett nytt totalt antal lagervärde, klicka på Ställ in och ange en siffra.

 1. Klicka på Spara. Det nya totalantalet finns i kolumnen Tillgängligt.

Om en produkt inte listas för den platsen spårar du inte lager för den produkten eller så finns produkten inte i lager på platsen.

Visa en produkts lagerhistorik

Om du använder Shopify för att spåra lagernivån för en produkt kan du se historiken för dess lagerjusteringar. Om produkten har varianter kan du se lagerhistoriken för varje variant som spåras, men du kan inte visa lagerhistoriken för alla varianter samtidigt.

Du kan endast se de senaste 90 dagarnas lagerhistorik för en produkt eller variant.

När du visar lagerhistoriken för en produkt eller en variant ser du följande information om lagerjusteringar:

 • Datum - datum för varje justering
 • Händelse - händelsen som orsakade justeringen, till exempel en överföring eller en beställning
 • Justerad av - den anställde som gjorde justeringen
 • Justering - kvantiteten för justeringsändringen, negativ eller positiv
 • Kvantitet - lagerkvantiteten efter justeringen

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis