Inställningar för Shopifys distributionsnätverk

Shopifys distributionsnätverk (SFN) låter dig konfigurera dina inställningar och preferenser så att de passar ditt företag bäst.

Ställ in fördröjning för betalda ordrar

Om du vill fördröja orderbehandlingen för att få tid att annullera ordrar, redigera ordrar eller lösa kundproblem kan du ställa in en tidsfördröjning.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör, klicka på Appar > Shopifys distributionsnätverk.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. I avsnittet Fördröjning för betalda ordrar anger du en tid i minuter.

Om du behöver kringgå tidsfördröjningen för en viss order kan du begära distribution av ordern hos SFN-teamet.

Redigera följesedlar

Du kan redigera dina följesedlar genom att klicka på Redigera i avsnittet Följesedlar på sidan Inställningar i SFN-appen. Följesedeln finns även i avsnittet Leverans i din Shopify-administratör och är densamma för ordrar som inte distribueras av SFN.

För mer information, läs om hur du redigerar följesedlar.

Hantera nivåer av leveranstjänster

Du kan kartlägga dina fraktkostnader till de kostnader som SFN erbjuder genom att använda Nivåer av leveranstjänst.

Se till att namnen på dina fraktkostnader är bestämda innan du kartlägger dina priser. Om du behöver ändra namnet på en fraktkostnad när du kartlägger dina kostnader, ändrar du först namnet på kostnaden i inställningarna för Frakt och leverans i din Shopify-administratör och kartlägger sedan kostnaden i appen för Shopifys distributionsnätverk.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till Appar > Shopifys distributionsnätverk.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Klicka på Hantera tjänster i avsnittet Nivåer på leveranstjänst.
 4. I varje tjänstenivå väljer du den fraktkostnad som du vill ska kartläggas till den nivån.
 5. Klicka på Spara.

För mer information, läs om hur du redigerar namnen på dina fraktkostnader och kartlägger dina fraktkostnader.

Orderbearbetning

Avsnittet Orderbehandling visar om orderbehandling är aktiverat eller inaktiverat.

När Orderbehandling aktiveras behandlar och distribuerar SFN nya ordrar åt dig. Om du vill inaktivera orderbehandling klickar du på Inaktivera i avsnittet Orderbehandling på sidan Inställningar i SFN-appen. När du har bekräftat inaktiveringen distribuerar SFN inga nya ordrar åt dig. Detta tar inte bort SFN från din butik. SFN är fortfarande ansluten till din butik för fakturering och uppdatering av information för ordrar som distribueras. Om du inaktiverar orderbehandling annulleras inte ordrar som redan har hämtats av SFN. För att annullera en accepterad eller parkerad order går du till avsnittet Ordrar i SFN-appen och annullerar ordern.

Om Orderbehandling inaktiveras behandlar SFN inte ordrar åt dig. Klicka på Aktivera i avsnittet Orderbehandling på sidan Inställningar i SFN-appen, för att aktivera SFN-distribution. När du har bekräftat aktiveringen kommer SFN att börja distribuera ordrar åt dig.

Produkter måste vara aktiva och på ett distributionscenter för att ordrar ska kunna distribueras.

Läs mer om orderbehandling.

Ställ in lageraviseringarna

Du kan ställa in aviseringar för att påminna dig om att fylla på lagret som finns vid SFN-distributionscenter, baserat på det förväntade antalet dagar som ditt lager kommer att räcka. Du får ett meddelande när antalet dagar med lagervaror för en variant understiger det minsta antal som du har angett. Lagermeddelanden visas i din app för Shopifys distributionsnätverk på flikarna Översikt och Lager.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till Appar > Shopifys distributionsnätverk.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. I avsnittet Lagerinställningar anger du det minsta antalet lagerdagar du behöver för dina produkter.

Hantera kontaktinställningar

I avsnittet Hantera kontaktinställningar i SFN-appen kan du ange vilka medarbetare som får e-postmeddelanden för specifika ämnen som är relevanta för SFN. De ämnen som medarbetare kan tilldelas till är:

 • Granskning av inkommande överföringar
 • inventeringsproblem
 • parkerade ordrar
 • orderprognos
 • returer
 • förfrågan om specialprojekt

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör, klicka på Appar > Shopifys distributionsnätverk.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Klicka på Hantera i avsnittet Kontakter.
 4. I dialogrutan väljer du en medarbetare från rullgardinsmenyn intill varje ämne, för att tilldela medarbetaren till ämnet.
 5. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis