Ställa in och jämföra tidsintervall för dina rapporter

För de flesta av dina rapporter kan du välja ett datumintervall för de data som rapporten visar. Du kan till exempel välja ett smalt datumintervall för en fokuserad vy av beställningar på bara några dagar. Eller så kan du välja ett brett datumintervall för en större bild av de beställningar du har fått under hela året.

För några av dina rapporter kan du jämföra ett valt datumintervall med ett tidigare datumintervall.

För rapporter som visar information över tiden, till exempel Försäljning över tid och rapporter om Kunder över tid, kan du också välja den tidsenhet som datan grupperas efter (till exempel dag, månad eller kvartal).

Ange ett datumintervall för en rapport

När du öppnar en rapport visas data för ett standarddatumintervall. Till exempel är standardintervallet för vissa rapporter Månad till dag. Du kan ställa in intervallet till vilken annan period som helst och intervallet som du ställer in förblir standard tills du ändrar det igen.

Steg:

 1. Öppna en rapport.

 2. Klicka på datummenyn.

 3. Välj ett fördefinierat datumintervall eller välj någon annan intervall genom att klicka på kalendrarna.

Jämför datumintervall i en rapport

För att analysera dina data kan du jämföra data från ett valt datumintervall med ett tidigare datumintervall i en tidsbaserad rapport. Jämförelsen visas i både datadiagrammen och datatabellerna på din rapportsida. Diagrammen visar jämförelsedatumintervallet som en prickad linje och aktuella data som en heldragen linje. Om alternativet Jämför med genomsnittlig data är valt beräknas data från den perioden i genomsnitt och visas som en horisontell prickad linje.

Steg:

 1. Öppna en rapport.

 2. Klicka på datummenyn.

 3. Välj ett fördefinierat datumintervall eller välj något annat datumintervall genom att klicka på kalendrarna.

 4. Välj Jämför med tidigare datum.Om du inte ser Jämför med tidigare datum är alternativet för att jämföra datumintervall inte tillgängligt för rapporten.

 5. Välj önskat alternativ i rullgardinsmenyn Jämför med.Om du väljer Föregående period kan du jämföra önskat datumintervall med det senaste likvärdiga datumintervallet.Om ditt valda datumintervall exempelvis är de senaste 15 dagarna kan du jämföra dessa 15 dagar med de 15 dagar som föregått dem om du väljer Föregående period.

 6. Klicka på Tillämpa.

Gruppera dina rapportdata utifrån tidsenheten

För rapporter som visar data över tid, till exempel rapporten Försäljning över tid, kan du välja den tidsenhet som data grupperas efter. De grupperingsalternativ som visas beror på det datumintervall du har valt. Om du till exempel väljer Senaste 30 dagarna som ditt datumintervall kan du välja att gruppera dina data efter timme, dag, vecka, månad, timme på dygnet eller veckodag.

Steg:

 1. Öppna en rapport som visar data över tiden.

 2. Klicka på menyn Gruppera och välj en tidsenhet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis