การขายข้อมูลส่วนตัว

ภายใต้ CCPA การ “ขาย” ได้รับการนิยามอย่างกว้าง ๆ ให้รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ก็ตาม ทั้งเพื่อเงินหรือเพื่อสิ่งตอบแทนที่มีค่าอื่น ๆ Shopify ไม่เชื่อว่าการที่คุณใช้บริการของเราเพื่อประกอบกิจการร้านค้าจะถือเป็นการขายข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าของตนให้กับเรา Shopify ปฏิบัติงานในฐานะผู้ให้บริการและใช้ข้อมูลดังกล่าวในการให้บริการเพียงเท่านั้น (ดูที่ส่วน 2.2.1 ของบันทึกแนบท้ายผู้ประมวลผลข้อมูลของเรา) และ CCPA ก็ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ให้บริการไม่ใช่การขาย

ลองพิจารณาดูว่าคุณใช้ผู้ขายหรือแอปอื่น ๆ ใดก็ตามหรือไม่ รวมถึงคำนึงว่าการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนียไปให้ผู้ขายหรือแอปดังกล่าวจะถือเป็นการขายภายใต้ CCPA หรือไม่

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี